สังคมศาสตร์

จีนและอเมริกาเป็นอย่างไร ในสายตาของประชาคมอาเซียน

จีนและอเมริกาเป็นอย่างไร ในสายตาของประชาคมอาเซียน

จีนและอเมริกาเป็นอย่างไร ในสายตาของประชาคมอาเซียน

 

จีนและสหรัฐอเมริกาเป็นสองประเทศมหาอำนาจที่แข่งขันห้ำหั่นกันเรื่อยมา และพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่กลายเป็นสนามให้ทั้งสองขั้วลงแข่งก็คือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาเข้าถึงประเทศในกลุ่มนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง การผูกมิตรทางการค้าและการทหารเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ผูกความสัมพันธ์กับแต่ละประเทศ ในทางอ้อม การเผยแพร่วัฒนธรรมค่านิยมก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญไม่แพ้กัน

 

ในครั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอภาพรวมของมุมมองที่ประเทศกลุ่มอาเซียนมีต่อจีนและสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของ the Center for Strategic and International Studies (CSIS) ที่ได้นำเสนอข้อมูลสำหรับปี ค.ศ. 2023 ไว้ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ [1, 2, 3, 4, 5]

 

จากผลการสำรวจเบื้องต้น แม้ว่าคำตอบของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ผลสำรวจโดยภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ต่อประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าจีน ประชาชนของแต่ละประเทศเทคะแนนความนิยมให้สหรัฐอเมริกามากกว่าจีน โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ในขณะที่ผลสำรวจในกลุ่มชนชั้นนำยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน แต่ทั้งนี้ การที่ประชาชนอาเซียนเลือกข้างสหรัฐอเมริกามากกว่าจีน ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เหล่าผู้นำจำเป็นต้องคำนึงถึงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาก่อนตัดสินใจร่วมมือกับจีนด้วยเช่นกัน

 

แม้จีนจะพ่ายแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาในด้านซอฟต์พาวเวอร์ แต่อำนาจที่แข็งแรงทางเศรษฐกิจของจีนยังคงเป็นที่ประจักษ์ชัด กลุ่มชนชั้นนำในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เท่าที่สามารถสำรวจได้) เกือบทั้งหมด ยกเว้นเพียงฟิลิปปินส์ ยกให้จีนเป็นขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ผลการสำรวจนี้สอดคล้องกับการที่จีนเข้ามาสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศกลุ่มอาเซียนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการมีเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน หรือการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย รวมถึงการสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

 

จีนมีอำนาจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่เมื่อกล่าวถึงอำนาจทางการทหาร สหรัฐอเมริกายังคงชนะด้วยภาพลักษณ์ที่ดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนในกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้ยังมีแนวโน้มที่จะเชื่อใจสหรัฐอเมริกามากกว่าจีน ด้วยความรู้สึกเคลือบแคลงในเจตนาของการเข้ามามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของจีน ที่อาจกลายเป็นการดูดกลืนประเทศ และปัญหาข้อพิพาทด้านทะเลจีนใต้ ที่ยิ่งสหรัฐอเมริกาเข้ามาให้การสนับสนุนคู่ขัดแย้งของจีนมากขึ้นเท่าไหร่ จีนก็ดูเป็นผู้ร้ายมากขึ้นเท่านั้น

 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาที่ดีกว่าจีนในสายตาของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้มีที่มาจากซอฟต์พาวเวอร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงอำนาจทางการทหารและการเข้ามามีส่วนในความขัดแย้งระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน แม้ประชาชนในประชาคมอาเซียนจะมีความคิดเห็นถึงจีนในทางลบ แต่อำนาจทางเศรษฐกิจของจีนก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นกัน และที่สำคัญ ไม่ว่าภาพลักษณ์ของจีนและสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรในสายตาประชาคมอาเซียน เกมการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาก็จะยังคงดำเนินต่อไป ตราบเท่าที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นพื้นที่สำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องการ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Nikkei Asia. (August 2, 2022). Why Southeast Asia is a battleground in the China-U.S. rivalry. Retrieved from https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/Why-Southeast-Asia-is-a-battleground-in-the-China-U.S.-rivalry
[2] Mark Magnier. (August 9, 2023). US beats China in soft power and popularity in Southeast Asia, giving it regional edge: analysis. Retrieved from https://www.scmp.com/news/china/article/3230442/us-beats-china-soft-power-and-popularity-southeast-asia-giving-it-regional-edge-analysis?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=3230442
[3] Gregory B. Poling and Andreyka Natalegawa. (August 7, 2023). Assessing U.S. and Chinese Influence in Southeast Asia. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/assessing-us-and-chinese-influence-southeast-asia
[4] Karen Lema. (May 3, 2023). US stands with Philippines against Chinese ‘intimidation’ in South China Sea, official says. Retrieved from https://www.reuters.com/world/us-stands-with-philippines-against-chinese-intimidation-s-china-sea-official-2023-05-03
[5] กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (กรกฎาคม 2558). จีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่”. สืบค้นจาก https://api.dtn.go.th/files/v3/5e3baba5ef41405ec0254a65/download

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน