เศรษฐกิจ

ภาพลักษณ์ของประเทศ สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลกหรือไม่

ภาพลักษณ์ของประเทศ สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลกหรือไม่

ภาพลักษณ์ของประเทศ สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลกหรือไม่

 

การสร้างเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ให้สามารถเข้มแข็งได้ในเวทีโลกนั้น เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันนั้น การแข่งขันทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องแข่งขันในด้านเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นความแตกต่าง และสามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น ซึ่งนอกจากที่จะต้องต่อสู้ในด้านนี้แล้ว หนึ่งในสิ่งสำคัญอย่างมากก็คือ แรงอัดฉีดจากภายในประเทศที่จะต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ก้าวกระโดด และหนึ่งในนั้น ก็เห็นได้ชัดจาก ภาพลักษณ์ของประเทศ ที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

 

สำหรับภาพลักษณ์ของประเทศนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้อย่างชัดเจน เพราะมันจะส่งผลต่อการลงทุนใด ๆ ก็ตามได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนั้น ภาพลักษณ์ของประเทศส่วนใหญ่จะถูกมองจากเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก รวมไปถึงกฎหมายที่เอื้อการต่อลงทุนทั้งจากภายในประเทศหรือภายนอกประเทศเอง และแรงผลักดันจากรัฐบาลที่ถือว่าเป็นหนึ่งในฐานของการสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดภายในประเทศเลยทีเดียว

 

โดยเราสามารถเห็นตัวอย่างได้ชัดจาก Red Bull ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากออสเตรีย ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งภายในประเทศออสเตรีย หรือแม้แต่ในเวทีโลกด้วยกัน โดยสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการโฆษณานั่นเอง ซึ่งสำหรับการโฆษณานี้ เรียกได้ว่าเป็น Soft Power ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตาม สามารถที่จะมีพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับ Red Bull นั้น การได้รับ Soft Power ตรงนี้จากการสนับสนุนของรัฐบาล ที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างสูง รวมไปถึงยังส่งต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วย หรือจะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ ที่สามารถทำให้ทั่วโลกมองได้ว่าอุตสาหกรรมนี้มีอิทธิพลอย่างสูง ซึ่งก็สามารถมองได้จากภาพลักษณ์ภายในประเทศที่มีความทันสมัย นั่นจึงทำให้อุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ สามารถได้รับอิทธิพลมากยิ่งขึ้นไปอีก อันเป็นผลมาจากภาพลักษณ์ของประเทศที่มีความทันสมัย

 

หรือจะเป็นแบรนด์ของอิตาลี ที่เราอาจจะรู้จักกันดี ตั้งแต่ Gucci, Prada ไปจนถึง Fendi ที่ล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่ถึงกระนั้น ในเวทีโลก อิตาลีก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีอุตสาหกรรมแบบเดียวกันนี้อยู่เช่นกัน โดยอิตาลีนั้นมีจุดอ่อนในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการที่ขัดข้อง การทำธุรกิจที่ยากลำบาก ถึงแม้ว่าอิตาลีจะมีชื่อเสียงและอยู่ในอันดับต้น ๆ ในการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก แต่มันกลับส่งผลต่อการเติบโตทางอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้อยู่พอสมควร

 

นั่นจึงทำให้อิตาลีจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบดังกล่าวนี้ เพื่อที่จะทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ไปได้ไกลมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าอิตาลียังถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีประเทศที่มีภาพลักษณ์ของประเทศที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จนทำให้กระทบเศรษฐกิจต่อประเทศอยู่มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น พม่า หรืออัฟกานิสถาน เป็นต้น

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
Springer Link. Brands and national image: An exploration of inverse country-of-origin effect. https://link.springer.com/article/10.1057/pb.2012.6?error=cookies_not_supported&code=bafcd083-ec9c-487c-94a4-fbc0241dbfbc
WIPO. IP, Nation Branding and Economic Development. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/04/article_0001.html
Rome Business School. Nation Branding. https://romebusinessschool.com/blog/nation-branding-the-impact-of-a-countrys-image-on-the-economy-2

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน