สังคมศาสตร์

ทัศนคติในการทำงานของคนรุ่นใหม่ ต่างจากคนรุ่นเก่าอย่างไร

ทัศนคติในการทำงานของคนรุ่นใหม่ ต่างจากคนรุ่นเก่าอย่างไร

ทัศนคติในการทำงานของคนรุ่นใหม่ ต่างจากคนรุ่นเก่าอย่างไร

 

ในที่ทำงาน ความหลากหลายในการรับพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ และการให้ความสำคัญกับการรักษาคนที่ทำงานมานานและมีประสบการณ์มาก เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน พนักงานใหม่ส่วนใหญ่อาจเป็นคนหนุ่มสาว อายุยังน้อย ในขณะที่คนที่ทำงานมานาน มีประสบการณ์มาก มีอายุมากกว่า มีระดับความอาวุโสซึ่งกรณีส่วนใหญ่แล้ว คนที่อยู่มาก่อนและมีประสบการณ์มากกว่าก็จะเป็นพนักงานระดับสูง เป็นผู้บริหาร ต้องจัดการคนในทีมที่มีอายุน้อยกว่า

 

บางที ความแตกต่างของวัย จึงเป็นเรื่องที่คนในองค์กรอาจต้องพยายามทำความเข้าใจ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ปรับใช้ธรรมชาติของการทำงานของผู้คนที่อายุต่างกัน และมีความแตกต่างทางทัศนคติ

 

องค์กรเอง ก็ต้องสนับสนุนกิจกรรม วิธีการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ที่เอื้อต่อการเห็นอกเห็นใจ ที่จะเพิ่มพูนไปเป็นความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน

 

เรามาลองดูกันว่า มีอะไรที่คนรุ่นใหม่มองงานต่างจากคนรุ่นเก่าบ้าง

  1. ทัศนคติต่องาน: คนรุ่นใหม่มักมองงานเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของชีวิต เราจะได้ยินคำว่า work life balance ถูกพูดถึงอยู่บ่อย ๆ เป็นคุณค่าที่คนรุ่นใหม่ยึดถือ เพราะพวกเขาต้องการอิสระเสรีนอกเวลางานไปทำกิจกรรมที่เขาเหล่านั้นให้คุณค่าเช่นกัน ไม่ใช่แค่ตัวตนในหน้าที่การงาน แต่เป็นตัวตนอื่น ๆ นอกเวลางานอีกด้วย ในขณะที่คนรุ่นเก่ามีประสบการณ์ช่วงหลังสงครามเย็น พวกเขาเหล่านั้นต้องพยายามทำงานอย่างสุดความสามารถ ไม่ย่อท้อแม้งานจะหนักแค่ไหน สู้กัดฟันเพื่อตั้งตัวให้ได้ และเห็นงานเป็นส่วนใหญ่มาก ๆ ของการนิยามตัวตน
  2. เทคโนโลยี: เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่คนรุ่นใหม่จะมีทักษะการใช้เทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นเก่า เพราะเขาเติบโตมากับสิ่งนี้ ใช้เทคโนโลยีมาตั้งแต่อายุยังน้อย พวกเขาจึงปรับตัวเร็ว มีทักษะในการเข้าสังคม เพราะการมีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์หรือโลกเสมือนก็อาศัยการปั้นตัวตน การแสดงออกบางอย่างให้คนอื่นรู้ว่าเราคือใคร ในขณะที่คนรุ่นก่อนไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี การทำงานส่วนใหญ่เป็นงานเอกสารแบบสิ่งพิมพ์ เขาเหล่านั้นจะชินกับการเข้าสังคมในลักษณะเป็นทางการมากกว่า

 

ถามว่าแล้วเจ้าของธุรกิจควรจัดการผู้คนที่มีความแตกต่างนี้อย่างไร

คือการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่คนแต่ละเจเนอเรชันไม่เข้าใจ เช่น การให้คนรุ่นเก่าได้ฝึกใช้เทคโนโลยี การให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกการสื่อสาร ความเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
AON, Generation X VS. Millenials what are the different attitudes to work, Retrieved from https://insurance.aon.co.uk/resource-center/Business-insights/Generation-X-vs-Millennials—What-are-the-Different-Attitudes-to-Work
Lumen, workforce generation, Retrieved from https://courses.lumenlearning.com/wm-organizationalbehavior/chapter/workforce-generations/
Medium.com, What is the difference between the old generation and this generation, Retrieved from https://medium.com/@abdiosman572/what-is-the-difference-between-the-old-generation-and-this-generation-d2e8525476f0

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน