เศรษฐกิจ

แนวคิดมนุษยนิยม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร เมื่อเราให้ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

แนวคิดมนุษยนิยม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร เมื่อเราให้ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

แนวคิดมนุษยนิยม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร เมื่อเราให้ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 

ในการพัฒนาบนโลกมนุษย์ในปัจจุบัน หลักจริยธรรมได้กลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ตัวมนุษย์สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะหลักจริยธรรมถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ควรทำและสิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่ควรทำ เพื่อที่จะทำให้สังคมมนุษย์สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสงบเรียบนร้อย

 

แต่ถึงกระนั้น สำหรับในโลกของการแข่งขัน จริยธรรมอาจไม่ใชคำตอบที่เหมาะสมมากขนาดนั้น นั่นจึงทำให้การแข่งขันในปัจจุบัน เราจึงสามารถได้เห็นการแข่งขันที่จริงจัง จนในบางครั้งก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นพอสมควร โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนั่นเอง

 

เพราะฉะนั้นแล้ว หลักปรัชญาหลาย ๆ แขนง จึงมีความพยายามที่จะอธิบายในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก และในบางปรัชญาก็พยายามที่จะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมในโลกยุคใหม่ได้มากยิ่งขึ้น และเราก็สามารถเห็นหลักการดังกล่าวนั้นในหลาย ๆ ปรัชญาที่เราพบเจอในบทความส่วนใหญ่ที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบัน รวมไปถึง “มนุษยนิยม” อีกด้วย

 

สำหรับแนวคิดมนุษยนิยมนั้น เป็นแนวคิดที่เน้นในเรื่องศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษย์เป็นหลัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เป็นแนวคิดที่พยายามที่จะเน้นที่ตัวของมนุษย์เป็นหลักมากที่สุดนั่นเอง โดยแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะการเน้นที่ตัวมนุษย์มากกว่าพระเจ้า ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดมนุษยนิยมที่เห็นได้ชัดนั่นเอง และด้วยการเน้นที่ตัวมนุษย์นั้น ก็ยังรวมไปถึงสิทธิพื้นฐานที่ตัวมนุษย์ด้วยกันเองควรที่จะได้รับนั่นเอง

 

ภายในโลกยุคใหม่ แนวคิดมนุษยนิยมจะถูกพูดถึงในเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางชีวภาพดั้งเดิม ไปจนถึงความต้องการที่จะเข้าใจในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามทฤษฎีของแนวคิดมนุษยนิยม โดยที่เราจะเห็นได้ชัดจากทฤษฎีของมาสโลว์เอง และเพราะแบบนั้น เราจึงสามารถนำไปอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อีกเช่นกัน

 

ซึ่งสำหรับในทางเศรษฐศาสตร์ ที่โดยแต่เดิมจะอธิบายในเชิงของการแข่งขันและความเป็นไปของธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมไปถึงในด้านของวัตถุนิยมอยู่แล้ว ซึ่งนั่นจึงแตกต่างเมื่อนำมาอธิบายในเชิงมนุษยนิยม เพราะการอธิบายเรื่องประโยชน์ของเงินนั้น จะเน้นไปที่การทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องนโยบายการจ้างงาน ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในประโยชน์สำคัญที่จะทำให้ผู้คนเริ่มมีงานและสามารถอยู่รอดในสังคมนี้ได้ เพราะฉะนั้นแล้ว แนวคิดมนุษยนิยมจึงกลายเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สามารถมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนได้ โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ที่ทำให้ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ได้อย่างเสมอภาค

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
Stephen Law. (2554). HUMANISM A Very Short Introduction. พิมพ์ครั้งที่ 1. Oxford University Press
บ้านจอมยุทธ. การใช้เหตุผลแนวมนุษย์นิยม. https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/guidelines_for_the_rational_use_of_human_west/05.html
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Humanistic economics. https://en.wikipedia.org/wiki/Humanistic_economics
PW Choun. ทฤษฎีมนุษยนิยม ( Humanism). http://worldcivil14.blogspot.com/2014/02/humanism.html
Way Back Machine. Humanistic Economics for the General Interest Audience. https://web.archive.org/web/20131109181835/http://www.humanisticeconomics.net/general.htm

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน