การลงทุน

หุ้น IHH โรงพยาบาลที่ใหญ่ประมาณ BDMS

หุ้น IHH

หุ้น IHH หรือ IHH Healthcare Berhad คือหุ้นโรงพยาบาลจากประเทศมาเลเซีย โดย IHH ถือเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่มากใกล้เคียงกับ BDMS ของประเทศไทย หากไม่มีประเด็นเรื่องค่าเงินมาเลเซียที่กำลังอ่อนอย่างรุนแรงก็ถือได้ว่ามีขนาดใกล้เคียงกับ BDMS เลยก็ว่าได้

 

IHH คือเครือโรงพยาบาลเอกชนระดับพรีเมี่ยมจากประเทศมาเลเซีย

 

IHH บริหารเครือโรงพยาบาลผ่านโรงพยาบาล 5 แบรนด์หลัก ได้แก่ Gleneagles, Mount Elizabeth, Pantai, Parkway Shenton และ ParkwayHealth รวมทั้งหมด 49 โรงพยาบาล ใน 9 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 14 โรงพยาบาล ตุรกี 16 โรงพยาบาล อินเดีย 7 โรงพยาบาล จีน (รวมฮ่องกง) 4 โรงพยาบาล สิงคโปร์ 4 โรงพยาบาล บรูไน 1 ศูนย์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 โรงพยาบาล บัลแกเรีย 5 โรงพยาบาล มาซิโดเนีย 1 โรงพยาบาล และกำลังจะเปิดอีก 1 โรงพยาลใหม่ที่ประเทศเมียนมาร์ในปี 2020

 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ IHH คือ Khazanah Nasional ซึ่งถือเงินลงทุนผ่าน Pulau Memutik Ventures Sdn Bhd (ถือ IHH อยู่ 3,362,201,056 หุ้นหรือ 40.81%) โดย Khazanah Nasional เป็นกองทุนของรัฐบาลมาเลเซียที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ทั้งในแง่สร้างผลตอบแทน และช่วยกันส่งเสริมเชิงกลยุทธ์ให้บริษัทที่เข้าลงทุนพัฒนาตัวเองและเติบโตไปในอนาคตอีกด้วย

 

ธุรกิจของ IHH คล้ายกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดหุ้น โดยบริษัทจะให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่การรักษาระดับเบื้องต้นไปจนถึงโรงซับซ้อน ผ่านเครือโรงพยาบาลที่หลากหลาย มีศูนย์การรักษาเฉพาะทางและมีศูนย์ตรวจและส่งตัวผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ

 

งบการเงินเบื้องต้นของ IHH ในปี 2014 – 2017

 

ปี 2014
รายได้ 7,344.0 ล้านริงกิต
กำไรสุทธิ 754.3 ล้านริงกิต
EBITDA 1,935.9 ล้านริงกิต

 

ปี 2015
รายได้ 8,455.5 ล้านริงกิต
กำไรสุทธิ 933.9 ล้านริงกิต
EBITDA 2,141.5 ล้านริงกิต

 

ปี 2016
รายได้ 10,021.9 ล้านริงกิต
กำไรสุทธิ 612.4 ล้านริงกิต
EBITDA 2,283.2 ล้านริงกิต

 

ปี 2017
รายได้ 11,142.6 ล้านริงกิต
กำไรสุทธิ 970.0 ล้านริงกิต
EBITDA 2,279.5 ล้านริงกิต

 

สังเกตว่ารายได้ของเครือบริษัทมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่กำไรมีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากมีรายการพิเศษบ่อย แต่ถ้าตัดรายการพิเศษออกไปจะพบว่าในปี 2017 กำไรสุทธิลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากขยายโรงพยาบาลเยอะ และมีภาระค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเข้ามามาก

 

แต่ถ้าเทียบ EBITDA จะพบว่ากำไรบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะดูค่อนข้างนิ่งและเสถียรกว่า แต่อย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มหดตัวลง ภาพรวมของอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่เลขหลักเดียว ซึ่งถือว่าทำได้ต่ำกว่าหุ้นโรงพยาบาลในขนาดใกล้เคียงกันอย่าง BDMS ที่มี NPM ในหลักเลขสองตัวอย่างต่อเนื่อง

 

ณ วันที่ 14 กันยายน 2018 IHH มีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดอยู่ที่ 344,161 แสนล้านบาท เทรดที่ PE 42.40 เท่า ในขณะที่ BDMS มีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดอยู่ที่ 403,076 ล้านบาท เทรดที่ PE 42.82 เท่า

 

ถือว่าเป็นคู่แข่งที่มีขนาดพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยทีเดียว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน