ทัศนคติ

ความหมายซ่อนอยู่ในทุกความเปลี่ยนแปลง แรงขับเคลื่อน 5 ประการที่ส่งผลต่อระเบียบโลก โดย เรย์ ดาลิโอ

ความหมายซ่อนอยู่ในทุกความเปลี่ยนแปลง แรงขับเคลื่อน 5 ประการที่ส่งผลต่อระเบียบโลก โดย เรย์ ดาลิโอ

ความหมายซ่อนอยู่ในทุกความเปลี่ยนแปลง แรงขับเคลื่อน 5 ประการที่ส่งผลต่อระเบียบโลก โดย เรย์ ดาลิโอ

 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงวันละเล็กวันละน้อยของโลกที่เคลื่อนเปลี่ยนหมุนไป ระเบียบโลก (world order) จากเดิมที่เคยเป็นอยู่ก็ค่อย ๆ ได้รับผลกระทบ และหากมีแรงขับเคลื่อนที่มากเพียงพอ โลกใบนี้ก็อาจเปลี่ยนขั้วไปสู่หน้าประวัติศาสตร์ใหม่ได้ในที่สุด ตามความเห็นของมหาเศรษฐีนักลงทุน เรย์ ดาลิโอ ที่แสดงไว้ในหนังสือเรื่อง “Principles for Dealing with the Changing World Order” แรงขับเคลื่อนที่จะส่งผลกระทบต่อระเบียบโลก มีทั้งหมด 5 ประการ ดังต่อไปนี้ [1, 2, 3]

 

แรงขับเคลื่อนประการแรก ได้แก่ แรงขับเคลื่อนทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ เงินที่หมุนเวียนในวงจรเศรษฐกิจและหนี้ที่เกิดขึ้นสะสมสำคัญเสมอต่อการรักษาสมดุลของเศรษฐกิจ แต่สมดุลดังกล่าวนี้ไม่ใช่สิ่งที่รักษาให้คงสภาพไว้ได้เสมอไป หนี้สะสมที่สูงขึ้นส่งผลให้หลายประเทศประสบกับสภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย หากมองย้อนไปในช่วงปี ค.ศ. 1930-1945 สมดุลที่เสียไปของหนี้และเงินมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกด้วยเช่นเดียวกัน

 

แรงขับเคลื่อนประการต่อมา คือความขัดแย้งภายในประเทศ แต่ละประเทศประสบปัญหาภายในต่างกัน แต่โดยมากแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นมักมีที่มาจากอำนาจที่ไม่สมดุล ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยที่ห่างกันเกินไป การแย่งชิงอำนาจและความชอบธรรมนำมาซึ่งความไม่สงบ และอาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจได้ในที่สุด ดังจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้ ความขัดแย้งภายในของหลายประเทศกำลังเกิดขึ้น และนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ

 

แรงขับเคลื่อนประการที่สาม คือความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในระดับประเทศ ความขัดแย้งระดับประเทศมหาอำนาจก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะเมื่อเรามองดูสถานการณ์ความเป็นจริงที่สหรัฐอเมริกาและจีนต่างแข่งขันกันทั้งในสงครามการค้า และสงครามจากการสนับสนุนประเทศที่อยู่คนละฝ่าย ในขณะเดียวกัน ประเทศมหาอำนาจอื่นก็พร้อมจะก้าวเข้ามาร่วมในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น หากเกิดสถานการณ์ที่ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย ย่อมส่งผลให้ระเบียบโลกถึงคราวเปลี่ยนแปลง

 

แรงขับเคลื่อนประการที่สี่ ได้แก่ภัยธรรมชาติและโลกระบาด ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมล้วนเป็นประเด็นที่ควรใส่ใจไม่น้อยไปกว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพราะหากโลกใบนี้ไม่มีพื้นที่ให้มนุษย์ได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุข อากาศเป็นพิษ และยังถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาโรคระบาด มนุษย์ก็แทบไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

แรงขับเคลื่อนประการสุดท้าย คือการมาถึงของเทคโนโลยี โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปตั้งแต่การมาถึงของเอไอ และยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ที่ก้าวตามการพัฒนาของเทคโนโลยีได้ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี จะมีสิทธิ์ได้เป็นผู้ครองอำนาจในโลกสมัยใหม่อย่างแท้จริง

 

แรงขับเคลื่อนทั้ง 5 ประการดังที่กล่าวมานี้ทยอยสร้างแรงสั่นสะเทือนให้แก่โลกใบนี้ทีละน้อย และอาจเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะพลิกโฉมหน้าโลกใบเดิมที่เรารู้จัก จากนี้ไป เราคงได้แต่จับตาดูความเปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปกับโลกใบใหม่ในอนาคต

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

Great power conflict: The shift from the US being the dominant world power to a multipolar world with great power conflicts is another major force. The US had a 50% of world GDP and 80% of the world’s money in the past, giving them significant control. Acts of nature: Droughts, floods, and pandemics are also important forces according to Dalio. Climate change is a big issue of our time and will have significant economic costs regardless of what is done. Technology: Changes in technology are the fifth force Dalio identifies. These five forces interact with each other to create a big arc, like watching the same movie over and over again. Dalio believes this framework is a great way to look at history.

 

อ้างอิง
[1] Principles by Ray Dalio. (January 18, 2023).The 5 Forces Impacting the World Order. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=gfVffkCwFuc
[2] Ray Dalio. (June 26, 2023). Why the World Is on the Brink of Great Disorder. Retrieved from https://time.com/6286449/ray-dalio-world-great-disorder
[3] Ray Dalio and Jim Haskel. (September 8, 2023). Ray Dalio on the Big Forces Shaping Global Conditions. Retrieved from https://www.bridgewater.com/research-and-insights/ray-dalio-on-the-big-forces-shaping-global-conditions

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน