เศรษฐกิจ

น้ำท่วมทำร้ายเศรษฐกิจอย่างไร

น้ำท่วมทำร้ายเศรษฐกิจอย่างไร

น้ำท่วมทำร้ายเศรษฐกิจอย่างไร

 

น้ำท่วม คือภัยพิบัติซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น การเกิดน้ำท่วมมาจากหลายปัจจัย ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ภัยธรรมชาติ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การจัดการน้ำ นโยบายต่าง ๆ และการคิดแผนรับมือก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน ระยะเวลานานเท่าไหร่ กินวงกว้างไปถึงไหน บทความนี้ชวนวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในประเทศกำลังเผชิญอยู่ ณ ตอนนี้

 

แน่นอนว่าเมื่อเกิดน้ำท่วม สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือความเสียหาย ชีวิตมนุษย์อยู่อาศัยบนบก บ้านเรือน ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจ บริษัท โรงงาน และอีกหลายอย่างมากมาย เมื่อถูกน้ำท่วมแล้ว ก็เกิดความเสียหายทันทีที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า คือโครงสร้างตึกมีปัญหา สิ่งของภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมเสียหายใช้การไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ สินค้า เครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมพัง เสียต้นทุนและกำไรที่คิดว่าจะเกิดอย่างรุนแรง

 

นอกจากนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำการเกษตรกระจายอยู่หลายพื้นที่ เมื่อเกิดน้ำท่วม ก็ส่งผลโดยตรงกับพืชผลการผลิต การลงทุนปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด ถูกทำลายลงหมดเกลี้ยง เพราะได้รับน้ำเกินประมาณที่จำเป็น แล้วเนื่องจากเกษตรกรพึ่งพารายรับจากการลงทุนปลูกแล้วรอกำไร เมื่อเกิดน้ำท่วม หลายครั้งมันหมายความว่าการลงทุนลงแรงที่ทำไปทั้งหมดในปีนั้น เสียหายไปฟรี ๆ เกิดภาวะมีแต่รายจ่าย ไม่มีรายได้ หนำซ้ำอาจไม่มีเงินจ่ายเงินกู้ ที่กู้มาลงทุนทำเกษตร

 

ความเสียหายอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับคนเป็นวงกว้าง คือความเสียหายจากน้ำท่วมต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นถนน ที่น้ำท่วมอาจทำให้ถนนขาด ดินถล่ม สะพานขาด สนามบินเสียหายจากการจมน้ำ การเดินทางโดยขนส่งสาธารณะลำบาก ผู้คนไปเดินทางไม่ได้ หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากการเดินในน้ำที่สกปรก

 

ระหว่างที่เกิดอุทกภัย การสื่อสาร การติดต่อธุรกิจ การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ถูกชะงักไปหมด เศรษฐกิจการค้าซบเซา เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยลง คนไปทำงานไม่ได้ รายรับไม่มี ธุรกิจดำเนินงานไม่ได้ และประเทศก็เผชิญสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

 

การเตรียมตัวโดยปัจเจกบุคคลเพื่อรับมือกับน้ำท่วม ภัยที่ควบคุมได้ยาก นั้นไม่เพียงพอ การจัดการน้ำเริ่มต้นมาจากการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น พยายามหาข้อมูลสำรวจปัจจัยที่จะทำให้เกิดภัยธรรมชาติ ภาครัฐต้องทำงานอย่างใกล้ชิด และวางแผนการล่วงหน้าในการจัดการน้ำ ในหลายครั้ง อุทกภัยก็เป็นเรื่องยากที่จะประมาณการณ์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว การรับมืออย่างเร่งด่วน แต่มียุทธศาสตร์ จะช่วยให้คนในสังคมลำบากน้อยลง เช่น น้ำท่วมถูกระบายได้ไว น้ำไม่ไหลกระจายไปหลายจังหวัด และที่สำคัญ คือการจัดการความเสียหายหลังน้ำลด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Dds.bangkok.go, ภัยพิบัติทางน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, อ้างอิงจาก http://dds.bangkok.go.th/News_dds/magazine/magazine5/maga5_12.pdf
RYT9, FAQ Issue62 ผลกระทบของภัยพิบัติน้ำท่วมต่อภาคแรงงาน, อ้างอิงจาก https://www.ryt9.com/s/bot/1474042#:~:text=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89,%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0
AlbertaWaterPortal, Economic Impact of Flooding, Retrieved from https://albertawater.com/what-are-the-consequences-of-flooding/economic/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน