การลงทุน

โอกาสการลงทุนเมื่อโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคสูงวัย

โอกาสการลงทุนเมื่อโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคสูงวัย

โอกาสการลงทุนเมื่อโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคสูงวัย

 

ปัจจุบัน เมื่อเรามองไปรอบ ๆ ตัว อาจจะเริ่มสังเกตได้ว่า โครงสร้างทางประชากรกำลังมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก รายงานการวิจัยหลายชิ้นกล่าวว่า โลกของเรากำลังเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุ กองประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้มีการคาดการณ์ว่าในอีก 25 ปีข้างหน้า ประชากรโลกที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะเพิ่มเป็นสองเท่าจากปัจจุบัน คิดเป็นประมาณ 1.3 พันล้านคน แต่ตัวเลขที่น่าตกใจอีกหนึ่งส่วน คือ จำนวนประชากรโลกที่มีอายุมากกว่า 80 ปี จะเพิ่มขึ้นอีกสามเท่าในอีก 35 ปีข้างหน้า เรียกได้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกครั้งสำคัญเลยทีเดียว

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เรียกได้ว่ามีผลกระทบทั้งต่อภาคสังคมและเศรษฐกิจ เพราะเมื่อประชากรมีอายุมากขึ้น ความต้องการและความสามารถก็จะเปลี่ยนแปลงตามไป โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ ที่อยู่อาศัยและอาหาร นอกจากจะเป็นความท้าทายของภาครัฐ ที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะรัฐสวัสดิการให้เหมาะสมกับฐานของประชากรแล้ว นี่ก็ยังถือได้ว่า อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหญ่สำหรับนักลงทุนในการวิจัยและพัฒนาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่จะมาตอบโจทย์ประชากรผู้สูงวัยที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

สำหรับอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่เรียกได้ว่าน่าจะได้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอน ได้แก่ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเภสัชกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีรายงานรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่คล้ายกันในการใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงพยาบาล ยา และบริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมลำดับถัดมา ที่กำลังเติบโตไม่แพ้กัน คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักหรือศูนย์พักฟื้นผู้สูงวัย ที่ต่างก็มีจุดขายคือรูปแบบที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมไปถึงผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง

 

นอกจากนี้ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาหารสำหรับผู้สูงวัย ก็ดูจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังให้ความสนใจ เนื่องจากอาหารนั้น คือสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการบริโภคอยู่ตลอด ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ตลาดจะเติบโตได้ดีในอนาคต ถ้าหากตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพและความโดดเด่น โดยเฉพาะหากจับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุได้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในการลงทุนที่ดี ซึ่งอาหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุนั้น มักจะเน้นในเรื่องของสารอาหารที่ครบถ้วน โปรตีนสูง ทานสะดวก และรสชาติกลาง ๆ

 

สุดท้าย คือ เรื่องของเทคโนโลยีและบริการดิจิตอล ที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่าง ๆ หุ่นยนต์ที่คอยให้ความช่วยเหลือ หรือแม้กระทั่งรถยนต์อัจฉริยะ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ต่างก็เป็นช่องทางของโอกาสในการลงทุน สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาตลาดผู้บริโภคใหม่ ๆ ที่นับว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://www.nasdaq.com/articles/investing-in-an-aging-population-amid-a-structural-shift-in-demographics
https://www.institutionalinvestor.com/images/416/Longevity_paper-3-16-16.pdf

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน