การลงทุน

กองทุนแบบไหนให้ผลตอบแทนสูง

กองทุนแบบไหนให้ผลตอบแทนสูง

กองทุนแบบไหนให้ผลตอบแทนสูง น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลาย ๆ คนเคยตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาที่จะกำลังเลือกกองทุนรวมสำหรับลงทุน นอกจากนโยบายการลงทุน และสินทรัพย์ลงทุนแล้ว มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลอีกหรือเปล่า เวลาดูคุณสมบัติกองทุน เราควรจะวิเคราะห์ไปที่สิ่งไหนกัน

 

วันก่อน มีโอกาสได้ไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ลงทุนศาสตร์จึงนำมาสรุปให้คนที่ชอบลงทุนในกองทุนรวมฟัง

 

งานวิจัย ชื่อ ปัจจัยที่กำหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน หรือ Determinants of equity funds’ returns จัดทำโดย คุณสิริ ประสมศักดิ์ งานชิ้นนี้ คือ งานวิจัยที่พูดถึง ปัจจัยทางคุณลักษณะบางด้านของกองทุนรวม ในหลาย ๆ มุมมอง

 

งานวิจัยเริ่มต้นโดยการตั้งคำถามว่า ปัจจัยที่สนใจ ได้แก่ ขนาดของกองทุน ชนิดของกองทุน (กองทุนเปิด หรือ กองทุนปิด) มูลค่าการซื้อขายหุ้นของกองทุน และมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุน ปัจจัยใดมีผลต่อการสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมบ้าง โดยใช้ผลตอบแทนของตลาด (Market Return) เป็นดัชนีชี้วัด

 

ผลที่ได้ออกมาได้น่าสนใจมาก ๆ

 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม อย่างมีนัยสำคัญเชิงสถิติ ได้แก่ ขนาดของกองทุน และ มูลค่าการซื้อขายหุ้นของกองทุนรวม (Turnover Rate)

 

ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ชนิดของกองทุน มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุน ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม อย่างมีนัยสำคัญ

 

สรุปว่า กองทุนรวมที่มีขนาดเล็กกว่า มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า กองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ และ กองทุนรวมที่ซื้อขายหลักทรัพย์น้อยกว่า มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า กองทุนรวมที่ซื้อขายหลักทรัพย์มากกว่า

 

คราวหน้าจะซื้อกองทุนรวม อย่าลืมแอบดู ขนาด และ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ บ้าง

 

แต่อย่าลืม สิ่งสำคัญที่สุดของกองทุนรวม คือ สินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน เพราะต่อให้จะมีขนาด และการซื้อขายที่เหมาะสมแค่ไหน แต่ถ้าสินทรัพย์ที่ไปลงทุนขาดทุน สุดท้าย กองทุนรวมก็ขาดทุนอยู่ดี

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน