ธุรกิจ

โอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุผล 3 ประการที่กลุ่มธุรกิจ tech startup ประสบความสำเร็จในอาเซียน

โอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุผล 3 ประการที่กลุ่มธุรกิจ tech startup ประสบความสำเร็จในอาเซียน

โอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุผล 3 ประการที่กลุ่มธุรกิจ tech startup ประสบความสำเร็จในอาเซียน

 

ปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจ tech startup กระจายไปในหลากหลายแวดวง ทั้งสตาร์ทอัปด้านการศึกษาเรียนรู้, สตาร์ทอัปด้านอีสปอร์ต, สตาร์ทอัปด้านนวัตกรรม, สตาร์ทอัปด้านอาหาร และสตาร์ทอัปด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ธุรกิจสตาร์ทอัปที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการอย่างหลากหลายได้รับความนิยมทั้งในไทยและนานาชาติ ทั้งนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นพื้นที่ที่กลุ่มธุรกิจ tech startup ประสบความสำเร็จและทำกำไรงอกเงยได้อย่างงดงาม โดยในปี ค.ศ. 2020 กลุ่มธุรกิจ tech startup ในอาเซียนมีรายได้มากถึง 340 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแนวโน้มจะทำรายได้เพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าในปี ค.ศ. 2025 [1, 2]

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่กลุ่มธุรกิจ tech startup มีโอกาสเติบโตได้อย่างงดงาม ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอเหตุผล 3 ประการที่ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจ tech startup ประสบความสำเร็จในอาเซียนได้อย่างดี ดังนี้

 

เหตุผลประการที่ 1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และประชากรเหล่านั้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนประชากรรวมกันทั้งหมดมากกว่า 655 ล้านราย นับเป็นร้อยละ 8.5 ของประชากรโลกทั้งหมด และจำนวนประชากรเหล่านี้ยังมีแนวโน้มจะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีระดับความเจริญที่แตกต่างกัน แต่ผู้คนทั้งหลายมีจุดสำคัญร่วมกัน คือประชากรในทุกประเทศเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการมีอยู่ของอินเทอร์เน็ต ผู้คนที่มากมายในอาเซียนจะสามารถเป็นทั้งแรงงานที่สามารถผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโต และเป็นทั้งผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้วยในขณะเดียวกัน

 

เหตุผลประการที่ 2 เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเจริญเติบโตอย่างดีเยี่ยม

อาเซียนนับเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง ทั้งจำนวนประชากรที่เป็นแรงงานคุณภาพ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง GDP ของประเทศสมาชิกในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม หรือไทย มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนอาจพุ่งสูงไปถึงร้อยละ 4.8 ได้ภายในปี ค.ศ. 2024 และอาจทำให้อาเซียนเติบโตจนก้าวขึ้นเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกได้ภายในค.ศ.2030

 

เหตุผลประการที่ 3 ระบบส่งเสริม tech startup ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด

ไม่เพียงแต่เศรษฐกิจในอาเซียนที่เจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ tech startup ในประเทศแถบนี้ก็มีพัฒนาการที่ดี และประสบความสำเร็จรวดเร็วด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนี้ บริษัทที่ทำธุรกิจ tech startup ประสบความสำเร็จมากมาย ทั้ง Grab ที่รุ่งเรืองจากธุรกิจส่งอาหาร และรับส่งผู้โดยสารในยุคโควิด-19 เช่นเดียวกับ Gojek ของอินโดนีเซีย และบริษัท Shopee ของสิงคโปร์ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันอย่างถล่มทลาย ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นจากระบบส่งเสริม tech startup ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แข็งแรง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 

จากเหตุผลทั้ง 3 ประการที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เท่าทันความเจริญและรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ มีส่วนสำคัญที่ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นพื้นที่ของโอกาสสำหรับธุรกิจ tech startup ที่กำลังเติบโต จากนี้ไปเราคงได้แต่คอยจับตาดูกันต่อไปว่า ธุรกิจ tech startup จะรุ่งเรืองขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน และส่งผลให้เศรษฐกิจของอาเซียนเติบโตต่อไปอย่างไร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Jimmy Koh. (2023). Embracing the transformative potential of ASEAN. Retrieved from https://www.cnbc.com/advertorial/asean-engines-of-growth/?__source=speedbump%7Cuob&ndg_label=Native-Tout&ndg_source=Polar&mvt=i&mvn=f6a3e43f81724827a77d8e77398610cf&mvp=NA-CNBC-11239420&mvl=%20%5BNativemakeit%20Desktop%5D
[2] SME Startup. (4 สิงหาคม 2564). รู้จัก 5 Tech Startup กระแสแรง โควิดก็ฉุดไม่อยู่. สืบค้นจาก https://www.bangkokbanksme.com/en/get-to-know-5-tech-startup
[3] Roman Kumar Vyas. (May17, 2022). 3 Reasons Southeast Asia Is A Hot Market For Tech Startups. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/05/17/3-reasons-southeast-asia-is-a-hot-market-for-tech-startups/?sh=6fff54a550ab

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน