การเงิน

คนใกล้วัยเกษียณ ควรรับมืออย่างไรในวิกฤตเงินเฟ้อ

คนใกล้วัยเกษียณ ควรรับมืออย่างไรในวิกฤตเงินเฟ้อ

คนใกล้วัยเกษียณ ควรรับมืออย่างไรในวิกฤตเงินเฟ้อ

 

วิกฤตการณ์เงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้น แต่ยังส่งผลให้ประชากรในหลายชาติวางแผนเกษียณอายุกันช้าลง ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย [1] แคนาดา [2] หรือสหรัฐอเมริกา [3] ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า ชาวอเมริกันร้อยละ 25 เลือกจะเลื่อนแผนการเกษียณออกไป โดยชาวอเมริกันร้อยละ 36 มีความคิดเห็นว่า ค่าครองชีพที่สูงขึ้น อาจทำให้เงินเก็บที่มีอยู่ไม่มั่นคงมากพอจะช่วยให้อยู่รอดได้ในสถานการณ์เงินเฟ้อ [4]

 

อันที่จริงแล้ว วิกฤตเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลก ผู้ถึงวัยเกษียณที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุอาจได้รับผลกระทบในด้านค่าอาหาร ค่าน้ำมัน หรือค่าใช้บริการขนส่งสาธารณะน้อยกว่ากลุ่มคนที่ต้องออกไปทำงาน แต่เหล่าผู้สูงอายุก็ยังมีค่าใช้จ่ายในด้านค่าดูแลรักษาสุขภาพในยามเจ็บป่วย และที่สำคัญ ผู้วางแผนเกษียณต้องเผชิญกับความกังวลใจจากค่าของเงินที่ผันผวนเสียจนไม่อาจวางใจได้ว่าจะมีเงินเก็บเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตหลังเกษียณได้หรือไม่ [5]

 

สิ่งสำคัญที่ผู้วางแผนเกษียณควรทบทวน จึงเป็นการคิดคำนวณเงินรายได้ที่อาจได้มาหลังจากการเกษียณ

 

ชีวิตหลังเกษียณเป็นชีวิตที่ไม่มีเงินเดือนอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้วางแผนการเกษียณอาจได้รับเงินส่วนอื่น เช่น เงินประกันสังคม เงินบำนาญ เงินดอกเบี้ย เงินปันผล หรือรายรับส่วนอื่นนอกเหนือจากงานประจำ เช่น การเก็บเงินค่าเช่าบ้าน ในกรณีของคนที่มีบ้านให้เช่า นอกจากนี้ หลังจากเกษียณจากงานประจำแล้ว ผู้สูงอายุก็ยังสามารถหารายได้จากงานอื่น ๆ เช่น การค้าขาย หรือการทำงานอื่นตามความสนใจ

 

การคิดทบทวนถึงรายได้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยให้ผู้วางแผนเกษียณมองเห็นรายรับได้รอบด้านมากขึ้น เพื่อชั่งน้ำหนักสำหรับการตัดสินใจว่ามีเงินสำรองมากพอสำหรับใช้ชีวิตหลังจากเกษียณหรือไม่ แต่นอกจากการทบทวนถึงรายรับแล้ว ในสถานการณ์เงินเฟ้อเช่นนี้ ผู้วางแผนการเกษียณยังควรคิดคำนวนรายจ่ายที่สามารถตัดออกไปได้ เพื่อประหยัดเงินให้ได้มากขึ้น การคิดคำนวณรายจ่ายทำได้โดยการเขียนสิ่งที่เป็นรายจ่ายทั้งหมด จากนั้นจึงตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก

 

ตัวอย่างของการเลือกตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่นการย้ายจากบ้านขนาดใหญ่ ไปอยู่ในบ้านที่มีขนาดเล็กลง หรือย้ายไปอยู่รวมกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว การย้ายออกจากบ้านช่วยลดทั้งค่าดูแลรักษา ค่าประกัน ค่าภาษีมรดก ในบางครั้ง การเลือกลดสิ่งที่ครอบครองก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เป็นเงินเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย [6]

 

อย่างไรก็ตาม ในภาวะวิกฤตเงินเฟ้อเช่นนี้ ไม่มีคำตอบตายตัวที่เหมาะสมสำหรับทุกคนว่าควรวางแผนเกษียณให้ช้าออกไปเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ต่อในยามเกษียณหรือไม่ แต่ละคนมีลักษณะการงานอาชีพและพื้นฐานทรัพย์สินที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ใกล้ถึงวัยเกษียณจึงควรลองคำนวณถึงจำนวนเงินที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณในรูปแบบของตนเอง โดยเลือกพิจารณาทั้งรายรับและรายจ่าย เพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวนต่อไปได้ในอนาคต

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] ABC NEWS. (August 11, 2022). The rising cost of living and global economic uncertainty mean older Australians such as Brett are delaying retirement. Retrieved from https://www.abc.net.au/news/2022-08-11/older-australians-delay-retirement-superannuation-cost-of-living/101296658
[2] CTV News Channel. (June 23, 2022).’Retirement crisis’ is in the works amid inflation: survey. Retrieved from https://www.ctvnews.ca/business/retirement-crisis-is-in-the-works-amid-inflation-survey-1.5958483
[3] Nationwide PR. (March 10, 2022). New study: Majority of Americans feel the Federal Reserve should be doing more to address inflation. Retrieved from https://news.nationwide.com/031022-americans-feel-fed-should-do-more-to-address-inflation
[4] Bove, T. (June 1, 2022). 25% of Americans are delaying retirement due to inflation. Retrieved from https://fortune.com/2022/06/01/inflation-stock-market-americans-delaying-retirement
[5] Carosa, C. (July 18, 2022). How Inflation Affects Your Retirement Plans. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/chriscarosa/2022/07/18/determining-how-todays-inflation-impacts-your-retirement-ongoing-needs-tomorrow/?sh=1124b53640b5
[6] Lake, R. (June 20, 2022). How Inflation Impacts Your Retirement Income. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/retirement/052616/how-inflation-eats-away-your-retirement.asp#toc-retiree-sources-of-income

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน