การลงทุน

ESG Investment การลงทุนที่อยากให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

ESG Investment การลงทุนที่อยากให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

ESG Investment การลงทุนที่อยากให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

 

ESG Investment หรือ การลงทุน ESG นั้น มีความหมายโดยรวมว่า การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (governance) เป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่คุณสามารนำเงินของคุณไปลงทุนกับบริษัทที่มีนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินงานที่พยายามจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น

 

ซึ่งเป็นบริษัทที่มีระดับคะแนนสูงในด้านการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทนั้น ๆ จะได้รับการประเมินจากบุคคลที่สามหรือ third-party ที่เป็นหน่วยงานอิสระ กลุ่มบริษัทวิจัยที่ได้รับการรับรองและมีมาตรฐาน อาจกล่าวได้ว่าหัวใจหลักของการลงทุน ESG ก็คือการลงทุนที่มีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมนั่นเอง

 

ต่อไปนี้คือเกณฑ์หลักสามข้อที่เราสามารถใช้ในการประเมินบริษัทอย่างคร่าว ๆ เพื่อพิจารณาถึงการลงทุนด้าน ESG ในบริษัทนั้น ๆ

สิ่งแวดล้อม (Environment): บริษัท สร้างผลกระทบอะไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

  1. การคิดเรื่องคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ที่เป็นการคำนวณถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การใช้ไฟฟ้า การเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดการของเสีย ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  2. การจัดทำรายละเอียดสารเคมีที่เป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหากเป็นบริษัทที่ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม จำพวกโรงงานต่างๆ
  3. มลพิษหรือของเสียที่บริษัทปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

 

และบริษัทมีความตระหนักหรือนโยบายที่จะแสดงถึงรายละเอียดต่อคนทั่วไปอย่างไร และมีแนวทางในการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการอย่างไร

สังคม (Social): บริษัทมีความคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมทั้งภายในบริษัทเอง หรือต่อชุมชนภายนอกอย่างไร ตั้งแต่ประเด็นของ ความเท่าเทียม LGBTQ+, ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทั้งในระดับชุดการทำงานของผู้บริหารเองไปจนถึงระดับพนักงานในองค์กร, รูปแบบแนวทางการจ้างงานและสวัสดิการที่ยุติธรรม รวมไปถึงการสนับสนุนทางสังคมอื่น ๆ

 

ธรรมาภิบาล (Governance): คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีแนวทางในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรอย่างไร มีความโปร่งใสในการบริหารงานและมีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ เป็นต้น

ปัจจุบันมีบริษัทวิจัย ESG ระดับโลกหลายบริษัท เช่น Bloomberg, JUST Capital, S&P Dow Jones Indices, MSCI และ Refinitiv เป็นต้น ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยทั่วไประบบการให้คะแนน ESG จะอยู่ที่ 100 คะแนนเต็ม ยิ่งคะแนนสูงเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่าบริษัทนั้น ๆ มีการดำเนินงานด้าน ESG สูงด้วยเช่นกัน โดยบริษัทวิจัยแต่ละบริษัทจะมีการประเมินผ่านตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะครอบคลุม เรื่องของ รายงานประจำปี การจัดการทรัพยากรทั้งในส่วนที่เป็นมนุษย์และทุนอื่น ๆ มาตรการความยั่งยืนขององค์กร โครงสร้างของผู้บริหาร/คณะกรรมการและระบบค่าตอบแทน เป็นต้น

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
https://www.forbes.com/advisor/investing/esg-investing/

https://www.adecesg.com/resources/faq/what-is-esg-investing/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน