เศรษฐกิจ

ส่งออก และ นำเข้า ส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ

ส่งออก และ นำเข้า ส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ

ส่งออก และ นำเข้า ส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ

 

ในโลกที่ไร้พรมแดน จะเห็นได้ว่า เราสามารถหาซื้อสินค้านำเข้าที่มีแหล่งที่มาหลากหลายจากทั่วโลกในห้างใกล้บ้านได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าสินค้าชิ้นนั้น ๆ อาจจะถูกผลิตไกลถึงอีกฟากฝั่งหนึ่งของโลกก็ตาม ในทางกลับกันสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยก็อาจจะไปวางอยู่บนชั้นตามห้างสรรพสินค้าที่อยู่ห่างออกไปจากเราหลายพันกิโลเมตรก็เป็นได้

 

ในทุก ๆ วันมีปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศอย่างมหาศาล ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแทบไม่มีการหยุดพัก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค

 

การนำเข้า และ การส่งออกของประเทศมีความสัมพันธ์ต่อค่าเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ หลัก ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

1. ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้า และ การส่งออกกับค่า GDP
อย่างที่เราทราบกันดีว่าค่า GDP หรือ Gross Domestic Product ก็คือค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยค่านี้มีความสำคัญคือสามารถที่จะทำให้เห็นถึงมูลค่าของเศรษฐกิจทั้งหมดภายในประเทศ หากค่านี้สูงแสดงว่าเศรษฐกิจในประเทศดี มีการจับจ่ายใช้สอย มีการจ้างงาน มีนักท่องเที่ยวในระดับที่ดีและเป็นค่าดัชนีที่รัฐบาลมักจะนำไปประกอบการออกนโยบายทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

โดยค่า GDP นั้นจะใช้วิธีการคำนวณจากสมการ ซึ่งตัวแปรสำคัญที่จะถูกนำไปร่วมใช้ในการคิดคำนวณคือ มูลค่าการส่งออกสินค้าสุทธิ(Net Exports) ที่ได้มาจากการนำมูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้า ดังนั้นหากเรามีการส่งออกที่สูงกว่าการนำเข้า ก็จะส่งผลให้ตัวเลข GDP ที่ได้มีค่ามากขึ้นตามไปด้วย

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้า และ การส่งออกกับอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate)
ความสัมพันธ์ระหว่างการนําเข้าและส่งออกของประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยนจะค่อนข้างมีความซับซ้อน เพราะเป็นการเชื่อมโยงกันแบบวงจรต่อเนื่อง โดยหากเมื่อใดก็ตามที่สกุลเงินภายในประเทศอ่อนลงจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการส่งออกมากขึ้นแต่จะทำให้การนำเข้ามีราคาแพงขึ้น ในทางกลับกันหากสกุลเงินแข็งค่าขึ้นก็จะกลายเป็นกำแพงในการส่งออกแต่การนำเข้าจะมีราคาถูกลง

 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้า และ การส่งออกกับระดับของอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rates) และอัตราดอกเบี้ย (Interest Rates)
เนื่องจากระดับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับการนำเข้าและการส่งออกด้วยเช่นกัน

 

เศรษฐกิจที่ดี จะต้องเป็นเศรษฐกิจที่ทั้งการส่งออกและการนําเข้าเติบโตควบคู่กันไปโดยไม่มีภาคใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเกินไป หรือที่เราเรียกกันว่า “เกิดดุลการค้าสมดุล (Equilibrium Balance of Trade)” ซึ่งสิ่งนี้จะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/imports-and-exports/
https://www.investopedia.com/articles/investing/100813/interesting-facts-about-imports-and-exports.asp

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน