สังคมศาสตร์

ทำไมสวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นประเทศที่รวยมาก แม้ไม่มีชายแดนติดทะเล

ทำไมสวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นประเทศที่รวยมาก แม้ไม่มีชายแดนติดทะเล

ทำไมสวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นประเทศที่รวยมาก แม้ไม่มีชายแดนติดทะเล

 

ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ จะมีการแบ่งประเภทของประเทศต่าง ๆ ด้วยตัวชี้วัดของการมีเขตแดนที่เชื่อมต่อกับทะเล สำหรับประเทศที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับทะเล หรือพูดง่าย ๆ ว่า อยู่ระหว่างกลางประเทศอื่น ๆ ทั้งเขตแดน หรือที่เรียกว่า Land Locked Country ซึ่งทำให้การค้าขาย ซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศทั้งหลายกลายมาสร้างผลลบต่อประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยการดำเนินนโยบายอันชาญฉลาดของประเทศหลายประการ ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลายมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากประเทศหนึ่งในโลกเลยทีเดียว

 

หากจะจำแนกประเภทของประเทศต่าง ๆ ตามภูมิรัฐศาสตร์ สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่ไม่มีชายแดนติดทะเล ที่ร่ำรวยเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก Liechtenstein และ Luxembourg การเป็นประเทศที่ไม่มีชายแดนติดทะเลแน่นอนว่าส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนั้น ๆ แต่สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์ที่ดีในการบริหารจัดการประเทศ ทำให้ปัญหาเรื่องการไม่มีพรมแดนติดทะเล ไม่ได้ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ร่ำรวยลดลงได้เลย

 

หากจะมองจากจุดเริ่มต้นของความมั่นคนของประวัติศาสตร์ประเทศแล้วนั้น หมุดหมายสำคัญคือการมีรัฐธรรมนูญ ในปี 1848 ที่ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความสงบสุขและมั่นคงมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เหตุผลที่ทำให้ประเทศมั่นคงนั้นเป็นเพราะรัฐธรรมนูญนี้อนุญาตให้มีการให้ความสำคัญกับความสงบสุขภายใน และแก้ไขข้อขัดแย้งภายในประเทศก่อน ในช่วงเวลาที่ประเทศเริ่มมั่นคงนั่นเอง จึงทำให้ผู้คนในประเทศสามารถใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศได้

 

ในแง่ของการเงินและการธนาคาร จุดเริ่มต้นของสถาบันทางการเงินต่างๆเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 หนึ่งในธนาคารสำคัญที่เกิดขึ้นคือธนาคาร Kreditanstalt หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Credit Suisse ซึ่งกลายมาเป็นหนึ่งในธนาคารสำคัญในการลงทุนที่สำคัญมากในโลกทีเดียว

 

เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ สวิตเซอร์แลนด์ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สองเช่นเดียวกัน แต่ด้วยการดำเนินนโยบายแบบให้สิทธิความเป็นความลับทางกฎหมาย จึงทำให้สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นประเทศที่หลายประเทศในยุโรปที่มีเสถียรภาพด้านการเงิน นำเงินทุนมาลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์

 

นอกเหนือจากนั้น เมื่อการเงินของประเทศมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้สวิตเซอร์แลนด์มีการเชื่อมต่อเศรษฐกิจและปฎิบัติตัวให้กลายเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ เช่น การสร้างทางรถไฟ อีกเหตุผลหนึ่งที่มาจากการปฎิวัติอุตสาหกรรมคือ ประเทศมีทรัพยากรเช่น วัตถุดิบ และพื้นที่ทำเกษตรกรรมน้อย จึงพึ่งพาเส้นทางการค้าต่าง ๆ เพื่อนำเข้าสินค้าที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงและหรูหรา

 

หนึ่งในปัจจัยที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก ด้วยความที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยทางตรงและการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นกลาง ทำให้สวิตเซอร์แลนด์รอดพ้นจากความขัดแย้งทั้งระดับในประเทศและระหว่างประเทศ งบประมาณก็สามารถใช้ในการพัฒนาประเทศได้ แทนที่จะลงไปกับการซื้ออาวุธ

 

ดังนั้น สวิตเซอร์แลนด์กลายมาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองและความร่ำรวย โดยที่ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง เหล่านั้นเป็นเหตุผลที่ประกอบกันเข้าสนับสนุนประเทศ การรับรู้ข้อเสียของประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดทะเล นำไปสู่ความพยายามรักษาเสถียรภาพทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างดี ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง จึงทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อ้างอิง
StudyinSwitzerland, Why is Switzerland So Rich?, Retrieved from https://studyinginswitzerland.com/why-is-switzerland-so-rich/
HelptheRefugees, Why is Switzerland So Rich?, Retrieved from https://www.expatica.com/ch/finance/investment/why-is-switzerland-so-rich-1068261/#:~:text=Switzerland%20has%20long%20attracted%20rich,multi%2Dmillionaires%20come%20from%20abroad.
TheLocal.CH, Explained: Why is Switzerland So Rich? Retrieved from https://www.thelocal.ch/20210602/how-did-switzerland-get-so-wealthy/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน