เศรษฐกิจ

การส่งออกของอินโดนีเซียส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในและนอกประเทศอย่างไร

การส่งออกของอินโดนีเซียส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในและนอกประเทศอย่างไร

การส่งออกของอินโดนีเซียส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในและนอกประเทศอย่างไร

 

เศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีความแตกต่างจากลักษณะตลาดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและสิงคโปร์ ความแตกต่างที่ว่านั้นคือ เศรษฐกิจของอินโดนีเซียไม่ได้เน้นการส่งออกเป็นหลัก หากคิดเป็นสัดส่วนใน GDP นับเป็น 20% ของเศรษฐกิจองค์รวมเท่านั้น แต่ตลาดส่วนใหญ่นั้นขับเคลื่อนด้วยการค้าขายแลกเปลี่ยนภายในประเทศมากกว่า

 

แต่ข้อดีในการเป็นประเทศที่เศรษฐกิจไม่เน้นการพึ่งพิงการส่งออกมากนัก ทำให้ประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากกระแสความแปรปรวนของเศรษฐกิจโลกน้อยมาก หนึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจประเทศคือ การควบคุมของรัฐบาล ในแง่ของราคาตลาดสำหรับสินค้าขั้นพื้นฐานเช่น เชื้อเพลิง ข้าว และไฟฟ้า

ถามว่า แล้วอะไรคือสินค้าส่งออกจากประเทศอินโดนีเซียที่สำคัญ?

ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ น้ำมันปาล์ม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ายางพารา

 

แม้ว่าการส่งออกสินค้าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ประเด็นสำคัญคือสินค้าที่อินโดนีเซียส่งออกนั้น มีความสำคัญต่อตลาดโลก ลูกค้าสำคัญที่ซื้อสินค้าส่งออกของอินโดนีเซียคือ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม และเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือถดถอยก็ได้รับปัจจัยมาจากการส่งออกเช่นเดียวกัน ซึ่งผูกพันกับราคาสินค้าภายในประเทศและราคาเชื้อเพลิง

 

จากงานวิจัยพบว่า แม้สัดส่วนของการส่งออกจะเป็นปัจจัยรองต่อเศรษฐกิจ แต่เรียกได้ว่าการส่งออกส่วนใหญ่ส่งผลกระทบเชิงบวก ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจถดถอยหรือแย่ลง มากไปกว่านั้นคือใช้นวัตกรรมและการปฏิรูประบบเก่า ๆ เพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดนอกประเทศ จึงเป็นสัดส่วนที่ไม่มากที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ แต่เต็มไปด้วยความสำเร็จ

 

อีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซียที่เป็นปัจจัยควบคู่กับการส่งออกสินค้า ได้แก่ค่าเงิน เนื่องจากการซื้อขายของรัฐบาล และการส่งออกของเอกชนส่วนใหญ่ มักใช้สกุลเงินดอลลาร์ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

 

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ น้ำมันปาล์ม สินค้าอิเลกทรอนิกส์ และยางพารา เป็นตัวแปรในแง่บวกของเศรษฐกิจภายในประเทศอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันก็เป็นคู่ค้าสำคัญกับหลายประเทศใหญ่ ๆ ในโลก หากมองในภาพกว้าง การส่งออกของอินโดนีเซียเป็นสัดส่วนที่ไม่มากต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่แทบจะทั้งหมดสร้างผลกระทบเชิงบวก ส่วนในแง่เศรษฐกิจโลก ประเทศใหญ่ ๆ ในโลกจำเป็นต้องพึ่งพาสินค้าหลายชนิดจากอินโดนีเซีย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
AsialinkBusiness, Indonesia’s export, Retrieved from https://asialinkbusiness.com.au/indonesia/getting-started-in-indonesia/indonesias-exports?doNothing=1#:~:text=Indonesia’s%20most%20important%20export%20commodities,electrical%20appliances%20and%20rubber%20products.
Worldtopexports.com, Indonesia’s top 10 exports, Retrieved from, https://www.worldstopexports.com/indonesias-top-10-exports/
Atlantic Press, The Effect of Exports on Economic Growth in Indonesia With the Exchange Rate of Rupiah as A Moderated Variables, Retrieved from file:///C:/Users/Git%20Jirasamatakij/Downloads/125948528%20(2).pdf

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน