เศรษฐกิจ

สำรวจเวที APEC และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

สำรวจเวที APEC และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

สำรวจเวที APEC และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

 

สำหรับเวทีระหว่างประเทศสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปีนี้ นั่นคือการประชุม APEC ซึ่ง APEC คือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและระหว่างต่างประเทศ โดยการประชุม APEC ที่กำลังจะจัดขึ้นนั้น ทางการไทยได้เตรียมตัวเจรจากับประเทศสมาชิกในสองประเด็นใหญ่ ได้แก่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด 19 และการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและกลางในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

 

สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้มีการประชุมเตรียมการมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม

โดย พ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดประชุม APEC Health Week ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นการจัดประชุมในหัวข้อ จัดประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจ APEC ภายใต้หัวข้อ “Open to Partnership. Connect with the World. Balance Health and the Economy”

 

โดยการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายคือการช่วยสร้างความตื่นตัวในระดับสากลทั่วภูมิภาค APEC เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสุขภาพหลังวิกฤตโควิด 19

 

โดยมุ่งหวังให้การประชุมครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลดังนี้

  1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในด้านสาธารณสุข
  2. เขียนแถลงการณ์ร่วมของการประชุม 12th APEC High Level Meeting on Health and the Economy
  3. สรุปประเด็นด้านสาธารณสุขสำหรับการจัดทำ APEC Economic Leaders’ Declaration
  4. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุข ผู้บริหารและผู้แทนของเขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC

 

โดยรัฐบาลไทย หวังว่า APEC จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่จะต้องเดินออกจากการระบาดของโควิด 19 เพื่อเร่งให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรมต่าง ให้ครบทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศ ควบคู่กับการมีสุขภาพแข็งแรงจากบทเรียนที่ได้จากสถานการณ์โควิด 19

 

อีกด้านหนึ่ง ในแง่ของการช่วยเหลือ SME

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ready for the ‘Next Normal’: How MSMESs should Adapt to an Evolving Market Landscape ภายใต้ทุนสนับสนุนของ APEC SME Working Group (SMEWG) โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากเขตเศรษฐกิจสมาชิกของ APEC

 

โดยการประชุมได้ข้อสรุปว่า ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้เล่นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ MSMEs สามารถเข้าถึงได้ง่าย อาทิ การสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ (e-procurement)

 

ถึงแม้ว่าการชูเรื่องสาธารณสุขกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ จะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสนใจ และเตรียมการไว้เป็นพิเศษ แต่ประเด็นที่ทางการไทยเตรียมไว้ก็เรื่องหนึ่ง แต่ประเด็นที่ประเทศสมาชิกอื่น ๆ เตรียมไว้เจรจาก็ยังมีอีกมากมาย ประเด็นเรื่องการจัดการเศรษฐกิจหลังโควิดก็เรื่องนึง การจัดการ SME ก็เป็นอีกเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญ แต่สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น การประชุมนี้จะได้ผลลัพธ์อะไรบ้าง เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Bangkokbiznews, แบงค็อกโกลด์ คัมภีร์ฟื้นเศรษฐกิจเอเปค, อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/world/1024455
Bangkokbiznews, เปิดแฟ้มประชุมเอเปคสาธารณสุข ส่องทิศทางสุขภาพเศรษฐกิจหลังยุคโควิด 19, อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/social/public_health/1022103
Bangkokbiznews, APEC Health Week, เพิ่มความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ, อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/social/public_health/1022529

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน