ธุรกิจ

ธุรกิจหาคู่ในโลกออนไลน์รุ่งเรืองในไทยแค่ไหน

ธุรกิจหาคู่ในโลกออนไลน์รุ่งเรืองในไทยแค่ไหน

ธุรกิจหาคู่ในโลกออนไลน์รุ่งเรืองในไทยแค่ไหน

 

เมื่อความรักเป็นธุรกิจ มูลค่าที่ได้มาจากผู้แสวงหาความรักนั้นจะตีเป็นตัวเลขได้เท่าไหร่ คงเป็นคำถามที่หลายคนนึกสงสัย และคำถามนี้ก็สามารถตอบได้ เมื่อพิจารณาจากตลาดของธุรกิจการหาคู่ในโลกออนไลน์ (online dating) เมื่อพิจารณาในระดับโลกแล้ว เว็บไซต์สำหรับรองรับความต้องการหาคู่ออนไลน์มีมากกว่า 2,000 แห่ง และในบรรดาเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น Tinder ก็ได้เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด โดยมีจำนวนผู้ใช้งาน Tinder เพียงเว็บไซต์เดียวต่อเดือนมาถึงร้อยละ 83 จากจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์หาคู่ทั้งหมด 5.3 พันล้านคนทั่วโลก [1]

 

ตลาดความรักออนไลน์ในไทยก็รุ่งเรืองไม่แพ้กัน การมาถึงของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลายอย่างในสังคมไป แต่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งความต้องการตามหารักแท้ของผู้คนไว้ได้ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส คนไทยเลือกใช้กลุ่มจัดหาคู่ต่าง ๆ เช่น กลุ่มจัดหาคู่ใน Facebook [2] นอกจากนี้ ยังมีการใช้เว็บไซต์เพื่อหาคู่ออนไลน์ จากผลการสำรวจของ Statista (ข้อมูลอัพเดทล่าสุดในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2022) ชาวไทยใช้จ่ายกับเว็บไซต์ออนไลน์หาคู่แบบเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยคิดเป็นมูลค่า 7.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 2020 9.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 2021 และ 9.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 2022 [3]

 

ข้อมูลจาก Statista ยังแสดงให้เห็นว่า ตลาดออนไลน์เดตติ้งในไทยในช่วงระหว่างปีค.ศ.2022-2027 จะมีอัตราการเติบโตรายปีแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 2.81 ส่งผลให้มูลค่าตลาดการหาคู่ออนไลน์ในปีค.ศ.2027 สูงถึง 10.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจากข้อมูลทางสถิติในปีค.ศ.2021 กลุ่มอายุที่ใช้งานธุรกิจหาคู่ในโลกออนไลน์มากที่สุดได้แก่กลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 45.9) รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 24.3) กลุ่มอายุ 18-24 ปี (ร้อยละ 16.2) กลุ่มอายุ 45-54 ปี (ร้อยละ 10.8) และกลุ่มอายุ 55-64 ปี (ร้อยละ 2.7)

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์เพิ่มเติม จะเห็นได้ว่าเพศชายมีการใช้งานมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายที่ใช้งานเว็บไซต์หาคู่มีจำนวนร้อยละ 73 ในขณะที่เพศหญิงมีจำนวนร้อยละ 27 ส่วนในปัจจัยด้านรายได้ พบว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์หาคู่มีระดับรายได้ทั้งระดับสูง กลาง ต่ำ ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน โดยผู้ใช้งานที่มีรายได้ระดับสูงมีจำนวนร้อยละ 36.7 รายได้ระดับกลางร้อยละ 33.3 และรายได้ระดับต่ำร้อยละ 30

 

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจความรักในโลกออนไลน์ของไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยยังคงมีจำนวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์หาคู่เป็นรองประเทศอื่น ๆ อยู่มาก โดยในปีค.ศ.2022 นี้ ประเทศที่มีการใช้งานเว็บไซต์หาคู่เป็นมูลค่าสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) สหรัฐอเมริกา (1,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 2) จีน (268.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 3) สหราชอาณาจักร (184.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 4) เยอรมนี (108.50ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 5) ฝรั่งเศส (90.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

ไม่ว่าธุรกิจหาคู่ในโลกออนไลน์ของไทยจะมีมูลค่ามากหรือน้อยอย่างไร ลงทุนศาสตร์ก็ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้พบกับความรักที่ดีเสมอ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
[1] Pash, A. (March 22, 2022). Me and My Shadow: Up and Comers in the Online Dating Industry. Retrieved from https://www.similarweb.com/corp/blog/investor/stock-market/online-dating-industry/
[2] Thaitrakulpanich, A. (April 24, 2020). FORCED TO STAY HOME BY VIRUS, SOME THAIS TURN TO ONLINE DATING GROUPS. Retrieved from https://www.khaosodenglish.com/featured/2020/04/24/forced-to-stay-home-by-virus-some-thais-turn-to-online-dating-groups/
[3] Statista. (2022). Online Dating, Thailand. Retrieved from https://www.statista.com/outlook/dmo/eservices/dating-services/online-dating/thailand

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน