เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างไม่จำกัดจริงไหม ในเมื่อทรัพยากรมีอยู่จำกัด

เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างไม่จำกัดจริงไหม ในเมื่อทรัพยากรมีอยู่จำกัด

เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างไม่จำกัดจริงไหม ในเมื่อทรัพยากรมีอยู่จำกัด

 

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่า หากเศรษฐกิจเติบโตขึ้นต่อเนื่อง คุณภาพชีวิตของคนก็จะพัฒนาขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนก็จะมีคุณภาพชีวิตย่ำแย่ และเมื่อผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบาก ก็ได้แต่แย่งชิงทรัพยากรที่ยังหลงเหลือ แทนที่จะมีเวลาคิดค้น พัฒนา หาทางรักษาและสร้างเสริมคุณค่าให้แก่ทรัพยากรที่คงอยู่ [1]

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมนี้ นำไปสู่คำถามที่ใครหลายคนสงสัยว่า เศรษฐกิจจะเติบโตไปได้แค่ไหนกัน ในเมื่อทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด [2]

 

เมื่อเทียบกับหลายร้อยปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจเจริญเติบโตให้เห็นเด่นชัด เห็นได้จากมาตรฐานการครองชีพของผู้คนทั่วโลกที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตนี้ก็แลกมาด้วยการเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาติ ขีดจำกัดในการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมปรากฏให้เห็นชัดเจนเรื่อยมาตั้งแต่ปรากฏการณ์จุดผลิตน้ำมันสูงสุด (peak oil) ไปจนถึงภาวะโลกร้อน [3] แม้ว่าเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นจะนำมาซึ่งความเจริญและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลก แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าโลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพชีวิตถูกทำลายลง [2]

 

จากประเด็นนี้ สิ่งที่น่าคิดต่อไปก็คือ แล้วจะเป็นไปได้ไหม หากว่าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่รบกวนธรรมชาติเลย แน่นอนว่าคำตอบคือ “เป็นไปไม่ได้”

 

ชีวิตของมนุษย์เติบโตขึ้นโดยพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติในการดำรงอยู่ ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รบกวนธรรมชาติ มนุษย์จำเป็นต้องดื่มน้ำ หุงหาอาหาร ใช้ทรัพยากรอื่นเช่นไม้เป็นฟืนไฟให้ความอบอุ่นและสร้างที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอด แต่ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น ดังนั้น การไม่พึ่งพิงธรรมชาติเลยจึงเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เป็นไปได้ จึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรให้ยั่งยืน [2]

 

เศรษฐกิจที่เติบโตไปอย่างไม่จำกัด จึงอาจเป็นไปได้ บนพื้นฐานของการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัด โดยรู้จักรักษาสมดุลของสิ่งที่ช่วงใช้มา

 

วิธีการรักษาสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ดำเนินการได้ผ่านนโยบายทางการเมือง ดังที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังปฏิบัติตามแนวทาง “เศรษฐกิจสีเขียว” (green economy) ที่รณรงค์ให้อุตสาหกรรมทั้งหลายลดการปล่อยคาร์บอน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างมลภาวะและหลีกเลี่ยงการทำลายระบบนิเวศน์รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ [4] หลักการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นก็เพื่อให้มนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรแต่พอดี แต่ทั้งนี้ ก็ยังไม่มีใครตอบคำถามได้ว่า คำว่า “พอดี” นั้น ใครจะเป็นคนให้คำนิยามได้ [1]

 

ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละประเทศต่างก็แก่งแย่งแข่งขันขึ้นเป็นผู้นำเศรษฐกิจ ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายต่างก็แย่งใช้ทรัพยากรในประเทศโลกที่สามเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง การรักษาสมดุลธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจึงยังเป็นภาพฝันสวยงามที่มนุษย์ต้องพยายามลงมือทำ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการมีทรัพยากรที่ยั่งยืนนั้นกลายเป็นความจริง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] TED-Ed. (August 11, 2022). Can the economy grow forever?. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=mT3P0YSNonE&ab_channel=TED-Ed
[2] Johnston, M. (October 13, 2021). Is Infinite Economic Growth on a Finite Planet Possible?. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/investing/120515/infinite-economic-growth-finite-planet-possible.asp
[3] Peñuelas, J., & Carnicer, J. (2010). Climate change and peak oil: the urgent need for a transition to a non-carbon-emitting society. Ambio, 39(1), 85–90. https://doi.org/10.1007/s13280-009-0011-x
[4] UNEP. (2022). Green Economy. Retrieved from https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน