เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร หากโลกอยู่ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยม

เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร หากโลกอยู่ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยม

เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร หากโลกอยู่ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยม

 

ในปัจจุบัน มีระบอบการปกครองมากมายให้เราได้เห็นกันอย่างแพร่หลาย โดยระบอบการปกครองที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้ มักจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ก็คือ ระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการ หรือแบ่งตามอุดมการณ์ทางการเมือง คือ ระบอบเสรีนิยม และระบอบสังคมนิยม ซึ่งในแต่ละการปกครองนั้น ก็จะระบบเศรษฐกิจของประเทศที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราเห็นได้ชัดเป็น 3 ระบบ นั่นก็คือ ระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยม และระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งในแต่ละระบบเศรษฐกิจนั้น จะสอดคล้องไปกับการปกครองด้วยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 อย่างนี้

 

ในส่วนของระบบคอมมิวนิสต์เริ่มที่จะตอบโจทย์ได้น้อยลง อันเป็นผลมาจากผลลัพธ์ที่แร้นแค้นเป็นส่วนใหญ่ นั่นจึงทำให้เหลือระบบทางเศรษฐกิจใหญ่ ๆ ถึง 2 ระบบ นั่นก็คือ ระบบทุนนิยม ที่ถือว่าเป็นระบบทางเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ของโลกอยู่แล้ว และระบบสังคมนิยม ที่เรากำลังจะพูดถึงในนี้

 

สำหรับระบบสังคมนิยมนั้น เป็นระบบที่เกิดขึ้นภายหลังการขยายตัวของระบบทุนนิยม ที่นอกจากจะแสดงข้อดีในการเกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจของนายทุนเอกชนมากกว่าเดิม แต่ก็แสดงถึงผลเสีย นั่นก็คือ มันส่งผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากกว่าเดิม นั่นจึงทำให้การเรียกร้องทางเศรษฐกิจมีมากกว่าเดิมเช่นกัน และระบบสังคมนิยมคือระบบดังกล่าวนั้น โดยระบบสังคมนิยมนี้ จะทำให้รัฐเข้ามามีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจมากขึ้น จนทำให้เกิดสวัสดิการ และพยายามลดบทบาทของนายทุนเอกชน เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างอำนาจหรือการผูกขาดจากนายทุน และนั่นก็ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นกัน นั่นจึงทำให้ประเทศที่ใช้ระบบสังคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงไม่ใช่ประเทศที่เด่นในเศรษฐกิจมากนัก หากแต่เป็นรัฐที่มีความมั่นคงทางจิตใจของประชาชนได้สูงนั่นเอง

 

แต่ถึงกระนั้น เมื่อมีการเข้ามามีอำนาจทางเศรษฐกิจของรัฐ จึงทำให้รัฐมีบทบาทในการปกครองสูงอย่างยิ่ง และอาจส่งผลทำให้ในบางประเทศมีลักษณะการปกครองที่สุดโต่ง หรือกลายสภาพเป็นเผด็จการสังคมนิยมได้อย่างชัดเจน

 

ในปัจจุบันนี้ มีประเทศที่เรียกตนเองว่า “รัฐสังคมนิยม” อยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย, บังกลาเทศ หรือจะเป็นเนปาล รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายแบบสังคมนิยมโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฮังการี, พม่า หรือโปแลนด์ เป็นต้น ซึ่งบางประเทศก็อาจจะเคยเป็นรัฐคอมมิวนิสต์มาก่อน นั่นจึงทำให้แนวคิดดังกล่าวนี้ยังคงหลงเหลืออยู่ แต่ไม่สุดโต่งเท่าแต่ก่อนแล้ว

 

แต่ถ้าหากทั่วโลกมีการปกครองแบบสังคมนิยมแล้วนั้น ถ้าหากมองในโลกแบบยูโทเปีย การจัดการหลายอย่างของรัฐจะมีความเป็นธรรม เกิดรัฐสวัสดิการ และนายทุนจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการทำธุรกิจ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีช่องว่างในการประกอบธุรกิจอยู่ แต่อยู่ในขอบเขตที่รัฐจัดการให้ แต่แน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะน่ากลัวมากกว่าเดิม เพราะเมื่อเราเทียบถึงสิ่งที่ได้กับโลกทุนนิยมแล้วนั้น โลกสังคมนิยมจะผลิตได้น้อยกว่า อย่างเช่น ในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1989 กลุ่มประเทศที่มีนโยบายสังคมนิยม มีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี น้อยกว่าประมาณ 1.2-2.1 เท่าตัวเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับประเทศที่ใช้นโยบายแบบทุนนิยม

 

ซึ่งถ้าหากมันไม่มีปัญหาอะไรขึ้น ก็คงจะไม่เป็นไร แต่ถ้าหากเกิดเมื่อไหร่ ก็คงจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างมาก โดยเฉพาะความยากลำบากในการใช้ชีวิต และวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ตามมา และแน่นอนว่า ต้องมีคนที่กินมากกว่าอยู่แล้วเป็นแน่น นั่นจึงทำให้ระบบสังคมนิยมอาจไม่สามารถตอบโจทย์คนทุกคนบนโลกนี้ได้มากนัก

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
THE 101 WORLD. สังคมนิยมไม่ใช่คำตอบ: มุมมองผ่านแว่นตาของดักลาส นอร์ธ. https://www.the101.world/socialism-douglas-north
บ้านจอมยุทธ. ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ แบบสังคมนิยม (Socialism). https://www.baanjomyut.com/library_4/politics/09_14.html
สถาบันพระปกเกล้า. สังคมนิยม. http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. List of socialist states. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_socialist_states

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน