การลงทุน

การเทรดคริปโต ต้องเสียภาษีหรือไม่ หากต้องเสีย มีกระบวนการอย่างไรบ้าง

การเทรดคริปโต ต้องเสียภาษีหรือไม่ หากต้องเสีย มีกระบวนการอย่างไรบ้าง

การเทรดคริปโต ต้องเสียภาษีหรือไม่ หากต้องเสีย มีกระบวนการอย่างไรบ้าง

 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บภาษี Cryptocurrency มีที่มาจากการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ 19 เพื่อแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในมาตรา 40 และมาตรา 50 ของประมวลรัษฎากร โดยในมาตรา 40 อธิบายประเภทของเงินได้เพิ่มเติมขึ้นมาว่า การมีส่วนแบ่งกำไรจากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนเงินคริปโตเคอเรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ถือเป็นประเภทหนึ่งของเงินได้ และอธิบายอีกว่าถ้าหากเราได้กำไรจากการขายโทเคน และคริปโตเคอร์เรนซี เรานั้นก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน โดยถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่ 4 ตามกฎหมาย ดังนั้น ส่วนแบ่งกำไรและกำไรจากการขาย ต้องเอามาคิดภาษีทั้งจำนวน

 

หากจะตีความกฎหมายนี้เพิ่มเติมสำหรับสายขุด น่าจะไม่เข้าข่ายกฎหมายที่กล่าวถึง แต่ถือเป็นเงินได้ประเภทอื่น เมื่อขายเหรียญที่ขุดได้ ต้องคำนวณภาษีโดยหักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการตีความกฎหมายเท่านั้น ในทางปฏิบัติน่าจะมีข้อจำกัดอีกหลายอย่าง

อ้างอิงจากมาตรา 41 วรรคสองและวรรคท้าย ที่พูดถึงเรื่องรายได้จากต่างประเทศ นั้นหมายความว่า หากในปีไหนถ้าอยู่ในประเทศไทยรวมกันถึง 180 วัน และ ได้นำเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันจากต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทย เราก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศไทย

 

คำถามที่สำคัญที่สุดคือ เราควรจะทำอย่างไรถ้าอยากเสียภาษีให้ถูกต้อง

  1. เก็บข้อมูลต้นทุนให้ชัด วัดผลกำไรอย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นตัวเลขกำไรที่แท้จริงที่เราได้รับ เพราะต่อให้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่เรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้อง เพราะถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย
  2. หากโอนข้าม exchange หรือ broker ก็ต้องบันทึกต้นทุนเดิมไว้ หากมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ก็ต้องเก็บต้นทุนเดิมไว้ให้ถูกต้อง
  3. กรณีที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ ต้องระวังเงื่อนไขของการนำเงินเข้าประเทศไทย ซึ่งข้อมูลบันทึกในข้อหนึ่งและข้อสองก็จะช่วยให้เรามียอดที่ยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง

ถ้าจะพูดกันให้ง่าย ๆ  ว่าคริปโตเสียภาษีไหม จะสรุปได้ง่าย ๆ ว่า ณ ตอนนี้ หลักการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายยังมีความคลุมเครือในหลายจุด ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะกำหนดว่าในอนาคตจะมีการหาทางเก็บภาษีส่วนนี้อย่างไรให้ถูกต้องและเป็นธรรมมากที่สุด

ในแง่ผู้เสียภาษี ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเก็บข้อมูลหลักฐานการซื้อขาย ลงทุน และอื่น ๆ  รวมไว้ทั้งหมด และนำมายื่นภาษีอย่างถูกต้อง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
TAXBugnoms, Crypto เสียภาษีอย่างไร? สรุปประเด็นภาษีคริปโตที่คนไทยควรรู้, 15 พฤษภาคม 2564, อ้างอิงจาก https://www.taxbugnoms.co/crypto-taxation-in-thailand/?fbclid=IwAR3hY6MmD5xN8BI6zYN9FT9ynDimocodE_xexHWeshZyqv6hyWvNcdDAM-0

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน