ทัศนคติ

ไม่ยากถ้าอยากสำเร็จ บันไดห้าขั้นที่ต้องก้าวขึ้นไปเพื่อถึงจุดหมายปลายทางที่หวังไว้ โดย เรย์ ดาลิโอ

ไม่ยากถ้าอยากสำเร็จ บันไดห้าขั้นที่ต้องก้าวขึ้นไปเพื่อถึงจุดหมายปลายทางที่หวังไว้ โดย เรย์ ดาลิโอ

ไม่ยากถ้าอยากสำเร็จ บันไดห้าขั้นที่ต้องก้าวขึ้นไปเพื่อถึงจุดหมายปลายทางที่หวังไว้ โดย เรย์ ดาลิโอ

 

ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกลางอากาศ อยากได้ต้องไขว่คว้ามา และเดินทางไปหามัน แต่การเดินทางไปจนถึงฝั่งฝันนั้นต้องใช้ความพยายามอดทน และความเข้าใจในตัวเองถึงสิ่งที่ต้องการในทุกคราวที่ก้าวไป ในครั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอ 5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ ที่มหาเศรษฐีนักลงทุน เรย์ ดาลิโอ ได้เคยแนะนำไว้เพื่อเป็นบันไดให้ทุกท่านได้ก้าวตามแต่ละขั้นเพื่อประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ดังนี้ [1, 2, 3]

 

ขั้นตอนแรก คือการตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง การมีเป้าหมายดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะทำได้ หากไม่ได้เคยทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ใจต้องการคือสิ่งใด คนบางคนไม่มีสิ่งใดในใจ ไม่กล้าคิดกล้าฝัน ขณะที่คนอีกคนอาจมีเรื่องราวที่อยากทำมากมาย แต่ไม่เคยจัดลำดับความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดเช่นไร ในขั้นแรก ต้องค้นหาความต้องการของใจให้เจอก่อน และเลือกก้าวไปอย่างช้า ๆ ทีละขั้นพร้อมกับเป้าหมายนั้นอย่างมั่นคง

 

ขั้นตอนต่อมา คือการเผชิญหน้ากับปัญหา ไม่มีเส้นทางของใครราบรื่นและโรยไว้เพียงกลีบกุหลาบ ในการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ปัญหาคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ในระหว่างที่เผชิญหน้ากับปัญหานั้น อย่าได้คิดถอยหนีไป หรือก้าวข้ามไปโดยไม่เรียนรู้ หากมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคที่จะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตขึ้นในวันข้างหน้า

 

ขั้นตอนที่สาม คือการตรวจสอบและคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ขุดค้นให้ลึกลงไปถึงรากของความเจ็บปวดที่เผชิญ ในขั้นตอนนี้ ผู้คนจะค้นพบตัวเองโดยละเอียดในทุกแง่มุม มองเห็นนิสัยหรือพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้น มองเห็นปัจจัยแวดล้อมให้ทะลุปรุโปร่งมากยิ่งขึ้น ใช้เวลากับขั้นตอนนี้ให้เนิ่นนานจนแน่ชัดว่าเข้าใจ และอย่าได้เสียใจกับความผิดพลาดล้มเหลวที่พบเจอ เพราะหากรู้จักถอดบทเรียนจากปัญหา ความล้มเหลวก็ย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นความสำเร็จได้ในสักวัน

 

ขั้นตอนที่สี่ คือการออกแบบแนวทางรับมือกับปัญหาเหล่านั้น การคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจข้อผิดพลาดเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการไปสู่ความสำเร็จ มีเพียงตัวเราเองที่มองเห็นตัวเองอย่างชัดเจน และออกแบบทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดได้

 

ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ก็คือการลงมือทำตามแผนที่คิดมาทั้งหมดนั้น ความคิดทั้งหลายจะไม่มีความหมายใดหากไม่ได้เอามาใช้ปฏิบัติจริง กระบวนการทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วผ่านไป แต่เป็นกระบวนการที่จะเกิดซ้ำอีกหลายครั้ง

 

ผู้คนที่เดินทางไปหาความฝันต้องผ่านการพบเจอปัญหา เรียนรู้ ก้าวผ่าน ได้บทเรียน ลงมือทำ และเผชิญปัญหาอีกซ้ำ ๆ แต่ยิ่งพบเจอกับอุปสรรค และผ่านกระบวนการนี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ตัวเราเองแข็งแกร่ง และพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นได้กว่าเดิมทุกครั้ง ไม่ว่าหนทางสู่ความฝันที่ท่านผู้อ่านเป็นสิ่งใด ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเส้นทางของท่านผู้อ่านจะเต็มไปด้วยกระบวนการเรียนรู้ และไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ในที่สุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Principles by Ray Dalio. (2023). Success is a 5 step process. Retrieved from https://www.youtube.com/@principlesbyraydalio
[2] Principles by Ray Dalio. (2023). Failure = Success. Retrieved from https://www.youtube.com/shorts/uJM_5enDuJY
[3] Principles by Ray Dalio. (2023). The 5 Step Process for Getting What You Want From Life. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=tH6vHt9Poto

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน