หมวดหมู่ : ทัศนคติ

ทัศนคติ

ทำไมต้อง Life Long Learning

ทำไมต้อง Life Long Learning   เสียงบ่นอื้ออึงไม่ว่าจากคนเจเนอเรชั่นไหนก็พูดไปในทางเดียวกันว่า...