เศรษฐกิจ

ดัชนีค่าระวางเรือคืออะไร สำคัญกับธุรกิจเดินเรืออย่างไร

ดัชนีค่าระวางเรือคืออะไร สำคัญกับธุรกิจเดินเรืออย่างไร

ดัชนีค่าระวางเรือคืออะไร สำคัญกับธุรกิจเดินเรืออย่างไร

 

ดัชนีค่าระวางเรือ (Baltic Dry Index) เรียกโดยย่อว่า BDI คือดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานของเรือขนส่งสินค้าเทกองขนาดยักษ์ประเภทต่าง ๆ และอุปสงค์ในการใช้เรือและเส้นทางการค้า นับเป็นดัชนีที่ช่วยให้มองเห็นค่าระวางเรือในเส้นทางการค้ารอบโลก ดัชนีค่าระวางเรือประกอบไปด้วยค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเช่าเรือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Capesize, Panamax, และ Supramax [1]

 

เมื่อกล่าวถึงดัชนีค่าระวางเรือ ผู้คนอาจสับสนกับดัชนีหุ้น เช่น FTSE, Hang Seng, Nikkei, Shanghai Composite หรือ DAX อย่างไรก็ตาม ดัชนีค่าระวางเรือไม่ได้มีบทบาทเช่นเดียวกับดัชนีตลาดหุ้น เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของค่าระวางเดินเรือที่รวบรวมจากกลุ่มคนเดินเรือขนส่งสินค้าทั่วโลกเท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าขนส่งทางเรือที่รวมอยู่ในดัชนีค่าระวางเรือมีเพียงสินค้าแห้ง ไม่รวมถึงน้ำมัน ก๊าซ สารเคมีต่าง ๆ [2]

 

ดัชนีค่าระวางเรือได้รับการรายงานประจำวันโดย Baltic Exchange in London ข้อมูลได้รับการแสดงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1985 ดัชนีค่าระวางเรือประกอบไปด้วย Baltic Capesize Index (ร้อยละ 40) Baltic Panamax Index (ร้อยละ 30) และ Supramax Index (ร้อยละ 30) [3] โดย Capesize คือเรือขนส่งสินค้าเทกองที่ใช้ขนส่งแร่เหล็ก หรือถ่านหิน น้ำหนักประมาณ 150,000 ตัน Panamax คือเรือขนส่งสินค้าประเภทถ่านหินหรือเมล็ดพืชที่มีน้ำหนักประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ตัน และ Supramax คือเรือขนสินค้าที่มีน้ำหนักประมาณ 48,000 ถึง 60,000 ตัน [4]

 

ดัชนีค่าระวางเรือมีความสำคัญต่อธุรกิจการเดินเรือ โดยดัชนีนี้ชี้ให้เห็นเกณฑ์มาตรฐานของราคาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์แห้งทางทะเล ทั้งนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลต่อค่าระวางเดินเรือด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์ อุปทาน และราคาของสินค้าแห้งเทกอง, อุปทานของเรือบรรทุกและความจุ, ราคาของน้ำมันดิบและต้นทุนที่เกิดจากน้ำมันเตา, ฤดูกาลในการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อท่าเรือหนาแน่น, ช่องแคบ คลองทางยุทธศาสตร์ที่เป็นเส้นทางเดินเรือ, สถานการณ์ตลาดและการเงินของโลก รวมถึงสถานการณ์การเมือง ประเด็นแรงงาน สภาพภูมิอากาศในประเทศต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทางขนส่ง [5]

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีค่าระวางเรือ ดังนั้น นักลงทุนจึงมักจะใช้ดัชนีค่าระวางเรือเป็นตัวชี้วัดหลักในการพิจารณาทิศทางของเศรษฐกิจ เนื่องจากดัชนีค่าระวางเรือแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์และอุปทานที่ตลาดโลกมีต่อสินค้าโภคภัณฑ์แห้งที่ขนส่งทางเรือ [6] ยิ่งดัชนีค่าระวางเรือสูงขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้ดีมากขึ้นเท่านั้น

 

ในทางกลับกัน ดัชนีค่าระวางเรือที่ตกต่ำมักเป็นสัญญาณเตือนของภาวะเศรษฐกิจขาลง เช่นในช่วงเดือนมกราคม ปีค.ศ. 2020 ที่โลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัชนีค่าระวางเรือลดต่ำลงมากถึงร้อยละ 70 [7] ดัชนีค่าระวางเรือจึงนับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่น่าสนใจ และน่าติดตามต่อไป ปัจจุบันนี้ สามารถติดตามข้อมูลดัชนีค่าระวางเรือได้ที่ www.balticexchange.com [3]

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] CFI Education Inc. (2021). Baltic Dry Index. Retrieved from  https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/baltic-dry-index/

[2] News Desk. (March 16, 2016). What is the Baltic Dry Index and how does it work..??. Retrieved from https://www.shippingandfreightresource.com/baltic-dry-index/

[3] Baltic exchange. (2021). Independent information for the dry bulk market. Retrieved from  https://www.balticexchange.com/en/data-services/market-information0/dry-services.html

[4] trading economics. (2021). Baltic Exchange Dry Index. Retrieved from https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

[5] Fulp, M. (January 12, 2017). The 14-Year Record of the Baltic Dry Index. Retrieved from https://www.kitco.com/commentaries/2016-12-21/The-14-Year-Record-of-the-Baltic-Dry-Index.html

[6] YieldStreet. (2021). How Does the Baltic Dry Index (BDI) Impact Marine Finance Offerings?. Retrieved from https://www.yieldstreet.com/resources/article/bdi

[7] Kopp, C.M. (January 27, 2021). Baltic Dry Index (BDI). Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/b/baltic_dry_index.asp#:~:text=The%20Baltic%20Dry%20Index%20(BDI)%20is%20an%20index%20of%20average,important%20materials%20used%20in%20manufacturing.

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน