สังคมศาสตร์

วัฒนธรรมองค์กรสำคัญอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กรสำคัญอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กรสำคัญอย่างไร

 

สิ่งที่ทำให้องค์กรหรือบริษัททางธุรกิจ แต่ละบริษัทมีความแตกต่างหรือโดดเด่นจากคู่แข่งขัน เราเรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” หรือ “company values” ซึ่งสิ่งนี้ อาจกล่าวได้ว่าเปรียบเสมือนเป็น ความเชื่อ ปรัชญาและหลักการในการขับเคลื่อนองค์กร เรียกได้ว่าเป็น DNA ขององค์กรนั่นเอง การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ทำให้การสื่อสารระหว่างกันในองค์กรรวมไปถึงการสื่อสารกับลูกค้านั้น ตรงประเด็นและมีความเข้าใจร่วมกัน

 

วัฒนธรรมองค์กร มีอยู่ทั้งในแบบนามธรรมและรูปธรรม หากมองให้ลึกลงไปในรายละเอียด เราจะพบว่าข้อดีของการมีวัฒนธรรมองค์กรนั้น มีมากมายหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็น

1.ช่วยให้พนักงานตัดสินใจได้ถูกต้อง: ค่านิยมที่ชัดเจนจะทำให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงพันธกิจขององค์กร ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจครั้งสำคัญ ๆ ของพนักงาน
2.ช่วยพัฒนาการสื่อสารของพนักงาน: วัฒนธรรมขององค์กรมีบทบาทในการพัฒนาการสื่อสารของพนักงานให้ดีขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
3.วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้
4.ดึงดูดคน: ทำให้คนมีความสามารถอยากเข้ามาร่วมงานด้วย

 

การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะคิดวัฒนธรรมองค์กรออกมานั้น คงไม่ใช่แค่การนึกว่าจะเอาคำหรือประโยคไหนมาตั้ง แต่ควรจะเกิดจากการกลั่นกรอง วิเคราะห์มาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ วัฒนธรรมองค์กรมีประสิทธิภาพนั้น ได้แก่

1.ความเป็นเอกลักษณ์: วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ควรจะมีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่าง น่าจดจำ และไม่เหมือนหรือคล้ายกับขององค์กรอื่น ๆ จนเกินไปนัก เพราะลองนึกภาพตามว่า หากมีสองหรือสามองค์กรที่มี company values ใกล้เคียงกัน คงจะสร้างความสับสนให้กับลูกค้าไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว
2.ความไม่ซับซ้อนและจดจำง่าย: วัฒนธรรมองค์กรที่ดีควรจะมีความสั้น กระชับ ไม่ยืดเยื้อ คงจะไม่ดีนักหากวัฒนธรรมองค์กรของคุณ จะยาวหลายบรรทัดและซับซ้อน จนกระทั่งแม้แต่พนักงานของคุณเองก็ไม่มีใครสามารถจดจำมันได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อะไร หากเราจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดูหรูหรา แต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ดังนั้นควรเน้นให้เรียบง่ายเข้าไว้จะดีกว่า
3.เปลี่ยนแปลงได้: เมื่อเวลาผ่านไป โครงสร้างขององค์กรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  อย่างเช่นขนาดขององค์กรที่มีการเติบโตขึ้น มีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงไม่จำเป็นที่วัฒนธรรมองค์กรจะต้องตายตัว แต่ควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินขององค์กรในช่วงเวลา ณ ขณะนั้น ๆ และอย่าลืมที่จะรับฟังความเห็นจากพนักงานในองค์กรของคุณอยู่เสมอ ๆ ด้วย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://lesley.edu/article/the-power-of-company-core-values
https://haiilo.com/blog/the-importance-of-company-values/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน