การเงิน

เงินคืออะไรสำหรับคุณ ชวนหาคำตอบจากแบบทดสอบ KMSI-R

เงินคืออะไรสำหรับคุณ ชวนหาคำตอบจากแบบทดสอบ KMSI-R

เงินคืออะไรสำหรับคุณ ชวนหาคำตอบจากแบบทดสอบ KMSI-R

 

เงินเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ต้องการ หากขาดซึ่งเงินแล้ว ก็ไม่อาจซื้อหาปัจจัย 4 มาใช้ในการดำรงชีพได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค เงินมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การให้ความหมายของเงินสำหรับแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน และการให้ค่าของเงินต่างกันนี้เอง อาจทำให้นิสัยทางการเงินของแต่ละบุคคลแตกต่างกันได้อย่างน่าสนใจ [1]

 

เมื่อพิจารณาจากมุมมองทางจิตวิทยา ในปี ค.ศ. 2018 Brad Klontz ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเงินและคณะได้ร่วมกันสร้างแบบสำรวจชื่อ the Klontz Money Script Inventory-R (KMSI-R) [2] ที่สามารถบ่งบอกลักษณะความเชื่อทางการเงินของแต่ละบุคคล โดยผลจากการตอบแบบสำรวจ จะแบ่งลักษณะความเชื่อทางการเงินของแต่ละคนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

ประเภทแรก เงินคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับบางคนแล้ว เงินคือสิ่งเลวร้าย ผู้ที่เชื่อว่าเงินเป็นสิ่งเลวร้ายมักจะมีความเชื่อว่ายิ่งมีเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคนเลวร้ายมากขึ้นเท่านั้น หรือรู้สึกผิดที่ตัวเองร่ำรวย เชื่อว่าคนรวยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ดังนั้น ผู้คนที่มีความเชื่อลักษณะนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการครอบครองเงิน ไม่คิดถึงการวางแผนทางการเงิน และพยายามใช้ชีวิตโดยไม่เอาเงินมาเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด

 

ประเภทที่สอง เงินคือเป้าหมาย คนบางส่วนเชื่อมั่นว่าเงินคือประตูสู่ความสุขและเป็นทางแก้ไขปัญหา หากมีเงินมากขึ้นชีวิตก็จะมีความสุขและมั่นคงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน คนกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ และมีแนวโน้มที่จะกล้าใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายมากเท่าที่ต้องการ หากว่า “ของมันต้องมี” คนกลุ่มนี้ยินดีทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินมา รวมถึงการกู้หนี้ยืมสินเพื่อให้ได้เงินเพียงพอต่อการใช้จ่าย

 

ประเภทที่สาม เงินคือการบ่งบอกสถานะ สำหรับคนกลุ่มนี้ ความมั่งคั่งสุทธิมีค่าเทียบเท่ากับคุณค่าทั้งหมดในตัวเอง เงินเป็นเหมือนกับภาพสะท้อนระดับความพึงพอใจที่มีต่อชีวิต การแสดงออกถึงความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาหน้าตาเอาไว้ ดังคำกล่าวที่ว่า “เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้” ลักษณะนิสัยนี้อาจนำมาซึ่งการใช้เงินเกินตัว  หรือการปกปิดสถานภาพทางการเงิน เนื่องจากไม่ต้องการให้ใครล่วงรู้ปัญหาทางการเงินที่กำลังเกิดขึ้น

 

ประเภทที่สี่ เงินคือของรักของหวง คนที่มองเงินเป็นของรักมีความระมัดระวังเรื่องเงินอยู่ตลอด รู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องเก็บออมเพื่อความมั่นคงในอนาคต เชื่อมั่นว่าการทำงานหนักจะทำให้ได้เงินเป็นรางวัลตอบแทน คนกลุ่มนี้มักจะมีเงินออมสะสมจำนวนมาก และมีวินัยทางการเงินอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ไม่กล้าเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และไม่รู้สึกไว้วางใจแม้ว่าจะมีเงินเก็บอยู่มากเพียงใดก็ตาม

 

ลักษณะนิสัยทางการเงินเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก หรือบทบาทในครอบครัว เช่น การต้องเป็นเสาหลักที่หาเลี้ยงทุกคนในครอบครัว หรือการเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะแตกต่างกัน หากท่านผู้อ่านต้องการลองทำแบบสำรวจเพื่อให้ทราบถึงการให้ความหมายของเงินที่ตรงกับตนเอง สามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ https://www.bradklontz.com/moneyscriptstest [3]

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Nova, A. (April 11, 2023). To improve your finances, learn your ‘money script,’ psychologist says. Retrieved from https://www.cnbc.com/2023/04/11/to-improve-your-finances-learn-your-money-script-psychologist-says.html
[2] CIMA, R. (2018). Identify and understand clients’ money scripts: A framework for using the KMSI-R. Journal of Financial Planning, 31(3), 46-55.
[3] Brad Klontz. (2023). Klontz Money Script® Inventory-Revised (KMSI-R). Retrieved from https://www.bradklontz.com/moneyscriptstest

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน