เศรษฐกิจ

การผูกขาดทางการค้า มีความสำคัญอย่างไร และควรมีลักษณะแบบใด

การผูกขาดทางการค้า มีความสำคัญอย่างไร และควรมีลักษณะแบบใด

การผูกขาดทางการค้า มีความสำคัญอย่างไร และควรมีลักษณะแบบใด

 

สำหรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกยุคปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่มีให้เราได้เห็นหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีการพัฒนาตลาดที่แตกต่างกันออกไป ในบางครั้งก็ดำเนินการตลาดให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่เห็นสมควร แต่บางที่ก็มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สินค้าหรือราคาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเห็นกันได้ในทั่วโลก และก็ยังรวมไปถึง การผูกขาดทางการค้า

 

การผูกขาดทางการค้า เป็นการทำธุรกิจที่ส่งผลทำให้มีการควบคุมธุรกิจเหล่านี้นั้นจากบริษัทเดียว หรือจากการบริการของบุคคลหรือวิสาหกิจหนึ่ง ซึ่งการผูกขาดทางการค้านี้ มักจะเกิดขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันน้อย ซึ่งก็ยิ่งส่งผลทำให้ผู้ที่บริหารงานที่ผูกขาดดังกล่าวนี้ สามารถที่จะกำหนดราคา และเงื่อนไขของราคาเป็นแบบที่ตนเองต้องการ โดยด้วยอำนาจดังกล่าวนี้ จึงทำให้การผูกขาดทางการค้าสามารถเกิดขึ้นได้ จากการกำหนดราคาและบริการที่ดีกว่า จนทำให้ไม่มีคู่แข่งทางการค้าเข้ามามีบทบาทมากหลังจากนั้น และนั่นจึงทำให้เกิดการแข่งขันในน้อยอย่างมากในอนาคต ซึ่งในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกัน โดยยังรวมไปถึงการขาดสินค้าทดแทน ที่สามารถส่งผลกระทบได้ในเวลาต่อมา หากการบริการดังกล่าวนั้นมีปัญหา

 

แต่ถึงกระนั้น การผูกขาดทางการค้าก็ยังมีความสำคัญต่อการสร้างเศรษฐกิจและสังคมอยู่พอสมควร ซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของความสำคัญนั้น มักจะเป็นเรื่องที่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้นทุนคงที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น น้ำประปา หรือรถไฟ นั่นจึงทำให้การสร้างการผูกขาดทางการค้าในอุตสาหกรรมเหล่านี้นั้น ได้เกิดการจัดการที่ง่ายดายมากขึ้น จนทำให้เกิดการบริการต่อผู้คนได้เป็นอย่างดี และเพราะแบบนั้นเอง จึงทำให้อุตสาหกรรมแบบนี้มักจะมีรัฐวิสาหกิจเข้ามาควบคุมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อที่จะทำให้การบริการสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง และแน่นอนว่าถ้าหากมีการพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมเหล่านี้ให้ได้มากกว่าเดิม ก็จะยิ่งทำให้การผูกขาดเหล่านี้สร้างประโยชน์ได้ดี

 

แต่ถึงกระนั้น สิ่งเหล่านี้ก็มักจะนำพาซึ่งข้อเสียที่หนักหนา ซึ่งนอกจากในเรื่องที่การผูกขาดส่งผลทำให้เกิดการขาดสินค้าทดแทน ไปจนถึงการแข่งขันที่น้อยตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลเสียต่อการผูกขาด ก็คือ ประสิทธิภาพของผู้ควบคุมตลาดดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จะเป็นผู้ควบคุม โดยถ้าหากเกิดปัญหาในการจัดการ หรือข้อกำหนดมากมาย ตามมาด้วยปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม และความเป็นไปของอุตสาหกรรมในขณะนั้น ก็จะส่งผลทำให้การผูกขาดดังกล่าวสร้างปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทันที หรือถ้าหากเป็นบริษัทเอกชน ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดการกำหนดราคากันเอง ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการบริการในอนาคตได้

 

นั่นจึงทำให้การผูกขาดทางการค้าในปัจจุบัน จำเป็นที่จะพึ่งพาการจัดการที่มีความชอบธรรม และยังมีความเข้าใจในตลาดเหล่านั้น เพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจจากการผูกขาดเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของบริษัท ซึ่งได้เริ่มมีการแข่งขันการผูกขาดกันขึ้นในปัจจุบัน นั่นจึงส่งผลทำให้มีการกำหนดกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดมากเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมในเวลาต่อมานั่นเอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
Economics Help. Advantages and disadvantages of monopolies. https://www.economicshelp.org/blog/265/economics/are-monopolies-always-bad
Investopedia. What Is a Monopoly? Types, Regulations, and Impact on Markets. https://www.investopedia.com/terms/m/monopoly.asp
Investopedia. How and Why Companies Become Monopolies. https://www.investopedia.com/articles/investing/071515/how-why-companies-become-monopolies.asp

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน