ธุรกิจ

IR Japan Holdings ผู้ทำกายภาพบำบัดแก่บริษัทอาวุโสในญี่ปุ่น

IR Japan Holdings ผู้ทำกายภาพบำบัดแก่บริษัทอาวุโสในญี่ปุ่น

6035 IR Japan Holdings บริษัทสายบุ๋นผู้ทำกายภาพบำบัดแก่บริษัทอาวุโสในญี่ปุ่นให้กลับมาปึ๋งปั๋งอีกครั้ง

 

บริษัท IR Japan เป็นบริษัทที่ให้บริการข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศญี่ปุ่น รวมถึงให้บริการมอบคำปรึกษาแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น วินิจฉัยและประเมินประสิทธิภาพของกรรมการบอร์ดของบริษัทจดทะเบียน,การสร้างผลตอบแทนให้สู่ผู้ถือหุ้น, การบริหารอย่างยั่งยืนผ่าน ESG (การบริหารธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ใน Environment-ด้านสิ่งแวดล้อม, Social-ด้านสังคม, Governance-บรรษัทภิบาล)

 

กล่าวแบบย่อ ๆ คือเป็นบริษัทที่รวบรวมข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง โดยบทบาทที่น่าสนใจในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้จะเป็นเรื่องของการเป็นผู้ช่วยในการปรับสภาพบริษัทมหาชนให้มีความสามารถในการทำกำไรรวมถึงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้น

 

งบการเงินย้อนหลัง

ปี 2017

บริษัทมีรายได้ 4,133 ล้านเยน

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 3,087 ล้านเยน (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 74.69%)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 821 ล้านเยน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 19.86%)

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE : Return on Equity) 24.24%

 

ปี 2018

บริษัทมีรายได้ 4,827 ล้านเยน (คิดเป็นอัตราการเติบโต 7.74%)

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 3,735 ล้านเยน (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 77.38%)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 976 ล้านเยน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 20.22%)

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE : Return on Equity) 25.71%

 

 

ปี 2019

บริษัทมีรายได้ 7,682 ล้านเยน (คิดเป็นอัตราการเติบโต 59.15%)

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 6,398 ล้านเยน (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 83.29%)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,445 ล้านเยน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 31.83%)

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE : Return on Equity) 53.04%

 

ปี 2020

บริษัทมีรายได้ 8,284 ล้านเยน (คิดเป็นอัตราการเติบโต 7.84%)

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 7,050 ล้านเยน (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 85.10%)

บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,802 ล้านเยน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 33.82%)

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE : Return on Equity) 47.26%

 

 

บริษัท IR Japan นับว่ามีความน่าสนใจในแง่ความสามารถในการควบคุมอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ในระดับ 70% กอปรกับการทำอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นได้มากกว่า 20% ตลอด 3-4 ปีมานี้ในช่วงที่ดัชนีตลาดรวมของญี่ปุ่นมอบ ROE ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เพียงราว 9% กว่าๆ เท่านั้น หากพูดให้เข้าใจกันง่าย ๆ คือเขาทำตัวได้เหมาะสมกับการเป็นผู้แนะนำให้กับบริษัทอื่น ๆ นั่นคือการทำอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดทั่วไป

 

โดยช่วงหลัง 2 ปีมานี้ตามที่ได้กล่าวไว้ตอนแรก บริษัทได้รุดหน้าในด้านการให้คำแนะนำการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับบริษัทต่าง ๆ ในการ Take Over ทำ M&A รวมถึงการ Spin Off บริษัท ปลดล็อก Value ให้กับบริษัทนั้น ๆ ตามภาพใน Business Model นี้

 

จากที่ได้ดูงบการเงินคร่าว ๆ ของบริษัทในญี่ปุ่นแล้ว สังเกตได้ว่าหลายบริษัทมักมีมูลค่า Market Cap. น้อยกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่พอสมควร ดังนั้น การที่ทาง IR Japan ได้เป็นผู้ช่วยในการปรับสภาพบริษัทผ่านการซื้อขายสินทรัพย์นี้เองก็เปรียบเสมือนการหมุนเวียนสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในทางเศรษฐกิจ Put a Right Man on the Right Job บางทีสินทรัพย์หนึ่ง ๆ อาจแสดงประสิทธิภาพได้ดีในอีกที่หนึ่งก็ได้ สิ่งนี้นับว่าเป็นแก่นแท้ของสิ่งที่บริษัทนี้ทำได้

 

ในสภาวะเศรษฐกิจที่นิ่งเฉยของญี่ปุ่นนี้ หน้าที่ในการช่วยให้สินทรัพย์ถูกใช้ประโยชน์มากที่สุดอันเป็นพันธกิจของบริษัทอาจช่วยทำให้บริษัทหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นสามารถแข่งขันได้อีกครั้งก็เป็นได้ จากการที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านปัญญาและเทคโนโลยีเฉพาะตัว กับการมี Pop Culture และ Soft Power อันแข็งแกร่งไม่แพ้ประเทศใด มองว่าหลังการทำกายภาพบำบัดผ่านการปรับสภาพบริษัทให้มีความ Lean ให้ Utilize สินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คงทำให้หลายบริษัทในญี่ปุ่นน่าลงทุนมากยิ่งขึ้นแน่นอน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

Presentation | IR Library | IR・SR Information | IR Japan Holdings, Ltd.

Annual Reports | IR Library | IR・SR Information | IR Japan Holdings, Ltd.

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน