สังคมศาสตร์

ทักษะอะไรบ้างที่สำคัญกับการทำงานหลังยุคโควิด

ทักษะอะไรบ้างที่สำคัญกับการทำงานหลังยุคโควิด

ทักษะอะไรบ้างที่สำคัญกับการทำงานหลังยุคโควิด

 

เราจะได้ยินเทรนด์ของโลกที่พูดถึงทักษะที่จำเป็นในช่วงเวลาต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือทักษะสำหรับยุคโลกาภิวัตน์ มาถึงยุคปัจจุบัน เราก็จะเริ่มได้ยินการพูดถึงทักษะที่สำคัญสำหรับการพัฒนาตัวเอง ในโลกหลังยุคโควิด โดยบทความชิ้นนี้จะนำเอาข้อแนะนำจากสหภาพยุโรปมาสรุปให้ฟังกันง่าย ๆ ว่า มีทักษะอะไรบ้างที่สามารถเติมเต็ม เพิ่มพูนพัฒนาตัวเราได้ในยุคนี้

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถือเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้คนทั่วโลก เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาคือการพยายามปรับตัวเข้ากับปัญหา การพยายามแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งนั่นทำให้การเว้นระยะห่างกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลัก ตามมาด้วยการขอความร่วมมือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ให้พนักงาน Work From Home กันมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แพร่กระจายรุนแรงไปอย่างกว้างขวาง ในขณะที่องค์กรหรือที่ทำงานหลาย ๆ แห่ง ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้เช่นกัน ทำให้ไม่ได้มีการวางระบบรองรับ จากการที่ทุกคนเดินทางเข้าออฟฟิศทุกวัน อยู่ดี ๆ ออฟฟิศก็ถูกทิ้งร้าง พนักงานโดนสั่งให้ทำงานจากที่บ้าน การปรับตัวหลาย ๆ อย่างจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และใช้คำว่าไม่ทันตั้งตัวก็ฟังดูไม่เกินจริงมากนัก

 

เมื่อระยะเวลาผ่านไป กระแสการจ้างงาน อัตราคนว่างงาน ลักษณะงานที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติของพนักงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการ ก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เช่นกัน

 

ดังนั้น ลงทุนศาสตร์จะชวนมาดูว่า มีทักษะหรือความรู้อะไรบ้าง ที่สำคัญกับทั้งคนที่กำลังหางานอยู่ หรือคนที่อยู่ในองค์กรที่ต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นตามกระแสโลกที่พัดแปรเปลี่ยนไป

  1. ทักษะในการสื่อสาร: ความสามารถในการสื่อสารกับหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการติดต่อกับลูกค้า คือทักษะที่สำคัญ เรียกได้ว่า แทบจะเป็นทักษะที่ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนทำงานควรจะมี 
  2. ทักษะในการแก้ไขปัญหา: บางครั้งปัญหาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ทำได้คือคิดว่าทางออกของมันคืออะไร แล้วหาวิธีการมาจัดการปัญหานั้น ยิ่งเมื่อไม่ได้ทำงานเข้าออฟฟิศแล้ว การจัดการปัญหาร่วมกันของคนทำงานอาศัยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและการเปิดใจให้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ การสังเกตสถานการณ์ ทักษะการโน้มน้าวใจหรือประณีประนอม เป็นทักษะที่ทำให้คนทำงานไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนแก้ปัญหาอยู่คนเดียว ยิ่ง Work From Home ด้วยแล้ว 
  3. ทักษะความเป็นผู้นำ: ถึงแม้ว่า ไม่ใช่ทุกคนจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าคน แต่ทักษะความเป็นผู้นำก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งเติบโตในหน้าที่การงานได้ และทำงานออกมาอย่างน่าพึงพอใจมากขึ้น 
  4. ทักษะในการทำงานเป็นทีม: เมื่อไม่ได้นั่งอยู่โต๊ะข้างกัน อยู่กันกระจัดกระจายคนละที่ หรือแม้กระทั่งในบางองค์กรก็มีสมาชิกพนักงานอยู่ต่างประเทศกันไป การทำงานเป็นทีม ซึ่งอาศัยการรับฟัง ความพยายามเข้าอกเข้าใจ การเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม จะทำให้ระยะห่างทางกายภาพไม่กลายมาเป็นปัญหา 
  5. ทักษะในการมองโลกในแง่บวก: ในยุคที่ทุกคนต้องอยู่ห่างกัน ผู้คนใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้าน หรือห้องพัก ทุกอย่างเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมา ไม่ได้เจอคนใหม่ ๆ ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใคร เลิกงานก็ไม่สามารถไปสังสรรค์ที่ไหนได้ ทักษะสุดท้ายนี้คือทักษะที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุด เพราะหากคนทำงานมองโลกในแง่บวก ก็จะมีแรงบันดาลใจ มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ และทำงานอย่างมีคุณภาพต่อไปแม้ในโลกที่ทุกคนห่างเหินกัน

 

บางทีการวิ่งตามโลกอาจช้าเกินไปไม่ทันการ การรู้ทันและรีบปรับตัวก่อนอาจทำให้เรามีแต้มต่อ การพัฒนาตัวเองด้วยทักษะเหล่านี้ในโลกที่วัฒนธรรมการทำงานเปลี่ยนไป จะทำให้เราเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีคุณภาพในบริษัท หรือสามารถเลือกหางานทำที่พาเราไปได้ไกลสู่ความสำเร็จที่หวังไว้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
EuropeanCommission, Six soft skills you need in the post-pandemic workplace, Retrieved from https://ec.europa.eu/eures/public/six-soft-skills-you-need-post-pandemic-workplace-2022-04-20_en
RMIT, What skills will we need in the post covid world, Retrieved from https://online.rmit.edu.au/blog/what-skills-will-we-need-post-covid-world
ACCA Global, Essential Post Pandemic Skills, Retrieved from https://www.accaglobal.com/lk/en/affiliates/advance-ezine/careers-advice/post-pandemic-skills.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน