เศรษฐกิจ

จากเวียดนามสู่ไต้หวัน เหตุผลที่ส่งเสริมให้แรงงานเวียดนามย้ายไปไต้หวันมากที่สุด

จากเวียดนามสู่ไต้หวัน เหตุผลที่ส่งเสริมให้แรงงานเวียดนามย้ายไปไต้หวันมากที่สุด

จากเวียดนามสู่ไต้หวัน เหตุผลที่ส่งเสริมให้แรงงานเวียดนามย้ายไปไต้หวันมากที่สุด

 

ไต้หวันนับเป็นปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนมากมายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว หรือการทำงาน หากพิจารณาในด้านแรงงานข้ามชาติแล้ว ข้อมูลในปี ค.ศ. 2023 นี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า แรงงานชาวเวียดนามย้ายไปทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด เพียงช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ แรงงานชาวเวียดนามย้ายเข้าไปทำงานที่ไต้หวันมากถึง 15,000 ราย ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอเหตุผลที่ส่งเสริมให้ไต้หวันกลายเป็นประเทศปลายทางที่แรงงานเวียดนามต้องการมากที่สุด ดังนี้ [1, 2, 3]

 

เหตุผลข้อแรกที่ทำให้ชาวเวียดนามจำนวนมากย้ายไปทำงานที่ไต้หวัน คือการที่แรงงานเวียดนามต้องการขยับขยายไปสู่พื้นที่ที่ได้เงินเดือนมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำในไต้หวันมีมากถึง 26,400 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อเดือน เงินเดือนสำหรับชาวประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่แรงงานชาวเวียดนามทำในไต้หวันมากที่สุด ได้ค่าแรงอยู่ที่ 13,900 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

 

แม้เงินเดือนสำหรับชาวประมงจะไม่สูงนักหากเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำทั่วไป และชาวเวียดนามซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ต้องเสียค่านายหน้าจำนวนมากในการเข้ามาทำงานในไต้หวัน แต่ครอบครัวชาวเวียดนามส่วนใหญ่ก็เต็มใจกู้หนี้ยืมสิน รวบรวมเงินเพื่อส่งคนในบ้านมาเป็นแรงงานต่างชาติที่ไต้หวัน เนื่องจากค่าแรงในไต้หวันที่ถึงแม้อาจจะดูน้อย ก็ยังสูงกว่าค่าแรงที่จะได้รับจากการทำงานในเวียดนาม การที่คนในเวียดนามออกมาทำงานรับค่าแรงในไต้หวัน มีส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ที่เวียดนามอย่างชัดเจน

 

เหตุผลข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ทำให้แรงงานเวียดนามเข้ามาทำงานที่ไต้หวันเป็นจำนวนมาก เกิดขึ้นจากความต้องการแรงงานของไต้หวันด้วยเช่นเดียวกัน แรงงานต่างชาติจำนวนมาก ไม่ใช่แค่เวียดนาม ที่ย้ายมาทำงานที่ไต้หวัน แรงงานที่ย้ายมาทำงานที่ไต้หวันมีทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งไต้หวันก็ต้อนรับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้อย่างดี เพราะเศรษฐกิจของไต้หวันเองก็เติบโตขึ้นได้จากการทำงานของแรงงานข้ามชาติ

 

บริษัทและกิจการต่าง ๆ ที่กลับมาเฟื่องฟูหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมากเพื่อมาเติมเต็ม ในปัจจุบันนี้ แม้ไต้หวันจะมีแรงงานชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับสัญชาติอยู่ถึง 240,000 ราย อีก 170,000 ที่ได้รับสิทธิ์การพำนักภายในประเทศ และยังมีแรงงานจากประเทศอื่น ๆ อยู่อีกมากมาย แต่ไต้หวันก็ยังต้องการแรงงานอีกมากถึง 52,000 รายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนา

 

ทั้งแรงงานชาวเวียดนามและไต้หวันก็ต่างต้องการกันและกัน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แรงงานเวียดนามเลือกย้ายไปในไต้หวันมากเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ ไต้หวันก็ยังมีมาตรการต้อนรับแรงงานชาวเวียดนาม ทั้งการเปิดรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะเพื่อให้ทำงานอื่นที่หลากหลาย นอกจากการประมง และมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเวียดนามที่เถาหยวน (The Vietnamese Migrant Workers and Brides Office (VMWBO)) เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงาน ทำให้แรงงานชาวเวียดนามรู้สึกปลอดภัยที่จะทำงานในไต้หวัน

 

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า แรงงานข้ามชาติมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยิ่ง ประเทศที่รู้จักต้อนรับและใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติก็จะได้รับประโยชน์มหาศาล ในขณะที่แรงงานข้ามชาติก็พึงพอใจในผลตอบแทนด้วยเช่นเดียวกัน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Jono Thomson. (March 8, 2023). Nearly 15,000 Vietnamese workers arrive in Taiwan in past 2 months. Retrieved from https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4829568
[2] Truong Son for RFA Vietnamese. (April 20, 2023). Vietnamese workers in Taiwan sacrifice happiness to give families a better life. Retrieved from https://www.rfa.org/english/news/vietnam/migrants-04202023172646.html
[3] Ralph Jennings. (August 19, 2023). Vietnamese workers growing in numbers, contributing to Taiwan’s economy, as island seeks labour. Retrieved from https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3231544/vietnamese-workers-growing-numbers-contributing-taiwans-economy-island-seeks-labour?module=lead_hero_story&pgtype=homepage

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน