เศรษฐกิจ

ฟินแลนด์ จากประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งสู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

ฟินแลนด์ จากประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งสู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

ฟินแลนด์ จากประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งสู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

 

สิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ คือ แนวทางของการสร้างเศรษฐกิจที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน นั่นจึงทำให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการสร้างเศรษฐกิจ จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการสร้างเศรษฐกิจให้สามารถเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้สามารถเป็นไปได้ด้วยดี

 

โดยสิ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้คุณภาพทางการเงินของประเทศต่าง ๆ มากมาย มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยพยุงประเทศให้มีภาพลักษณ์ที่ดี รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ก็คือคุณภาพชีวิตของบุคคล ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละประเทศสามารถสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลด้วยสวัสดิการของรัฐ ไปจนถึงการสร้างเศรษฐกิจที่ดี

 

แต่ถึงกระนั้น เราก็ยังเห็นความแตกต่างของการสร้างคุณภาพชีวิตของแต่ละประเทศ โดยมีความเหลื่อมล้ำเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดนั่นเอง นั่นจึงส่งผลทำให้การสร้างรัฐสวัสดิการและการพัฒนาเศรษฐกิจมีส่วนที่สวนทางกันในบางครั้ง และหนึ่งในประเทศที่เราจะเห็นสิ่งนี้ได้ชัด ก็คือ ฟินแลนด์

 

ฟินแลนด์ หรือสาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มนอร์ดิก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทวีปยุโรป โดยถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของทวีปยุโรป นอกจากนี้นั้น ฟินแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีต้นกำเนิดมาจากสังคมเกษตรกรรม จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จะทำให้ฟินแลนด์เปลี่ยนไป

 

ก่อนหน้านั้น ฟินแลนด์เคยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นภายหลังการปฏิวัติภายในรัสเซีย ที่ทำให้เกิดสหภาพโซเวียตขึ้น อันเป็นสงครามระหว่างกองทัพแดงของฟินแลนด์ (คอมมิวนิสต์) และฝ่ายกองทัพขาวของฟินแลนด์ ก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพโซเวียตในที่สุด และในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟินแลนด์ยังเคยเป็นสมาชิกของฝ่ายอักษะ อันเป็นผลมาจากความพยายามเข้าครอบครองของสหภาพโซเวียต

 

จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้จบลง ส่งผลทำให้ฝ่ายอักษะได้รับความพ่ายแพ้ แต่เนื่องจากฟินแลนด์ไม่เคยลงนามในสนธิสัญญาของฝ่ายนั้น จึงทำให้ไม่มีใครนับว่าเป็นฝ่ายอักษะ และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟินแลนด์ ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการเปลี่ยนสังคมเกษตรกรรมให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมได้สำเร็จ จนกระทั่งมาถึงช่วงสงครามเย็น ที่ฟินแลนด์ได้ประกาศตนเป็นกลางทางการเมือง นั่นจึงทำให้ฟินแลนด์ได้มีเวลาในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ การฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบพุ่งจรวด รวมไปถึงการสร้างรัฐสวัสดิการก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้

 

การสนับสนุนทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของฟินแลนด์สามารถดำเนินการได้โดยใช้นโยบายการค้าเสรี การใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม และการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละส่วนได้อย่างมีคุณภาพ โดยฟินแลนด์นั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีระดับการทำธุรกิจที่อยู่ในระดับที่ง่าย นั่นจึงทำให้มีการเข้ามาทำธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมตลาดงานก็ตาม รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เติบโตมากนัก รวมไปถึงการส่งออกที่เริ่มลดลง อันเป็นผลมาจากปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน

 

แต่สิ่งที่สร้างคุณภาพให้กับประเทศอย่างมา ก็คือ การเก็บภาษีในระดับสูง จนส่งผลทำให้ประเทศนี้สามารถสร้างรัฐสวัสดิการที่มีเสถียรภาพอย่างมาก รวมไปถึงการสร้างนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยพยายามคงเสถียรภาพเอาไว้ในระดับที่ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารงานของรัฐบาลที่จะต้องพยายามดำรงเสถียรภาพให้มากยิ่งขึ้น ก็ส่งผลทำให้ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนั่นเอง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหา COVID-19 หรือสงครามรัสเซีย-ยูเครน ก็ตาม

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
TNN Online. ชาวฟินแลนด์สุขที่สุดในโลกแม้เศรษฐกิจทรุด! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 23-03-66. https://youtu.be/myj4129POv8
Carrus Home. FINLAND – ประเทศที่มีการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจก้าวหน้าและกว้างไกล (ตอนที่ 3).  https://www.carrushome.com/finland-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. History of Finland. https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_Finland
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Economy of Finland. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Finland

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน