การเงิน

เงินเดือนไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญ ผลสำรวจความต้องการของลูกจ้างชาวอเมริกันในปี 2023

เงินเดือนไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญ ผลสำรวจความต้องการของลูกจ้างชาวอเมริกันในปี 2023

เงินเดือนไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญ ผลสำรวจความต้องการของลูกจ้างชาวอเมริกันในปี 2023

 

คนเราทำงานก็เพื่อเงิน แต่เงินเดือนอาจไม่ใช่คำตอบเดียวที่เหล่ามนุษย์วัยทำงานต้องการเสมอไป ในปี ค.ศ.  2023 นี้ Aflac WorkForces ได้เผยแพร่ผลการสำรวจความต้องการของลูกจ้างจำนวน 2,000 ราย และความคิดเห็นของนายจ้างอีก 1,201 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การสำรวจนี้เก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์ โดยต้องการสอบถามถึงความต้องการของลูกจ้าง และความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อความต้องการของลูกจ้าง ผลสำรวจได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าในปี ค.ศ. 2023 นี้ เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับลูกจ้างเสมอไป ในครั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอผลที่น่าสนใจจากแบบสำรวจดังกล่าว ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

ผู้จ้างงานส่วนมากมักคิดว่าลูกจ้างพอใจกับสวัสดิการ แต่ลูกจ้างส่วนหนึ่งอาจไม่ได้คิดเช่นนั้น

จากผลการสำรวจ ผู้จ้างงานร้อยละ 78 เชื่อมั่นว่าตนเองได้ให้สวัสดิการที่ดีแก่ลูกจ้าง และลูกจ้างจะพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับ แต่เมื่อพิจารณาผลสำรวจในมุมมองของลูกจ้างกลับพบว่า ลูกจ้างเพียงร้อยละ 59 เท่านั้นที่รายงานว่าพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ นอกจากนี้ เมื่อถามลูกจ้างถึงความใส่ใจที่นายจ้างมีให้ ลูกจ้างร้อยละ 48 เท่านั้นที่รู้สึกว่านายจ้างใส่ใจลูกจ้างอย่างเพียงพอ ลูกจ้างร้อยละ 60 ได้ตอบแบบสำรวจเพิ่มเติมว่าความใส่ใจของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างเป็นสิ่งสำคัญ หากลูกจ้างไม่รู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่มากเพียงพอ ลูกจ้างก็อาจจะมองหางานใหม่ในที่สุด

 

สำหรับลูกจ้างส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา สวัสดิการมีความสำคัญกว่ารายได้

ลูกจ้างร้อยละ 53 ที่ตอบแบบสำรวจระบุชัดเจนว่า พวกเขายินดีที่จะทำงานในตำแหน่งที่ได้เงินเดือนลดลง หรือขอรับเงินเดือนลดลง หากว่าจะสามารถแลกกับสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น โดยสวัสดิการที่ลูกจ้างทั้งหลายต้องการ ได้แก่การดูแลทางด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ หากพิจารณาผลสำรวจในปี ค.ศ. 2022 แล้วจะเห็นได้ว่า ปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมอเมริกัน ผู้คนที่ตอบแบบสำรวจร้อยละ 57 เคยประสบกับภาวะเบิร์นเอาต์ ทั้งจากความกดดันในที่ทำงานและภาระงานที่หนักหน่วง ดังนั้น สวัสดิการด้านสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างควรให้ความสำคัญ

 

ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงสวัสดิการที่ตนได้รับ ผู้จ้างงานควรแจ้งสิทธิ์ของลูกจ้างให้ชัดเจน

แม้ว่าบริษัทหรือหน่วยงานจะมีสวัสดิการที่ดีเพียงใด หากไม่มีการแจ้งสิทธิ์ให้แก่ลูกจ้างอย่างชัดเจน สวัสดิการเหล่านี้ก็ไม่อาจดึงดูดคนทำงานให้ยังอยู่ร่วมกันต่อไปได้ จากผลการสำรวจ นายจ้างร้อยละ 79 เชื่อว่าลูกจ้างเข้าใจสิทธิประโยชน์ของตนเองเป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลสำรวจกลับชี้ให้เห็นว่ามีเพียงลูกจ้างร้อยละ 48 ที่เข้าใจสวัสดิการที่ตนเองมีอย่างถ่องแท้ ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจึงเป็นประเด็นสำคัญที่เหล่าคนทำงานควรให้ความสนใจ

 

จากผลสำรวจต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานี้ แม้ว่าผลสำรวจจะได้มาจากกลุ่มคนทำงานในสังคมอเมริกัน แต่ผลดังกล่าวก็ได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเงินเดือนไม่ใช่ทุกสิ่งที่ลูกจ้างต้องการเสมอไป การสื่อสารที่ชัดเจนถึงสวัสดิการ การดูแลเอาใจใส่สุขภาพจิต และการให้สวัสดิการที่เหมาะสมกลับมีความสำคัญมากกว่าการให้ผลตอบแทนเพียงแต่เงิน ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านมีประเด็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกจ้างต้องการนอกเหนือจากเงินเดือน ลงทุนศาสตร์ขอเชิญชวนให้ท่านแสดงความเห็นไว้ในช่องคอมเมนท์ด้านล่าง เพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Aflac. (2023). About the Study. Retrieved from https://www.aflac.com/business/resources/aflac-workforces-report/about-the-study.aspx
[2] Paige McGlauflin. (October 19, 2023). Employers are pouring money into costly benefits that workers don’t use—here’s what employees actually want. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/employers-pouring-money-costly-benefits-122046342.html
[3] Paige Mcglauflin and Joseph Abrams. (October 12, 2023). How companies determine if an employee benefit is worth the investment as costs rise. Retrieved from https://fortune.com/2023/10/12/employee-benefits-cost-rising-investment-roi

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน