เศรษฐกิจ

ปัจจัย 3 ประการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินเดีย

ปัจจัย 3 ประการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินเดีย

ปัจจัย 3 ประการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินเดีย

 

หากจำแนกตาม GDP แล้ว ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับโลกในลำดับ 1-5 ในปี ค.ศ.2022 ที่ผ่านมานี้ ได้แก่ 1) สหรัฐอเมริกา (25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) 2) จีน  (18.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) 3) ญี่ปุ่น  (4.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) 4) อินเดีย  (3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 5) อังกฤษ (3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) [1] ข้อมูลดังกล่าวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากเมื่อเทียบกับผลการสำรวจในปี ค.ศ. 2021 แล้วจะเห็นได้ว่า ในปีดังกล่าว ประเทศอังกฤษและเยอรมนีได้รับการจัดลำดับอยู่เหนือกว่าอินเดีย [2] เท่ากับว่าในปี ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมานี้ อินเดียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแซงหน้าประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจถึงสองประเทศ

 

นอกจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว อินเดียยังมีการเติบโตของจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2023 นี้ มีการคาดการณ์ว่าอินเดียจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก [3] การเจริญเติบโตขึ้นในหลายด้านของอินเดียนี้นำไปสู่การคาดการณ์ว่าอินเดียอาจมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเศรษฐกิจของอินเดียชัดเจนขึ้น ในครั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอปัจจัย 3 ประการ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดียอยู่ในปัจจุบัน [4] ดังต่อไปนี้

 

ปัจจัยแรกที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดียให้เติบโต คือ ระบบขนส่งมวลชน แม้ว่าในอดีต ระบบขนส่งมวลชนของอินเดียจะขาดการพัฒนา ส่งผลให้ผู้คนในชนบทเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐและความเจริญด้านต่าง ๆ แต่ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา เศรษฐกิจของอินเดียที่เริ่มดีขึ้นก็ค่อย ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ดีขึ้นตามมา ปัจจุบันนี้ ผู้คนในอินเดียสัญจรทางถนนได้มากถึงร้อยละ 85 รถไฟขนส่งสามารถรองรับการโดยสารของผู้คนได้ถึงร้อยละ 60 จากข้อมูลในปี ค.ศ. 2019 ภายใน 1 วัน ผู้คนนับ 2.4 ล้านคนสามารถโดยสารได้ผ่านรถไฟ ความเจริญก้าวหน้าในด้านการขนส่งของอินเดียส่งผลอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 2007 การขนส่งทางท้องถนนมีส่วนใน GDP ของประเทศมากถึงร้อยละ 5.5 [5]

 

ปัจจัยต่อมา ได้แก่ นโยบาย Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) ที่แข็งแกร่งของอินเดีย นับตั้งแต่รัฐบาลอินเดียเริ่มก่อตั้งหน่วยงาน MSMEs เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง เศรษฐกิจของอินเดียก็เติบโตขึ้นเรื่อยมา จนกล่าวได้ว่า นโยบาย MSMEs นับเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอินเดีย ในปี ค.ศ. 2021 นโยบายดังกล่าวมีส่วนเกือบร้อยละ 30 ใน GDP ของประเทศ กิจการของ MSMEs ร้อยละ 50 อยู่ในท้องที่ชนบท ก่อให้เกิดการจ้างงานมากถึงร้อยละ 45 [6] โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นโยบายที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมนี้ได้มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยรวมของอินเดียให้ไม่เสียหายจากการต้องปิดโรงงานใหญ่หรือการต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว

 

ปัจจัยสุดท้าย คือการพัฒนาเทคโนโลยีการเงิน การพัฒนาความสามารถในการดำเนินธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยให้ภาคเศรษฐกิจของอินเดียก้าวหน้าต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้คนทั่วอินเดีย ไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นชนบทหรือในเมืองก็ล้วนแล้วแต่สามารถดำเนินธุรกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคาร ความสะดวกสบายนี้มีส่วนส่งเสริมอย่างยิ่งให้เศรษฐกิจของอินเดียเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง [4]

 

การยกระดับเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการยกระดับชีวิตของผู้คนไปด้วยเสมอ จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจของอินเดียเติบโตขึ้นได้ เพราะการวางนโยบายของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Statista Research Department. (January 12, 2023). Largest economies worldwide 2022, by GDP. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1356755/share-global-economy-country/
[2] CALEB SILVER. (September 01, 2022).

The Top 25 Economies in the World, by GDP. Retrieved from https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/
[3] ARMANI SYED. (January 17, 2023). China’s Population Has Shrunk. India Might Now Be the World’s Most Populous Country. Retrieved from https://time.com/6247720/india-most-populous-country-china/
[4] Sandeep Ghosh. (August 16, 2022). Three sectors that we believe will drive India’s economic growth to $5 trillion. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/three-sectors-that-we-believe-will-drive-indias-economic-growth-to-5-trillion/
[5] The World Bank. (September 23, 2011). India Transportation. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/feature/2011/09/23/india-transportation
[6] ET online. (December 31, 2022). Role of MSMEs crucial for India to become a $5-trillion economy, says Kant. Retrieved from https://m.economictimes.com/small-biz/sme-sector/budget-2023-does-it-move-the-needle-enough-for-the-green-energy-sector/articleshow/97597177.cms

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน