ธุรกิจ

กิ่งก้านถูกหักหาย ต้นไม้ก็ไม่โต 3 เหตุผลที่ร้านใหญ่ควรสนับสนุนร้านเล็กให้อยู่รอด

กิ่งก้านถูกหักหาย ต้นไม้ก็ไม่โต 3 เหตุผลที่ร้านใหญ่ควรสนับสนุนร้านเล็กให้อยู่รอด

กิ่งก้านถูกหักหาย ต้นไม้ก็ไม่โต 3 เหตุผลที่ร้านใหญ่ควรสนับสนุนร้านเล็กให้อยู่รอด

 

การแข่งขันกันดูเป็นเรื่องปกติในแวดวงธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นน้ำใจนักกีฬาที่เหล่าผู้ทำธุรกิจทั้งหลายควรจะมี หากธุรกิจเป็นการแข่งขัน แน่นอนว่าเหล่าธุรกิจใหญ่ที่มีกำลังแข็งแรงกว่าทั้งเงินทุนและเครือข่ายบุคคลย่อมมีโอกาสชนะสูงกว่าธุรกิจเล็ก ๆ ทั่วไป แต่ทั้งนี้ เกมการแข่งขันในโลกธุรกิจไม่จำเป็นต้องชิงชัยเพื่อมีผู้ชนะเพียงคนเดียว หากมองเศรษฐกิจให้เป็นวงจร การที่ผู้ค้ารายเล็กชนะและอยู่รอดไปด้วยกันมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ผู้ค้ารายใหญ่เติบโตไปด้วย ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอเหตุผลสำคัญ 3 ประการ ที่ส่งเสริมให้ธุรกิจรายใหญ่ควรสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้อยู่รอดได้ ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

เหตุผลข้อแรก ร้านค้าขนาดเล็กมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมไม่แพ้ร้านใหญ่แม้แต่น้อย จากการประเมินของสภาเศรษฐกิจโลก (world economic forum) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีส่วนสร้างงานมากถึงร้อยละ 70 และมีส่วนใน GDP ระดับโลก ธุรกิจเหล่านี้นับเป็นหัวใจของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนา หากธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่ไม่ได้ ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่ดำรงอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ล้วนต้องหามาตรการชดเชยเยียวยาร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศล้มลงเป็นโดมิโนก็ไปตาม ๆ กัน

 

เหตุผลข้อต่อมา ร้านค้าขนาดเล็กไม่ได้เป็นเพียงคู่แข่งของร้านค้าขนาดใหญ่ แต่สามารถเป็นได้ทั้งลูกค้า ผู้ค้า และผู้สนับสนุนซึ่งกันและกัน แม้การแข่งขันในโลกธุรกิจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ร้านค้าไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงศัตรูต่อกันเท่านั้น ร้านค้าเล็ก ๆ มากมายมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการเป็นลูกค้าผู้อุดหนุนร้านค้ารายใหญ่ เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหารเล็ก ๆ อาจเลือกซื้อวัตถุดิบจากห้างสรรพสินค้า ในขณะเดียวกัน ร้านเล็กเหล่านี้ก็อาจเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ค้า เข่นในกรณีที่ห้างสรรพสินค้ามองหาสินค้าจากชุมชนมาขาย และอาจกลายเป็นผู้มีความร่วมมือต่อกันได้ เช่น การที่ห้างและร้านเล็กตกลงทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน ดังนั้น หากพิจารณาดูให้ดีแล้ว ร้านค้าขนาดเล็กไม่ควรถูกมองเป็นคู่แข่งที่ต้องหาทางทำลายหรือกีดกันโอกาส ตรงกันข้าม ร้านค้าไม่ว่าจะรายใหญ่หรือรายเล็กก็ควรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน

 

เหตุผลข้อสุดท้าย ร้านค้าขนาดใหญ่สามารถเรียนรู้จากร้านค้าขนาดเล็กได้มากมาย ร้านขนาดใหญ่มีโครงสร้างที่เข็มแข็ง ประกอบด้วยผู้คนทำงานมากมาย การตัดสินใจแต่ละครั้งมักมีการวางแผนงานที่ชัดเจน แต่ร้านค้าขนาดเล็กมักมีการทำงานที่เป็นอิสระมากกว่า ผู้คนมีไอเดียที่น่าสนใจมากมายและได้ทดลองทำในพื้นที่ของตนเองอย่างเต็มที่ หากลองพิจารณาการทำงานและการรับมือกับปัญหาของร้านเล็กทั้งหลาย จะเห็นได้ว่า วิธีการที่ร้านเล็กใช้มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ร้านค้าขนาดใหญ่สามารถเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และแนวทางทำธุรกิจของร้านเล็ก ในขณะเดียวกัน ก็สามารถแลกเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจระหว่างร้านใหญ่และร้านเล็กร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันไปทั้งสองฝ่าย

 

เหตุผลทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมานี้ หากสรุปรวมโดยรวบรัด อาจสามารถกล่าวได้ว่า ต้นไม้จะใหญ่โตเพียงใด หากกิ่งก้านถูกตัดหักหายไป ไม่นานไม่ใหญ่นั้นก็ได้แต่ยืนต้นตาย ระบบเศรษฐกิจและการทำธุรกิจก็เป็นเช่นนั้น หากมุ่งหวังแต่ความสำเร็จส่วนตัวโดยกีดกันโอกาสที่ร้านเล็ก ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแวดวงไม่ให้พัฒนา ในที่สุดแล้ว แม้จะเป็นร้านใหญ่มั่นคงสักเพียงใด ก็อาจต้องพบกับจุดที่ไปต่อไม่ได้ในที่สุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Henadi Al-Saleh. (January 6, 2023). Why big business must support SMEs to achieve economic growth and get to net zero. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2023/01/why-big-businesses-must-support-smes-growth-net-zero/
[2] Skye Schooley. (February 21, 2023). The Power That Small Businesses Wield. Retrieved from https://www.businessnewsdaily.com/15359-importance-of-small-business.html
[3] Joseph Lustberg. (June 28, 2022). 7 Reasons To Shop Local And Support Small Businesses. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2022/06/28/7-reasons-to-shop-local-and-support-small-businesses

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน