การเงิน

ความต่างระหว่างการออมและลงทุน และปัจจัยที่ควรคำนึงเมื่อต้องตัดสินใจระหว่างออมหรือลงทุน

ความต่างระหว่างการออมและลงทุน และปัจจัยที่ควรคำนึงเมื่อต้องตัดสินใจระหว่างออมหรือลงทุน

ความต่างระหว่างการออมและลงทุน และปัจจัยที่ควรคำนึงเมื่อต้องตัดสินใจระหว่างออมหรือลงทุน

 

การออมและการลงทุนไม่ใช่สิ่งเดียวกัน คือเรื่องพื้นฐานที่ผู้สนใจการต่อยอดเงินให้งอกเงยควรรู้ หลายต่อหลายครั้งที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม ประกันชีวิต มักจะเน้นย้ำให้ผู้ลงทุนศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านอยู่เสมอ และขอให้เข้าใจว่า การลงทุนนั้นต่างจากการออมเงิน ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอขยายความถึงความแตกต่างระหว่างการออมเงินและการลงทุน รวมถึงปัจจัย 3 ประการที่ควรคิดคำนึงเมื่อตัดสินใจเลือกระหว่างการออมและการลงทุน ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

การออมเงินและการลงทุนนั้นแตกต่างกัน การเก็บออมหมายถึงการนำเงินไปจัดเก็บโดยมีความเสี่ยงต่ำ และได้ผลตอบแทนที่ต่ำด้วยเช่นกัน วิธีการเก็บออมมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินสดไว้กับตัวเอง การฝากเงินในบัญชีธนาคาร หรือเปิดบัญชีออนไลน์ ไปจนถึงสลากออมทรัพย์หรือบัตรเงินฝาก การเก็บออมมีข้อดีในด้านสภาพคล่องในการใช้เงิน หากมีเหตุฉุกเฉิน เงินออมสามารถถูกดึงมาใช้ได้อย่างทันท่วงที แต่ขณะเดียวกัน เงินออมก็อาจมีข้อด้อยในด้านผลตอบแทนที่ได้รับซึ่งค่อนข้างต่ำ หากเทียบกันกับการลงทุน

 

การออมคือการเก็บเงินไว้อย่างปลอดภัย และมีสภาพคล่อง ในทางกลับกัน การลงทุนคือการนำเงินไปซื้อเครื่องมือในการลงทุนอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ เครื่องมือในการลงทุนแต่ละรูปแบบมีระดับความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกัน และมีระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อเฝ้ารอให้ได้กำไรกลับมาแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรูปแบบใด ปลายทางที่นักลงทุนต้องการ คือการต่อยอดเงินให้เติบโตขึ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น เงินที่ใช้ลงทุนจึงไม่ควรเป็นเงินที่จะถูกถอนออกไปได้ง่ายเหมือนเงินออม แต่เป็นเงินที่จะถูกต่อยอดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และถอนออกเมื่อถึงเวลาที่สมควร

 

การออมเงินและการลงทุนมีจุดเด่นและจุดด้อยต่างกัน หากต้องเลือกพิจารณาระหว่างการออม หรือการลงทุน เจ้าของเงินต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเป้าหมายทางการเงินของตนเองเป็นแบบใด หากต้องการมีเงินเก็บจำนวนมากสำหรับสำรองฉุกเฉิน การออมอาจตอบโจทย์มากกว่าลงทุน แต่หากต้องการวางแผนต่อยอดเงิน ก็อาจพิจารณาการลงทุน

 

นอกจากเป้าหมายทางการเงินแล้ว ยังควรพิจารณาปัจจัยด้านระยะเวลาที่ต้องการทำตามแผน หากเลือกลงทุน ควรมีเวลาพอสมควรในการลงทุน และรอเก็บเกี่ยวกำไร นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ เพื่อให้เลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม หากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เลย การออมอาจเป็นวิธีจัดการเงินที่เหมาะสมมากกว่าลงทุน

 

การออมเงินและการลงทุนอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ก็นับเป็นวิธีในการบริหารจัดการเงินที่มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน ผู้มีเงินในมือต้องเลือกพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งความเสี่ยงที่รับได้ ระยะเวลาที่สามารถนำเงินมาใช้เพื่อลงทุน รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะเลือกเก็บออมเพียงอย่างเดียว เลือกลงทุนแทนการออม หรือทั้งแบ่งเงินเพื่อเก็บออมไปพร้อม ๆ กับการลงทุน ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะสามารถสำเร็จตามเป้าหมายการเงินที่ตั้งใจไว้ได้อย่างงดงาม

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Adam Hayes. (March 19, 2024). Saving vs. Investing: What Teens Should Know. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/investing/022516/saving-vs-investing-understanding-key-differences.asp
[2] Nathan Reiff. (April 1, 2024). Should You Save Your Money or Invest It?. Retrieved from https://www.investopedia.com/should-you-save-your-money-or-invest-it-depends-4692975
[3] Amy Fontinelle. (February 25, 2024). How to Set Financial Goals for Your Future. Retrieved from https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/100516/setting-financial-goals

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน