ทัศนคติ

Generalist กับ Specialist เราเป็นแบบไหน

Generalist กับ Specialist เราเป็นแบบไหน

Generalist กับ Specialist เราเป็นแบบไหน

 

คำเรียกคนที่มีความสามารถแบบกว้าง ๆ แต่ทำได้หลายอย่าง กับคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านแต่ลงลึก เป็นสิ่งที่สังคมถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน นอกจากจะเป็นการถกเถียงตามหน้าโซเชียลมีเดียแล้ว แต่มันยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกทางเดินชีวิต ในช่วงเวลาหัวเลี้ยงหัวต่อ เช่น การเลือกสายเรียนต่อในมัธยมปลาย คณะที่จะเรียน หรือแม้กระทั่งการสร้าง career path ให้กับคนเอง Generalist กับ Specialist ต่างกันอย่างไร และเราเป็นแบบไหน ลองมาดูกัน

 

เรามาเริ่มต้นกับความหมาย และการตีความคำ 2 คำนี้ดูก่อน

Specialist คือคนลักษณะรู้ลึกรู้จริง ชำนาญเฉพาะด้าน ส่วน Generalist คือคนที่มีทักษะความรู้หลายอย่าง ทำงานได้หลากหลาย

 

หากมองจากมุมมองด้านการจ้างงาน ข้อดีของคนที่มีความรู้ทักษะเฉพาะด้านมักจะมีแนวโน้มเรียกเงินเดือนได้สูงกว่าในตอนเริ่มต้นการทำงาน แต่คนที่ทำงานได้หลายด้านก็มักจะเป็นที่ต้องการของตลาด มีการจ้างงานมากกว่า เพราะคนที่ทำงานแบบหลากหลายได้ สามารถทำงานครอบคลุมได้หลายด้าน ความจริงแล้วก็ทำให้องค์กรไปข้างหน้าได้เร็ว เพราะมีคนเป็นแรงผลัก ที่ดันได้ในหลายด้าน

 

การดีเบทกันในความคิดที่จะตัดสินใจทำงานก็เป็นเรื่องยาก แต่การเป็น Specialist หรือ Generalist ไม่ใช่เรื่องที่ตายตัว คนเราสามารถฝึกฝนไปในทางที่อยากไปได้

 

ข้อดีสำหรับการเติบโตในเส้นทาง Generalist คือ

  • มองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งระบบได้ดีกว่า เนื่องจากความรู้ความสามารถที่หลากหลาย จะทำให้เราเข้าใจหลักการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานส่วนต่าง ๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
  • ด้วยความรู้ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย ทำให้ Generalist สามารถย้ายงานและเปลี่ยนสายงานได้คล่องตัวมากกว่า
  • เติบโตได้อย่างรวดเร็วในสายงาน Management

 

ข้อเสียสำหรับการเติบโตในเส้นทาง Generalist คือ

  • ขาดความมั่นคงในหน้าที่การงาน เมื่อเปรียบการหาคนเข้ามาทำงานระหว่าง Generalist และ Specialist นั้น การหาคนเข้ามาแทนที่ Generalist ย่อมเกิดขึ้นง่ายกว่า
  • บางครั้งอาจต้องแบกงานหนักกว่า เพราะทำงานได้หลายอย่าง เหมือนต้องถืออะไร ๆหลายมือ

 

ข้อดีสำหรับการเติบโตในเส้นทาง Specialist คือ

  • คู่แข่งน้อยกว่า เรียกเงินเดือนได้สูง
  • ยิ่งฝึกฝนมาก ที่รู้ลึกรู้จริง บริษัทต้องการตัว

 

ข้อเสียสำหรับการเติบโตในเส้นทาง Specialist คือ

  • ทักษะและความสามารถที่มีอยู่ อาจกลายเป็นสิ่งล้าสมัยในวันข้างหน้าได้ เนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมายเกิดขึ้นทุกวัน อาจทำให้ท้ายที่สุดแล้ว ทักษะและความสามารถที่เรามีอยู่ อาจถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
  • ไม่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เนื่องจาก Specialist มักจะมีความสามารถและทักษะเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ทำให้การค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมค่อนข้างอยู่ในวงจำกัด

 

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราอาจจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราเป็นคนทำงานลักษณะไหน มีทักษะอะไรบ้าง การเป็น Generalist หรือ Specialist นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไป จากนี้คงต้องเป็นการเสาะหาช่องทางต่อยอดความรู้ที่เรามี ไปสู่อนาคตและเส้นทางการทำงานที่เราต้องการ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
Techsauce.co, Generalist vs. Specialist จะรู้ได้อย่างไร ว่าควรเติบโตในทิศทางไหน พร้อมเคล็ดลับการค้นหา Career Path ที่ใช้สำหรับคุณ, อ้างอิงจาก https://techsauce.co/connext/career-insight/generalist-vs-specialist-which-one-is-suitable-for-your-career-path#:~:text=Generalist%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87,%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%87
The standard.co, Specialist vs. Generalist เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือรู้แบบกว้าง ๆ ใครหางานง่ายกว่ากัน, อ้างอิงจาก https://thestandard.co/business-rocket-specialist-vs-generalist/
JobsDB, Specialist vs. Generalist รู้ลึก หรือรู้กว้าง อะไรสำคัญกว่าในโลกของการทำงาน, อ้างอิงจาก https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2specialist-generalist/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน