เศรษฐกิจ

จาก Baby Boomer สู่ Generation Alpha ในวันที่ประชากรที่เกิดลดน้อยลง เศรษฐกิจจะมีทิศทางการเติบโตในรูปแบบใด

จาก Baby Boomer สู่ Generation Alpha ในวันที่ประชากรที่เกิดลดน้อยลง เศรษฐกิจจะมีทิศทางการเติบโตในรูปแบบใด

จาก Baby Boomer สู่ Generation Alpha ในวันที่ประชากรที่เกิดลดน้อยลง เศรษฐกิจจะมีทิศทางการเติบโตในรูปแบบใด

 

ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทในทั้งในด้านการผลิต และด้านการบริโภค กล่าวคือ ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทในการพัฒนาต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านการปกครอง และเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน แม้ในโลกยุคปัจจุบัน การเข้ามาของเทคโนโลยีจะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการผลิตเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าหากขาดการบริโภคไป ก็จะทำให้ขั้นตอนในการผลิตหรือ วงจรของเศรษฐกิจต้องปั่นป่วน เพียงเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้

 

และทำให้ในช่วงที่ประชากรมนุษย์เริ่มมีจำนวนมากขึ้น ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจต่าง ๆ มากมายสามารถกอบโกยประโยชน์ได้มากกว่าเดิม และด้วยปัจจัยเหล่านั้น ก็ส่งผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ

 

นั่นจึงทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างลุล่วง แต่แล้ว ปัญหาของทรัพยากรมนุษย์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาครั้งใหญ่ ที่อาจจะร้ายแรงกว่าปัญหาของประชากรล้นโลกที่จะเจอ นั่นก็คือ การที่จำนวนประชากรมนุษย์เริ่มลดลง

 

สำหรับการที่จำนวนประชากรมนุษย์เริ่มลดลง หมายถึงการที่อัตราการเกิดเริ่มมีน้อยลง และจะส่งผลทำให้สังคมผู้สูงอายุเริ่มที่จะมีมากขึ้นนั่นเอง และส่วนใหญ่ อัตราเกิดที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน มักจะเห็นได้ภายในแถบแอฟริกา ซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรที่ช่วยอำนวยความสะดวกที่น้อยกว่าที่ควรเป็น

 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน อันมีสาเหตุมาจากรายได้ต่อครอบครัวที่ต่ำ จนกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงความอ่อนไหวทางการเมืองที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้หลาย ๆ ครอบครัวเลือกที่จะไม่มีบุตรอีกต่อไปนี้ ซึ่งก็จะส่งผลต่อการปกครองไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขาดแรงงานในการผลิต ที่ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามา แต่สำหรับทรัพยากรมนุษย์แล้ว ก็ยังมีความสำคัญต่อการผลิตเป็นอย่างมาก

 

เพราะฉะนั้นแล้ว การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์แบบนี้ รวมไปถึงยังอาจช่วยทำให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับแรงงาน ซึ่งอาจจะเป็นเพิ่มเงินเดือน หรือลดภาษี ที่จะยิ่งช่วยทำให้เกิดการดึงดูดแรงงานและสร้างโอกาสให้กับผู้คนจำนวนมากได้

 

หรือแม้แต่การเพิ่มสวัสดิการให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือนโยบายที่หลาย ๆ ประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญ ก็เพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไป พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยนั่นเอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
ไทยเสี่ยง ขาดแคลน “แรงงาน” ประชากรน้อย แนวโน้มลด เดินตามรอยจีน อีก 10 ปีข้างหน้า สวนทางเพื่อนบ้าน. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567. จาก https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand_econ/2773933
“ปัญหาใหญ่กำลังมาถึง “ประชากรโลกลด” เด็กเกิดกระจุกในประเทศยากจน. สืบค้น เมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567. จาก https://www.prachachat.net/world-news/news-1527238
“วิกฤตการเกิด” เรื่องกำเนิด ใครกำหนด ?. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567. จาก https://www.thaipbs.or.th/news/content/337343
จิตติศักดิ์ นันทพานิช. เด็กเกิดน้อยกว่าตาย ทำเศรษฐกิจ สังคม เสี่ยง. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567. จาก https://thaipublica.org/2023/03/chittisak31
สมชัย จิตสุชน. ดร. วิกฤตเกิดน้อย: เข้าใจปัญหาและทางออกเชิงนโยบาย. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567. จาก https://www.thecoverage.info/news/content/5518

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน