หมวดหมู่ : หนังสือ & บรรยาย

หนังสือ & บรรยาย

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัญหาด้านสุขภาพของคน คือสินค้าที่สร้างมูลค่า

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัญหาด้านสุขภาพของคน คือสินค้าที่สร้างมูลค่า   โรคเบาหวาน โรคหัวใจ...