ไลฟ์สไตล์

สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2022

สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2022

สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2022

 

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแน่นอนว่าต้องกระทบต่อตลาดอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหน ๆ เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปรับตัวที่ต้องทำงานจากบ้านเยอะขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้วิธีการใช้ชีวิต วิธีการดำเนินงานของธุรกิจ และการจัดการทรัพยากรในโลกเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ ด้าน

 

ลงทุนศาสตร์ชวนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ผ่านงานสำรวจค้นคว้าของบริษัท PricewaterhouseCoopers หรือที่รู้จักกันในนาม PWC ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีสี่แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

เริ่มจากการมองในภาพรวม ปัจจัยเช่น เงินเฟ้อ ปัญหาซัพพลายเชน ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อีกทั้งความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอย ทำให้สิ่งที่พบมากขึ้นคือ สินค้าในคลังของแต่ละบริษัทมีไม่มาก เราจะเห็นได้ว่าในห้างสรรพสินค้า ผู้คนต่อแถวยาวเพื่อซื้อสินค้า สำหรับร้านค้าออนไลน์ก็เช่นกัน ร้านค้าส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดส่งสินค้านานมากขึ้น เนื่องจากสินค้าในคลังมีไม่มากนัก

 

ในขณะเดียวกัน ห่วงโซ่อุปทานก็ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยผู้บริโภคมักจะเสริชหาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยความที่มีหลายแหล่ง หน้าร้านทางออนไลน์กำกับให้เห็นชัดเจนว่าสินค้าคุณสมบัติเช่นนี้ถูกตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ จึงทำให้มีการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อจากฝั่งผู้ซื้อมากขึ้น

 

นอกจากนั้น เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงการสร้างนวัตกรรมแบบ Virtual Reality หรือโลกเสมือน งานค้นคว้าชิ้นนี้ก็พบอีกว่า ผู้คนสั่งซื้อของผ่านการใช้ประสบการณ์โลกเสมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าหรูหราราคาแพง

 

ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของผู้บริโภคก็เพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน เราจะเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มหันมาทำงานเรื่องนี้กันมากขึ้น มีการส่งรายงานประจำปี จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้บริโภคหันมาซื้อของจากบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการทำงานที่โปร่งใส และเป็นประโยชน์กับสังคม ดังนั้นการแข่งขันเพื่อที่จะเป็นบริษัทต้นแบบ ก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน

 

ข้อห่วงกังวลของผู้บริโภคซึ่งเป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องคือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ระแวดระวังการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แพลตฟอร์มเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง ดังนั้นบริษัทที่ชูสินค้าและบริการว่ามีความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการธุรกิจนั้น ๆ

 

ดังนั้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เทรนด์การบริโภคสินค้าและบริการแตกต่างกันออกไป เงินเฟ้อ การซื้อสินค้าออนไลน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม และความห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เหล่านี้สามารถสรุปได้ง่าย ๆ ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจจ่ายหรือไม่จ่ายเงินที่มีอยู่ไหนกระเป๋า

 

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ธุรกิจต่าง ๆ ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทิศทางที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกใช้ เพราะธุรกิจต้องปรับตัวไปเรื่อย ๆ ผ่านยุคสมัย หากไม่ทำเช่นนั้น ก็อาจทำให้ธุรกิจของคุณล้าหลัง ตามเทรนด์ไม่ทัน และเสียโอกาสที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
PWC, Consumers respond to waves of disruption, Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน