ทัศนคติ

ปรับตัวท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยีและความหลากหลาย เคล็ดลับ 3 ข้อในการสื่อสารในโลกสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับตัวท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยีและความหลากหลาย เคล็ดลับ 3 ข้อในการสื่อสารในโลกสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับตัวท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยีและความหลากหลาย เคล็ดลับ 3 ข้อในการสื่อสารในโลกสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รูปแบบการทำงานในออฟฟิศที่ผู้คนคุ้นเคย เปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่ไหนก็ได้ สลับกับการเข้าทำงานในบริษัทบางวันในสัปดาห์ หรือไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่บริษัทเลย การทำงานในรูปแบบใหม่ส่งผลดีต่อบริษัท ในการเชื่อมต่อกับผู้คนได้หลากหลาย ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่มีความต่างกันทางวัฒนธรรมสามารถทำงานร่วมกันได้ และในขณะเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เอไอเข้ามามีบทบาทในการช่วยแบ่งเบางานของมนุษย์ ก็นำมาซึ่งความจำเป็นในการเรียนรู้ทักษะใหม่

 

จากความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ทั้งหลายเหล่านี้ ผู้ที่สามารถเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่รอดได้ จึงจะเป็นผู้ที่สามารถก้าวไปพร้อมกับโลกที่กำลังพัฒนาได้อย่างแท้จริง ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอเคล็ดลับ 3 ประการในการสื่อสารในโลกสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

เคล็ดลับข้อแรก คือการดึงเอาประโยชน์จากเอไอมาใช้ในการสื่อสารให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนได้มากมายหลายประการ และหนึ่งในนั้นได้แก่ประโยชน์ในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่การสื่อสารในบริบทของที่ทำงาน เทคโนโลยีเอไอ เช่น ChatGPT สามารถมีส่วนช่วยเรียบเรียงประเด็นที่ต้องการสื่อสารในที่ประชุมให้ชัดเจนขึ้น หรือปรับปรุงไวยากรณ์ให้ได้ในกรณีที่ต้องสื่อสารข้ามภาษา นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกใช้เอไออื่น ๆ เช่น Grain ในการจดบันทึกและสรุปการประชุม เพื่อให้รายละเอียดสำคัญไม่ตกหล่นได้อีกด้วย

 

เคล็ดลับข้อต่อมา คือการรู้จักสื่อสารกับบุคลากรในที่ทำงานอย่างรอบคอบ เมื่อต้องทำงานแบบไม่เข้าออฟฟิศ การทำงานในโลกสมัยใหม่ที่ผู้คนเดินทางมาทำงานในที่ทำงานน้อยลงมีข้อดีในด้านความสะดวกสบาย และการสามารถสื่อสารกันได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าผู้คนจะอยู่ในหน่วยงานหรือสาขาที่ใกล้หรือไกลกันเพียงใดก็ตาม อย่างไรก็ดี การทำงานในแบบที่ผู้คนไม่ได้พบหน้ากันอาจทำให้ข้อมูลของบริษัทที่ควรเป็นความลับถูกกระจายออกไปได้โดยไม่ตั้งใจ ยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกเปิดหน้าจอรับฟังการรายงานผลประกอบการในร้านกาแฟที่มีผู้คนพลุกพล่าน ข้อมูลอาจหลุดไปอยู่ในการรับรู้ของผู้อื่น ดังนั้น การสื่อสารโดยปกป้องไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกไป จึงเป็นความท้าทายในโลกสมัยใหม่ที่ผู้คนจำเป็นต้องเรียนรู้

 

เคล็ดลับข้อสุดท้าย คือการสื่อสารโดยคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างผู้คน การทำงานในโลกสมัยใหม่เปิดกว้างให้ผู้คนมากมายที่มีพื้นเพต่างกัน มีความต่างทั้งวัฒนธรรม ภาษา เพศ ค่านิยม และช่วงวัย ทำงานร่วมกันได้ในตำแหน่งใกล้เคียงกัน ลำดับอาวุโสอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป และค่านิยมแบบใดแบบหนึ่งจะไม่ถูกนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเสมอไป ผู้คนในโลกทำงานสมัยใหม่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกันให้ได้ในโลกที่ความแตกต่าง และการคิดเห็นแตกต่างกันเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้

 

เคล็ดลับในการสื่อสารระหว่างบุคคลในที่ทำงานในโลกสมัยใหม่ทั้ง 3 ประการนี้มีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันในโลกที่กำลังพัฒนาไปไม่หยุดยั้งได้อย่างราบรื่น ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ และสื่อสารข้อมูลในบริบทการทำงานนอกสถานที่ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างกันได้ เพื่อให้การสื่อสารในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Rachel Wells. (February 8, 2024). Communication Hits No.1 Spot As In-Demand Skill In 2024, Says LinkedIn. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/rachelwells/2024/02/08/communication-hits-no1-spot-as-in-demand-skill-in-2024-says-linkedin/?sh=2ed101eb75ce
[2] James Lusk. (March 9, 2023). 5 AI Tools That Will Change the Way You Communicate. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/5-ai-tools-change-way-you-communicate-james-lusk
[3] Christopher Akin. (June 19, 2023). Embracing Diversity: Unlocking Effective Communication with Employees and Clients. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/embracing-diversity-unlocking-effective-communication-akin-pmp-

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน