ธุรกิจ

Swedish Match บริษัทยาสูบเพื่อคนเลิกบุหรี่ สมบัติลับของชาติสวีเดน

Swedish Match บริษัทยาสูบเพื่อคนเลิกบุหรี่ สมบัติลับของชาติสวีเดน

 

Swedish March เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเน้นย้ำในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นแบบ Smoke Free และผลิตภัณฑ์จากนิโคตินในรูปแบบต่าง ๆ

 

โดย Pain Point ที่บริษัทต้องการเข้ามาแก้ไขก็คงไม่พ้นเรื่องของการติดบุหรี่และมลพิษของบุหรี่จากการเผาไหม้ ซึ่งว่ากันตามตรงการที่คนติดบุหรี่นั้น เกิดจากการที่ร่างกายเราเกิดอาการติดสารนิโคติน และสิ่งที่ทำให้บุหรี่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดจะเกิดจากกระบวนการเผาไหม้นั่นเอง

 

โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ต้องการละเลิกบุหรี่นั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมีนิโคตินอยู่บ้าง แต่จะไม่มีกระบวนการเผาไหม้ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจเป็นตั้งแต่ ถุงนิโคติน ที่อาศัยการอมไว้ใต้ลิ้นหรือบริเวณเหงือก เพื่อให้นิโคตินค่อย ๆ ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

 

โดยทาง Swedish March เองก็มีพันธกิจที่จะเป็นส่วนช่วยให้โลกเราเป็นโลกที่ปลอดจากบุหรี่เผาไหม้ “A WORLD WITHOUT CIGARETTES” ผ่านประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะยังคงมีความสุขได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผสมนิโคตินประเภทต่าง ๆ ให้เลือก เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและลดความเดือดร้อนต่อคนรอบข้าง ที่สำคัญคือเป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายแก่นักสูบให้มีทางเลือกในการขยับตัวเองเพื่อสามารถลดละเลิกบุหรี่ได้

ซึ่งพันธกิจของบริษัทเองก็ได้เริ่มต้นมากว่า 20 ปีแล้ว นับตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีค.ศ. 1996 โดยหลังเข้ามาในตลาดได้ 3 ปี ในปีค.ศ. 1999 บริษัทได้ขายทอดธุรกิจบุหรี่ของตัวเองไปให้กับบริษัทอื่น และในปีถัดมาบริษัทก็ได้มีมาตรการ GOTHIATEK ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์นิโคตินของตัวเองที่ผ่านการ R&D รวมถึงมีความปลอดภัยต่อสุขภาพให้แก่ผู้ใช้ และบริษัทก็ค่อย ๆ ขยับขยายกิจการตัวเองผ่านการเข้าซื้อกิจการที่เป็น Smoke Free อันสอดคล้องกับพันธกิจบริษัท “A WORLD WITHOUT CIGARETTES” ให้มากขึ้น รวมถึงกระแสการลดละเลิกบุหรี่เองก็ยังคงเป็นกระแสหลักในปี 2000 อยู่ด้วย กล่าวคือบริษัทอยู่ใน Main Stream ในเรื่องนี้และมีมาตรฐานตัวเองที่ถูกยอมรับในระดับโลก

 

ทั้งนี้บริษัทถือครองตำแหน่งตัวเองอยู่ในระดับ Top 3 ในทุกผลิตภัณฑ์ ดังรูปด้านล่างนี้

 

บริษัทมีตัวเลขการเงินย้อนหลังดังต่อไปนี้

 

ปี 2017
บริษัทมีรายได้ 11.75 พันล้านโครนาสวีเดน
บริษัทมีกำไรขั้นต้น 7.26 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นกอัตรากำไรขั้นต้น 61.75%)
บริษัทมีกำไรสุทธิ 3.40 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 28.93%)

 

ปี 2018
บริษัทมีรายได้ 12.97 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นการเติบโต 10.33%)
บริษัทมีกำไรขั้นต้น 8.00 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นกอัตรากำไรขั้นต้น 61.68%)
บริษัทมีกำไรสุทธิ 3.58 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 27.60%)

 

ปี 2019
บริษัทมีรายได้ 14.74 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นการเติบโต 13.67%)
บริษัทมีกำไรขั้นต้น 9.14 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นกอัตรากำไรขั้นต้น 62.02%)
บริษัทมีกำไรสุทธิ 3.90 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 26.43%)

 

ปี 2020
บริษัทมีรายได้ 16.70 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นการเติบโต 13.29%)
บริษัทมีกำไรขั้นต้น 10.79 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นกอัตรากำไรขั้นต้น 64.65%)
บริษัทมีกำไรสุทธิ 4.89 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 29.27%)

 

ปี 2021
บริษัทมีรายได้ 18.49 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นการเติบโต 12.03%)
บริษัทมีกำไรขั้นต้น 12.09 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นกอัตรากำไรขั้นต้น 65.41%)
บริษัทมีกำไรสุทธิ 6.22 พันล้านโครนาสวีเดน (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 33.63%)

 

และล่าสุดนี้ บริษัท Swedish Match ก็กำลังจะถูกควบรวมโดยบริษัทบุหรี่ชั้นนำของโลกอย่าง Philip Morris International เจ้าของแบรนด์บุหรี่มาโบโร่ ด้วยมูลค่าดีล 16 พันล้านเหรียญ คิดดีล ณ ระดับ PE 25.52 เท่า และ ณ ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระที่ 30 เท่า ซึ่งหากมองเพียงผิวเผินแล้ว ดีลนี้อาจเป็นดีลที่ราคาสูงเมื่อเทียบกับ PE ของบริษัทบุหรี่รอบ ๆ กลับเทรดอยู่ที่ราคา PE 8.xx -20.xx เท่า (IMB : 8.2x เท่า , BATS : 10.7x เท่า ,2914 (Japan Tobacco) : 11.xx เท่า ,PM : 17.8 เท่า)

 

แต่บริษัท Swedish Match ยังคงมียอดขายที่เติบโตระดับ 2 หลัก (3 ปีแบบ CAGR) ซึ่งนับว่าโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่น ๆ ที่อย่างดีที่สุดคือโตต่อเนื่อง 3 ปี 8.xx% หรืออย่างแย่ที่สุดคือยอดขายติดลบ จากเทรนด์ที่เริ่มซาลง และการแข่งขันจากแบรนด์บุหรี่รอบโลกที่กลยุทธ์ทางราคาอาจทำอะไรไม่ได้มาก กลับกัน Swedish Match เองสามารถครองความสามารถการแข่งขันได้ดี รวมถึงอยู่ในอุตสาหกรรมที่แม้จะเป็นขาลงแต่ก็ทำรายได้เติบโตได้อย่างน่าพึงพอใจ

 

รวมถึงความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดและการสร้างผลตอบแทนสู่ผู้ถือหุ้นที่ทำได้น่าชื่นชม โดยตามปกติแล้ว บริษัทที่ทีมบริหารสามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ดีตามฉบับของคุณ Robert Hagstrom ผู้เขียนหนังสือ Warren Buffet Ways ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ลงทุนในบริษัทเพิ่ม 2) ซื้อกิจการอื่นเพื่อเสริมศักยภาพ 3) จ่ายเงินปันผลคืนผู้ถือหุ้น(หากกิจการเริ่มอิ่มตัวแล้ว) 4) ซื้อหุ้นคืน

 

โดยบริษัท Swedish Match สามารถทำได้ดีโดยทำได้ 3 ข้อจากนี้คือข้อ 1 2 และ 4 โดยเฉพาะข้อที่ 4 นั่นคือบริษัทใช้กระแสเงินสดอิสระไปซื้อหุ้นคืน จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่บริษัทวัดความสามารถในการบริหารผ่านตัวเลข ROE ได้ (ROE = Net Profit/Total Equity) จากการที่ตัวเลขที่ว่านี้ “ติดลบ” หากแต่การติดลบนี้ไม่ใช่จากฟากฝั่งกำไรสุทธิ แต่เป็นฝั่ง Equity อันเป็นผลของการที่บริษัทซื้อหุ้นจนพอราคา Mark to Market แล้วตรงส่วนที่ซื้อมานั้นหักลบส่วนของทุนเดิมทั้งหมด

 

แต่ทั้งนี้บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัดอะไร เพราะว่าบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดพอจ่ายให้กับหนี้สินได้ตลอดรอดฝั่ง

 

และแม้บริษัทจะถูกซื้อโดย Philip Morris แล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบริษัทเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาติสวีเดนมีอัตราส่วนผู้สูบบุหรี่เผาไหม้น้อยกว่า 5% ทิ้งห่างจากอันดับที่ 2 เกือบเท่าตัว รวมถึงการตั้งมาตรฐานที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์นิโคตินของตัวเอง และการ R&D ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้สูบได้รับอันตรายที่น้อยลงมากกว่าแต่ก่อน

นับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ควรค่าแก่การจารึกทั้งในด้านโมเดลธุรกิจ ด้านการบริหารการเงิน พันธกิจของบริษัท เอาไว้ก่อนจะถูก Delist ในท้ายที่สุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://www.tradingview.com/symbols/OMXSTO-SWMA/financials-income-statement/
https://www.swedishmatch.com/Investors/Financial-reports/
https://ngthai.com/cultures/13525/can-snus-help-smoke-addict/
https://www.reuters.com/business/swedish-match-top-10-investor-says-philip-morris-bid-healthy-premium-2022-05-12/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน