ทัศนคติ

ความฝันเท่านั้นยังไม่พอ เคล็ดลับ 3 ข้อในการทำความรู้จักความจริงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ โดย เรย์ ดาลิโอ

ความฝันเท่านั้นยังไม่พอ เคล็ดลับ 3 ข้อในการทำความรู้จักความจริงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ โดย เรย์ ดาลิโอ

ความฝันเท่านั้นยังไม่พอ เคล็ดลับ 3 ข้อในการทำความรู้จักความจริงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ โดย เรย์ ดาลิโอ

 

ไม่ว่าใครก็มีความฝัน เมื่อมีความฝันก็ย่อมต้องการประสบความสำเร็จ และเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นก็มีวิธีการที่หลากหลาย ในมุมมองของมหาเศรษฐีนักลงทุน เรย์ ดาลิโอ ชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้มีองค์ประกอบเพียงแค่ความฝัน ความฝันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้ผู้คนสามารถตั้งหลัก และรู้จักทิศทางที่ต้องการเป็นไปในชีวิต แต่สิ่งสำคัญต่อจากนั้นคือการทำความรู้จักกับความเป็นจริง ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอเคล็ดลับ 3 ข้อในการทำความรู้จักกับความจริง ดังที่เรย์ ดาลิโอได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

เคล็ดลับข้อแรก คือการแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น บ่อยครั้งที่ผู้คนติดอยู่กับการมองโลกผ่านความคิดเห็นของตนเอง แต่ลืมใช้แว่นกรองของเหตุผลที่จะช่วยแยกความคิดเห็นออกไปจากข้อเท็จจริง การใช้เหตุผลในการคิดพิจารณาก่อนจะปักใจเชื่อตามความคิดเห็นของตนเองเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน อย่าเผลอยึดติดไปว่าสิ่งที่ตนเองคิดจะเป็นความจริงที่ถูกต้องทุกอย่าง การรับรู้ข้อมูลให้รอบด้านก่อนปักใจเชื่อจะช่วยให้ผู้คนมองเห็นความเป็นจริงในหลายแง่มุม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงได้อย่างสมเหตุสมผล

 

เคล็ดลับข้อต่อมา คือการรู้จักเปิดใจให้กว้าง สำหรับบางคน การมองโลกด้วยเหตุผลอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่สิ่งที่ทำได้ยากคือการยอมรับความจริงเหล่านั้น ผู้คนปฏิเสธความจริง ไม่ใช่เพราะยึดติดกับอคติส่วนตน แต่เป็นเพราะทำใจยอมรับข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้ ดังนั้น ผู้คนต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กว้าง ทำใจให้เป็นกลาง มองทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่ยอมรับ ไม่ด่วนตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดีหรือร้าย แต่มองให้มันเป็นเพียงความเป็นไปอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น และพิจารณาด้วยเหตุผลโดยไม่นำอารมณ์ไปปะปน

 

เคล็ดลับข้อสุดท้าย คือการสร้างบรรยากาศในโลกรอบตัวให้ทุกคนเคยชินที่จะพูดความจริง ผู้คนปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ดีก็คือสถานที่ที่ผู้คนไว้วางใจกันมากพอที่จะกล่าวความจริงต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานแบบใด หรือครอบครัวแบบใด ผู้คนจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับเสียงสะท้อนที่จริงใจมากเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ควรระวังไม่ให้การกล่าวความจริงเหล่านั้นกลายเป็นการทิ่มแทงกัน หากข้อเท็จจริงที่ต้องการสื่อสารปะปนไปด้วยอคติและอารมณ์ส่วนตัว ความจริงนั้นก็อาจกลายเป็นถ้อยคำที่ทำร้าย แทนที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

 

การรับรู้ความเป็นจริงอาจทำให้เจ็บปวด แต่หากเราเข้าใจธรรมชาติของข้อเท็จจริงแล้ว ก็ย่อมเรียนรู้ได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อให้เราได้ก้าวผ่านและเติบโตขึ้น หากเราใช้ประโยชน์จากความจริงได้มากเพียงพอ ก็ย่อมสามารถก้าวเดินออกจากจุดหมายที่เป็นความฝันในขั้นแรก ผ่านการรู้จักประเมินเส้นทางตามความเป็นจริง และมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต

 

สำหรับเรย์ ดาลิโอ ชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบขึ้นทั้งจากการรู้จักความฝัน รู้จักความเป็นจริง และการมีจิตใจที่มุ่งมั่น ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะมีนิยามของชีวิตที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบใด ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านประสบความสำเร็จตามความตั้งใจนั้น จากการรู้จักความฝัน ความเป็นจริง และการเดินหน้าลงมือทำโดยไม่ย่อท้อ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Principle by Ray Dalio. (2023). Life principles. Retrieved from https://www.principles.com/principles/418eaeca-564f-41e8-bd90-8e0d042f28d5/#table-of-contents
[2] Principle by Ray Dalio. (2023). Be radically open-minded and radically transparent. Retrieved from https://www.principles.com/principles/439563fc-7450-4aac-a5be-a1dee9ceb658
[3] Principle by Ray Dalio. (August 31, 2023). Elliot Choy asks Ray Dalio about his early goals. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=2z_eUbVElG4&ab_channel=PrinciplesbyRayDalio

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน