การลงทุน

กฎเหล็ก 5 ข้อของการออมหุ้นแบบ DCA

กฎเหล็ก 5 ข้อของการออมหุ้นแบบ DCA
กฎเหล็ก 5 ข้อของการออมหุ้นแบบ DCA

DCA หรือ Dollar Cost Average เป็นวิธีการลงทุนแบบหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบคือ ลงทุนในสินทรัพย์หนึ่งอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาที่ยาวนาน โดยไม่คำนึงถึงราคาของสินทรัพย์นั้นเป็นสำคัญ เช่น ลงทุนซื้อกองทุนรวมหุ้น ltf ทุกวันที่ 5 ของเดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี DCA อาจจะดูเป็นวิธีการลงทุนที่ง่ายและเรียบง่ายกว่าวิธีอื่น แต่โดยแท้จริงแล้ว DCA ก็มีข้อดีข้อเสียในแบบของตนเองเช่นกัน และแน่นอนว่าการลงทุนแบบ DCA ก็ต้องทำงานไม่ต่างจากการลงทุน เพียงแต่รูปแบบวิธีการอาจจะแตกต่างกันออกไป

ข้อดีของ DCA คือการตัดปัญหาเรื่องการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ออกไป ทำให้มือใหม่ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากลดความเสี่ยงจากการซื้อสินทรัพย์เกินมูลค่า เนื่องจากการ DCA ทำให้นักลงทุนได้ราคาซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยในระยะยาว ดังนั้น ถ้าสินทรัพย์มีการเติบโตเป็นขาขึ้น สุดท้าย ราคาในอนาคตของสินทรัพย์จะเอาชนะราคาเฉลี่ยในอดีตหรือต้นทุนของ DCA ในที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนแบบมีรูปแบบและสม่ำเสมอจะทำให้ช่วยลดความวิตกกังวลของนักลงทุน เนื่องจากรู้จักหวะเวลาซื้อที่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องเฝ้าตลาดและหาจังหวะเข้าซื้อ

ข้อเสียของ DCA คือการได้ราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนต้องยอมรับว่าผลตอบแทนที่น่าจะได้รับอาจจะไม่เทียบเท่ากับการลงทุนแบบจับจังหวะช่วงที่ราคาของสินทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานได้ การ DCA จึงเหมาะกับนักลงทุนที่เพิ่งเข้าตลาด หรือไม่มีเวลาศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง ที่อาจจะไม่มีความสามารถในการจับจังหวะการซื้อหรือขายที่ถูกต้องได้

1 ธุรกิจขาขึ้น
ข้อนี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด และอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของ DCA เลยก็ได้ เพราะ DCA คือการซื้อได้ราคาตลาด ดังนั้น ในระยะยาวจะมีเฉพาะหุ้นขาขึ้นเท่านั้นที่สามารถมีราคาในอนาคตเอาชนะราคาเฉลี่ยในอดีตได้ นักลงทุนแบบ DCA จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ธุรกิจเป็นพิเศษ เพราะถ้าเลือกลงทุนผิด ไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นขาลง วัฏจักร หรือมีความไม่แน่นอนแล้ว นั่นอาจจะหมายถึงหายนะของ DCA ก็เป็นได้เช่นกัน เพราะเงินที่ใส่เข้าไปอย่างสม่ำเสมอนั่นจะเปรียบเสมือนต้นทุนจม หรือที่นักลงทุนเรียกว่าการถัวหุ้นขาลง เป็นไปได้ยากที่จะกำไรในระยะยาว ดังนั้น นักลงทุน DCA ต้องให้น้ำหนักด้านการคัดสรรธุรกิจที่จะลงทุนเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีศักยภาพการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว
ศึกษาเรื่องประเภทของหุ้นเพิ่มเติม : https://goo.gl/vBGyHi
2 บริษัทที่เข้าใจดี
การลงทุนแบบ DCA เป็นการลงทุนระยะยาวโดยราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ ดังนั้น นักลงทุนจะต้องพบกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง จากทั้งเหตุผลทางด้านต้นทุนที่สูงกว่าการเข้าแบบมีส่วนเผื่อความปลอดภัย และต้องอยู่กับบริษัทไปเป็นเวลานาน นักลงทุน DCA จึงจำเป็นต้องเข้าใจธุรกิจให้มากเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ โดยอาจจะเลือกจากธุรกิจที่ตนเองถนัด ธุรกิจที่ตนเองอยู่ในวงการ หรือธุรกิจที่ติดตามได้จากชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้การลงทุนมีความเรียบง่าย และติดตามบริษัทได้มากขึ้น หากพื้นฐานของธุรกิจมีความเปลี่ยนแปลง นักลงทุนต้องรีบวิเคราะห์และตัดสินใจ เนื่องจากต้นทุนที่เป็นราคาเฉลี่ยของตลาด อาจจะไม่ได้ให้ส่วนเผื่อความปลอดภัยในการขาดทุนไว้มาก
3 อย่าสนใจราคา
การลงทุนแบบ DCA เป็นรูปแบบการลงทุนที่ออกแบบมาให้นักลงทุนเอาความรู้สึกออกมาจากตลาดเป็นสำคัญ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องลงทุนในวงเงินที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากราคาขึ้น นักลงทุนก็ได้ประโยชน์จากส่วนต่างราคา หากราคาลง นักลงทุนก็ได้ประโยชน์จากการได้สินทรัพย์ที่มากขึ้น การลงทุนแบบ DCA จะไร้ค่าทันทีหากนักลงทุนพยายามจับจังหวะ ซื้อขายให้มากขึ้น น้อยลง ถี่ขึ้น หรือจำนวนมากขึ้น เช่น เมื่อเห็นหุ้นราคาลงก็ซื้อมากขึ้น ถี่ขึ้น แต่ถ้าราคาหุ้นลงไปต่อ นักลงทุนอาจจะไม่เหลือเงินไว้ซื้อในช่วงที่ถูกกว่า และการซื้อแบบไม่สม่ำเสมอจะทำให้ราคาที่ได้ไม่เป็นราคาเฉลี่ยอย่างแท้จริงซึ่งอาจจะทำให้ขาดทุนในระยะยาวได้ ดังนั้น ถ้านักลงทุนมีความต้องการที่จะซื้อขายโดยอิงกับราคาก็ควรจะลงทุนแบบประเมินมูลค่าพื้นฐานไปเลย ไม่ควรลงทุนแบบ DCA
4 สม่ำเสมอและยาวนาน
ปัจจัยข้อนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของ DCA ไม่ต่างจากข้อแรก เพราะหัวใจของการ DCA คือการให้บริษัทเติบโตจนราคาตลาดเอาชนะราคาเฉลี่ยในอดีตได้ ถ้านักลงทุนไม่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นักลงทุนจะไม่ได้ราคาเฉลี่ยของราคาตลาด และถ้านักลงทุนไม่ลงทุนอย่างยาวนานพอ การเติบโตจะไม่สามารถเอาชนะราคาที่เป็นราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ได้ ทำให้สุดท้ายแล้วไม่ได้กำไร หรือได้กำไรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน สิ่งสำคัญจึงต้องสม่ำเสมอและยาวนาน เรียกได้ว่าถ้าเลือกที่จะ DCA แต่กลับไม่มีความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องยาวนานก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้
5 พื้นฐานเปลี่ยนต้องยอมขายออก
ทุกการลงทุนย่อมต้องมีการติดตามกิจการอย่างใกล้ชิดเสมอ เมื่อพื้นฐานกิจการเปลี่ยน แนวคิดของ DCA ย่อมเหมือนกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือจำเป็นต้องขายออก หรือแม้แต่การเติบโตของกำไรมีท่าทีทดถอยหรือกลายเป็นกำไรอิ่มตัวคงที่ นักลงทุนก็ควรพิจารณาการลงทุนเช่นกัน เพราะถ้าในระยะยาวกำไรไม่เติบโต การที่ราคาในอนาคตจะชนะราคาเฉลี่ยในอดีตก็เป็นไปได้ยาก

สุดท้ายนี้ การลงทุนแบบ DCA ไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัยเสมอไป เพราะการลงทุนจะตัดสินว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะลงทุนแบบ DCA แต่ถ้าลงทุนในหุ้นความเสี่ยงก็ยังคงสูงอยู่ดี อาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่าด้วยซ้ำ เพราะราคาที่ได้มักเป็นราคาเฉลี่ย ทำให้มีส่วนเผื่อความปลอดภัยที่น้อยกว่าประเมินมูลค่าหุ้นและลงทุนแบบจับจังหวะ ดังนั้น นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามพื้นฐานของกิจการและลงทุนอย่างมีวินัยเพื่อทำให้การลงทุนแบบ DCA ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ ความเชื่อที่การออมในหุ้นทุกเดือนแต่ละเลยการติดตามกิจการจึงเป็นความคิดที่ผิด แท้จริงแล้วการลงทุนแบบ DCA ก็คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ตัดปัญหาเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นออกไป นักลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาธุรกิจให้มากขึ้น และติดตามกิจการอย่างใกล้ชิด เพื่อกลบจุดอ่อนในการไม่ประเมินมูลค่าหุ้นออกไป

May the DCA be with you

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน