เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจะฟื้นฟูได้แค่ไหน : ประมาณการหลังลดมาตรการโควิด

เศรษฐกิจจะฟื้นฟูได้แค่ไหน : ประมาณการหลังลดมาตรการโควิด

เศรษฐกิจจะฟื้นฟูได้แค่ไหน : ประมาณการหลังลดมาตรการโควิด

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ชีวิตมนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนั้นมีหน้าตาไม่เหมือนเดิม หลังการระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งใหญ่ ที่ในประเทศไทยปัจจุบันยังไม่ได้หายไป เพียงแต่ความรุนแรงของโรคนั้นลดลง ทำให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการ New Normal คือปลดล็อคข้อห้ามต่าง ๆ ที่เคยใช้เป็นมาตรการระยะห่างทางสังคม แล้วกอบกู้เศรษฐกิจประเทศขึ้นมา ผลกระทบต่อ ภาคการท่องเที่ยว ส่งออก ทำประเทศไทยอ่วมเป็นอย่างมาก แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลมีแผนการจัดการเรื่องนี้ อย่างไร

 

ย้อนกลับไป เมื่อปีที่เริ่มต้นการแพร่ระบาด กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินไว้ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2020 หดตัว -3% รุนแรงที่สุดตั้งแต่วิกฤต Great Depression เมื่อ 90 ปีที่แล้ว โดยสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ครึ่งหลังของปีพ.ศ. 2562 เนื่องจากภาวะสงครามการค้า เห็นได้จากการปิดโรงงาน สถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงบประมาณปี 2563 ที่อนุมัติล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้งบลงทุนต่าง ๆ ล่าช้าไปด้วย

ในส่วนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ด้วยความที่เศรษฐกิจไทยพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศค่อนข้างมาก จึงส่งกระทบต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก และผลกระทบทางธุรกิจอื่น ๆ จากมาตรการ social distancing

บทสนทนาจากงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปีพ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายและจินตนาการแห่งโลกใหม่: โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศหลังโควิด โดยดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย19” ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องทบทวนโมเดลสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่พอเพียงต่อการรักษาการเจริญเติบโตให้ทันกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ และมีแนวโน้มติดกับดักรายได้ปานกลางไปอีกนาน

เพราะ ในช่วงเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมาหลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งประชาชน ธุรกิจ และรัฐอ่อนแอลงอย่างมาก โมเดลในการพัฒนาประเทศแบบเดิมน่าจะไม่เพียงพออีกต่อไป เนื่องจาก “แผลเป็น” ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กล้มละลาย คนว่างงานตลอดจนนักเรียนขาดความรู้และทักษะ ทำให้ “คน”และ “ทุนขนาดเล็ก” ในฐานะ “ปัจจัยการผลิต” อ่อนแอลงมาก

ไม่ใช่แค่เรื่องของการแพร่ระบาดของโรค ที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ต้องลุ้นของเศรษฐกิจไทย แต่สถานการณ์จากต่างประเทศก็กระทบเศรษฐกิจเช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ฝั่งตะวันตก

 

นอกจากงานสัมมนาของ TDRI ที่วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยหลังโควิด หรือยุคที่อยู่ร่วมกับโควิด ก็มีการศึกษาวิเคราะห์อีกชิ้นจาก บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยพิพัฒน์ เหลืองนิมิตชัย Chief Economist เล่าให้ฟังว่า New Normal ของไทยคงไม่ได้เป็นแบบช่วงก่อนโควิด-19 แน่ ๆ ไทยคงมีแผลเป็นทางเศรษฐกิจในระดับรุนแรงมาก หลังจากการหยุดชะงักของเศรษฐกิจไปค่อนข้างเยอะ ผลกระทบเต็มไปหมด การฟื้นตัวมีความไม่แน่นอนสูง ไม่เท่าเทียมกันในการฟื้นตัวในบางภาคอุตสาหกรรม การบริการบางประเภทกลับมาได้ค่อนข้างดี

แต่การท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศได้รับผลกระทบหนัก ร้านอาหาร ธุรกิจกลางคืน และคนที่ได้รับการจ้างงานอ่วมไปนาน ธุรกิจ SMEs ที่สายป่านกระแสเงินสดสั้น และภาคครัวเรือนก็พบปัญหาใหญ่ ทำให้ในอนาคต เราจะเห็นภาระหนี้ที่สูงขึ้น เป็นแผลเป็นในระดับที่ถึงเศรษฐกิจจะฟื้นกลับมา แต่ความสามารถในการฟื้นคืนชีพกลับมาค่อนข้างยาก

หากจะถามว่า แล้วอะไรคือสิ่งที่ภาครัฐควรทำ ในช่วงการพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจ ธราธร รัตนนฤมิตชัย จากสถาบันอนาคตไทยศึกษาแนะนำว่า ให้ภาครัฐ 1. สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างงานใหม่ 2. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่อนาคตเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ยกระดับทุนมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต 4. พัฒนาตาข่ายสังคมเช่นระบบสวัสดิการทางสุขภาพ 5. เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับวิกฤตในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะผลกระทบจากโลกร้อน โรคอุบัติใหม่ และภัยสงคราม ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องรักษาแผลกันไป อนาคตจะมีอะไรเข้ามาอีกก็ต้องพร้อมรับมือ นโยบายภาครัฐคือไพ่ใบแรกที่จะกำหนดชะตาของเศรษฐกิจประเทศ การเดินเกมส์นี้จึงต้องเป็นการวางแผนระยะยาว แต่ประยุกต์แก้ไขได้หากเกิดสถานการณ์หรือปัจจัยใหม่เข้ามา ธุรกิจ นักลงทุน และทุกคนในสังคม ต้องช่วยกันจับตาดู เพื่อปรับตัวเท่าทันกับโชคชะตาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Workpoint Today, เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดภาระหนี้ คือทางออกเศรษฐกิจไทยหลังโควิด19จบลง พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัย บลจ. เกียรตินาคินภัทร, อ้างอิงจาก https://workpointtoday.com/pipat-luengnimit-economic-after-covid-19/
SETInvestnow, จับชีพจรเศรษฐกิจโลกปี 65 ฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังโควิด 19, อ้างอิงจาก https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/77-tsi-analyze-economic-situation-in-2022-after-covid-19
กรุงเทพธุรกิจ, 5 เรื่องควรทำหลังโควิด19 ธราธร รัตนนฤมิตศร, อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/columnist/972245
SCB ไทยพานิชย์, ประเทศไทยหลังโควิด 19 ตอนที่1 ผลกระทบเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทย, อ้างอิงจาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/thailand-after-covid-ep1.html
TDRI, ฟื้นฟูต่อเติมเพื่อเติบโต ทีดีอาร์ไอ เสนอแนวคิดแก้ประเทศเติบโตช้า แนะทางรักษาแผลเป็นเศรษฐกิจจากโควิด19, อ้างอิงจาก https://tdri.or.th/2021/11/reimagining-development-thailand/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน