ธุรกิจ

คิดด้วยหัวใจของผู้เริ่มต้น เคล็ดลับการวางแผนธุรกิจหลังโรคระบาดโดย Marc Benioff

คิดด้วยหัวใจของผู้เริ่มต้น เคล็ดลับการวางแผนธุรกิจหลังโรคระบาดโดย Marc Benioff

คิดด้วยหัวใจของผู้เริ่มต้น เคล็ดลับการวางแผนธุรกิจหลังโรคระบาดโดย Marc Benioff

 

แม้การระบาดของโควิด-19 จะเริ่มสร้างความเสียหายให้น้อยลง แต่โลกก็ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนต้องการปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ในโลกหลังการระบาดที่เต็มไปด้วยวิกฤตเศรษฐกิจและเหตุขัดแย้งทางการเมือง ในสถานการณ์เช่นนี้ Marc Benioff เจ้าของตำแหน่ง Co-Founder และ Co-CEO ของ Salesforce บริษัทที่มีความมั่งคั่งสุทธิสูงถึง 147.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [1] ได้ให้สัมภาษณ์กับ yahoo finance [2,3] เกี่ยวกับวิธีรับมือปัญหารวมถึงการวางแผนธุรกิจ

 

วิธีการที่ Marc Benioff ได้กล่าวถึง คือการคิดด้วยหัวใจของผู้เริ่มต้น แนวคิดดังกล่าวนี้มีที่มาจากคำสอนของนิกายเซ็นที่เรียกว่า “Shoshin” ที่แปลความหมายตรงตัวได้ว่า “หัวใจของผู้เริ่มต้น” ตามคำสอนของพระ Shunryu Suzuki ดังที่เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง Zen Mind, Beginner’s Mind (1970) หัวใจของผู้เริ่มต้นนั้นเปิดรับความเป็นไปได้ไม่จำกัด ต่างจากหัวใจของผู้เชี่ยวชาญที่เอาแต่คอยจำกัดความเป็นไปได้ [4]

 

Marc Benioff ได้ประยุกต์แนวคิดดังกล่าวนี้ในการจัดการกับธุรกิจในช่วงเวลาหลังโรคระบาดได้อย่างน่าสนใจ

 

หลังการมาถึงของโควิด-19 โลกไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไป ในมุมมองของ Marc Benioff สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ควรปรับจิตใจสำหรับการเริ่มต้นใหม่ คิดถึงสิ่งใหม่ คิดถึงการจัดการธุรกิจในหนทางใหม่ แน่นอนว่าการรักษามาตรฐานเดิมๆ หรือคิดทบทวนในเรื่องเดิมก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่การเปิดรับทำความรู้จักกับโอกาสใหม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ในบริษัทของเขาเอง มีทั้งมาตรฐานเดิมที่คงไว้ และมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานตามโลกที่เปลี่ยนไป เช่น การประชุมผ่านแอปพลิเคชัน หรือการปรับให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ [2]

 

เมื่อต้องวางแผนงาน บริษัทของเขามีขั้นตอนการวางแผนโดยปรับใจให้เป็นเช่นมือใหม่ ในช่วงต้นปี ทุกคนจะนั่งรวมกันพร้อมกระดาษเปล่า และคิดทบทวนว่า “บริษัทต้องการอะไร” “สิ่งใดที่สำคัญ” “จะได้สิ่งนั้นมาได้อย่างไร” “สิ่งใดบ้างที่ขัดขวางไม่ให้ได้สิ่งนั้นมา” และ “จะรู้ได้อย่างไรว่าได้สิ่งนั้นมาแล้ว” คำถาม 5 ข้อสำคัญนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องคิดทบทวนและตอบออกมาให้ชัดเจน เพื่อตระหนักรู้ถึงค่านิยมในองค์กรและเป้าหมายที่ต้องการ [3]

 

สำหรับบริษัท Salesforce คำถามที่ว่า “บริษัทต้องการอะไร” มีคำตอบเป็น “ความน่าเชื่อถือ, ความสำเร็จของลูกค้า, นวัตกรรม, ความเท่าเทียม และความยั่งยืน” หลังจากได้คำตอบแล้ว บริษัทได้นำคำตอบนี้ไปสร้างเป็นค่านิยมสำหรับองค์กร จากนั้นจึงคิดทบทวนว่าบริษัทจะสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างไร สิ่งใดบ้างที่ทำลายความน่าเชื่อถือ และจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทได้รับความน่าเชื่อถือแล้ว คำถามเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการใช้แนวคิด “Shoshin” ในการวางแผนงาน [2]

 

นอกจากการวางแผนงานแล้ว การรักษาหัวใจของผู้เริ่มต้นไว้ยังคงเป็นสิ่งที่ Marc Benioff ให้ความสำคัญ ในวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้ร่วมงานหลายคนอยู่รวมกัน ทั้งคนที่อยู่มาก่อนและผู้ที่มาใหม่ ไม่ว่าอย่างไร ทุกคนควรให้ความร่วมมือและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ผู้ที่ทำงานมานานก็ไม่ควรหลงลืมวันเวลาที่เคยได้รับคำสอนหรือน้ำใจจากหัวหน้างาน [2]

 

หากกล่าวโดยสรุป สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน อาจเป็นการไม่หลงลืมหัวใจของผู้เริ่มต้น ไม่ติดอยู่ในกับดักประสบการณ์ เป็นผู้ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวรับความเป็นไป ดังที่คลื่นความเปลี่ยนแปลงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำลังมาถึงในไม่ช้านี้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] macrotrends. (September 23, 2022). Salesforce Net Worth 2010-2022 | CRM. Retrieved from https://www.macrotrends.net/stocks/charts/CRM/salesforce/net-worth
[2] Yahoo Finance. (September 23, 2022). Post-pandemic planning is a ‘beginner’s’ mind for reinvention: Salesforce Co-CEO. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/post-pandemic-planning-beginner-mind-205714075.html
[3] Yahoo Finance. (September 25, 2022). How the Zen Buddhist concept of shoshin is the key to Salesforce’s success: Marc Benioff. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=66QpGwHD_YA&ab_channel=YahooFinance
[4] Jarrett, C. (May 18, 2022). How to foster ‘shoshin’. Retrieved from https://psyche.co/guides/how-to-cultivate-shoshin-or-a-beginners-mind

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน