สังคมศาสตร์

มลพิษทางอากาศ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มลพิษทางอากาศ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มลพิษทางอากาศ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ปัญหาเรื่องควันพิษเป็นปัญหาที่ไม่ได้ส่งผลกระทบจำกัดอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง แน่นอนว่าเราไม่สามารถควบคุมควันพิษว่าจะลอยไปที่ไหนได้บ้าง ดังนั้นมันจึงเป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงเขตแดน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจะหารือและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีฤดูที่เรียกว่า ฤดูแห่งมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่าในการทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มมลพิษนั้นมีต้นตอมาจากประเทศอินโดนีเซีย

 

อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นว่าปัญหาเรื่องควันพิษนั้นเป็นปัญหาข้ามพรมแดน ประเทศที่มักได้รับผลกระทบโดยควันพิษจากอินโดนีเซียได้แก่ สิงคโปร์และมาเลเซีย

 

อีกหนึ่งปัญหาคือมลพิษที่เกิดขึ้นทุกปีในจังหวัดแถบภาคเหนือในประเทศไทย ส่วนใหญ่ต้นตอมาจากการเผาป่าเพื่อทำการเกษตร เช่น เชียงราย และบริเวณที่สามประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์ มาบรรจบกัน หรือสามเหลี่ยมทองคำนั่นเอง

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาเรื่องฝุ่นควันไม่ใช่เพียงปัญหาเดียว ปัจจัยที่ซ้ำร้ายมากกว่านั้นคือการระบาดของโรคโควิด 19

 

แล้วปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศและโควิด 19 ส่งผลต่อกันและกันอย่างไร?

ประการแรก การต้องแบ่งงบประมาณจากการดูแลควบคุมสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ไปจัดการปัญหาการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วของโรคโควิด 19
ประการที่สอง การล็อคดาวน์และการรักษาระยะห่างทำให้ความช่วยเหลือในการจัดการมลพิษเป็นไปอย่างท้าทายมากขึ้น ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องระวังทั้งโรคโควิด 19 โดยการล็อคดาวน์ แต่ในขณะเดียวกันปัญหาควันพิษก็ยังอยู่
ประการสุดท้าย คือ เมื่อมีการล็อคดาวน์ บริษัทต่าง ๆ ที่ทำการเพาะปลูก ลักลอบแอบใช้ไฟในการทำการเกษตรอย่างผิดกฎหมาย

 

ความท้าทายนี้ เป็นสิ่งที่ประเทศที่ได้รับผลกระทบต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบ จัดตั้งโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ตกลงกันว่าจะป้องกันหรือรับมืออย่างไร นอกจากข้อตกลงของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่าง ๆ ด้านการความคุมมลพิษที่มีอยู่เดิม คำถามอันท้าทายที่กดดันรัฐบาลประเทศต่าง ๆ คือจะทำอย่างไร เมื่อปัญหามลพิษยังไม่หมดไป และปัญหาการแพร่กระจายของโรคระบาดเข้ามาเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
LSE, Covid 19, South East Asian Haze, and Socioenvironmental-Epidemiological Feedbacks, Retrieved from https://blogs.lse.ac.uk/seac/2020/09/16/covid-19-southeast-asian-haze/
East Asia Forum, Depoliticising South East Asia’s Forest Fire Pollution, Retrieved from https://www.eastasiaforum.org/2021/08/17/depoliticising-southeast-asias-forest-fire-pollution/
com, The South East Asia Haze Cause and Effect, Retrieved from https://www.ge.com/news/reports/the-south-east-asia-haze-cause-and-effects#:~:text=The%20haze%20is%20a%20result,harmful%20haze%20across%20neighbouring%20countries.

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน