สังคมศาสตร์

2024 จะเป็นปีที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัย 5 ประการที่จะขับเคลื่อนโลกในปีนี้ โดย เรย์ ดาลิโอ

2024 จะเป็นปีที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัย 5 ประการที่จะขับเคลื่อนโลกในปีนี้ โดย เรย์ ดาลิโอ

2024 จะเป็นปีที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัย 5 ประการที่จะขับเคลื่อนโลกในปีนี้ โดย เรย์ ดาลิโอ

 

ความเปลี่ยนแปลงคืบคลานเข้ามา ทำให้โฉมหน้าของโลกใบนี้ที่เราทุกคนเคยรู้จักอาจเปลี่ยนไป หากย้อนมองไปในประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่หลากหลายมีส่วนทำให้ขั้วอำนาจของโลกนี้เปลี่ยนแปลง ในมุมมองของมหาเศรษฐีนักลงทุน เรย์ ดาลิโอ ปัจจัยสำคัญ 5 ประการที่อาจเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก ได้แก่ 1) ระบบการจัดการด้านการเงินและหนี้สิน 2) ความขัดแย้งภายในประเทศ 3) ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 4) ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ 5) การพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยปัจจัยทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมานี้ กำลังเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2024 และอาจทำให้ปี ค.ศ. 2024 นี้เป็นปีที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง อธิบายดังนี้ [1, 2, 3]

 

ในความเห็นของเรย์ ดาลิโอ ปี ค.ศ. 2024 อาจไม่ได้เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ระดับสงครามโลกครั้งที่สาม หรือเปลี่ยนขั้วมหาอำนาจ รวมทั้งรูปแบบการปกครองไปโดยสิ้นเชิง แต่ความเป็นไปในปีนี้อาจส่งผลต่อเนื่องไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยจะเป็นปีที่ชี้ชัดให้เห็นจากผลการเลือกตั้งในหลายประเทศว่า ประชาธิปไตยจะยังเป็นระบอบการปกครองที่ได้รับความนิยมอยู่หรือไม่ และภาวะหนี้สินกับวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงลำดับของประเทศมหาอำนาจของโลกใบนี้อย่างไร

 

วิกฤตเศรษฐกิจและหนี้สินของแต่ละประเทศมีระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน สำหรับเรย์  ดาลิโอ วิกฤตหนี้สินและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอาจไม่ร้ายแรงเทียบเท่าปี ค.ศ. 2008 แต่หากพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ทั้งความขัดแย้งในประเทศ ผลการเลือกตั้ง ภาวะสงคราม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ก็อาจเป็นไปได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนานาประเทศในขณะนี้มีโอกาสลุกลามบานปลายจนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

 

ถัดมา หากพิจารณาปัจจัยด้านความขัดแย้งภายในประเทศ จะเห็นได้ว่าความเห็นต่างระหว่างรูปแบบการปกครอง ค่านิยม และขั้วอำนาจ กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศ การต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงของผู้คน และอาจนำไปสู่การพลิกผันระเบียบโลกครั้งใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง และอาจเป็นปัจจัยที่มีผลที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในอนาคต

 

ปัจจัยข้อต่อมาที่ควรพิจารณาถึง คือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2024 นี้ จะเห็นได้ว่าคู่ขัดแย้งที่ทำสงคราม ทั้งสงครามการรุกรานดินแดน และสงครามเศรษฐกิจมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียและยูเครน อิสราเอลและฮามาส สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความขัดแย้งเหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ เวเนซุเอลาและกายอานา แทบจะเรียกได้ว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศกำลังเกิดขึ้นแทบจะในทุกพื้นที่ทั่วโลก ความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเสมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงนี้

 

นอกจากความขัดแย้งภายในภายนอก ภาวะหนี้สิน ยังมีปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ที่ส่งผลให้ปี ค.ศ. 2024 นี้น่าจับตามอง ปรากฏการณ์ธรรมชาติเอลนีโญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้ประเทศที่เคยผลิตสินค้าส่งออกได้จำนวนมากกลับชะงักงันเพราะภัยแล้ง ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อระเบียบโลกที่เคยเป็นไปทีละน้อย และอาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอื่นในเวลาต่อมา

 

ในขณะที่โลกเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน การมาถึงของเอไอยังมีส่วนทำให้โลกที่ทุกคนเคยรู้จักถูกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีและก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ก่อนย่อมมีสิทธิ์ในการควบคุมทิศทางความเป็นไปของโลกใบนี้

 

แม้ทุกความเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมานี้อาจไม่ได้พลิกโฉมหน้าโลกใบนี้ได้ในทันที แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2024 นี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางที่สำคัญ ที่จะทำให้ได้เห็นว่าระเบียบโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปในวันข้างหน้านั้นจะมีหน้าตาเช่นไร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Ray Dalio. (January 16, 2024). 2024 Is a Pivotal Year on the Brink. Retrieved from https://time.com/6556257/2024-pivotal-year-on-the-brink-ray-dalio
[2] Sydnee Gatewood. (December 1, 2023). Ray Dalio Commentary- US Political Conflict: The Odds of Smart Bipartisan Leadership Are Rising. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/ray-dalio-commentary-us-political-212634387.html
[3] Principles by Ray Dalio. (February 14, 2024). The 5 Major Forces Coming Together to Make 2024 a Pivotal Year. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=3SsuMCqDDGE

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน