การลงทุน

ความสัมพันธ์ของโลกร้อนกับการลงทุน

ความสัมพันธ์ของโลกร้อนกับการลงทุน

ความสัมพันธ์ของโลกร้อนกับการลงทุน

 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ผู้คนตระหนักรู้มาเป็นเวลามาก หากแต่การแก้ไขปัญหานั้น ดูจะไม่ประสบความสำเร็จ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายลงเลย ไม่ว่าจะในระดับข้อตกลงระหว่างประเทศ นโยบายในประเทศต่าง ๆ จนไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค กลุ่มประชากรกลุ่มต่าง ๆ

 

หากจะถามว่าโลกร้อนทำลายพอร์ตการลงทุนอย่างไร ก่อนที่จะลงไปที่รายละเอียด เราอาจต้องย้อนคิดก่อนว่า นักลงทุนควรรู้อะไรเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 

สิ่งที่นักลงทุนต้องตระหนักไว้คือ ปัญหาโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรที่มาจากการลงทุนอย่างแน่นอน เพราะเมื่อโลกร้อนขึ้นเรื่อย ๆ มาตรการการรับมือกับปัญหานี้ก็จะมีเยอะขึ้น ละเอียดขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของผลกำไรของหุ้น

 

พูดง่าย ๆ คือโลกร้อนทำให้ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพน้อยลง ในเมื่อประสิทธิภาพคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุนต่าง ๆ ที่ทุ่มไปก็มีโอกาสได้รับเม็ดเงินกลับมาน้อยลง

 

ตัวอย่างทางกายภาพที่เห็นได้ชัดเจนถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการลงทุนได้แก่ ความแห้งแล้วที่ทำลายสินค้าเกษตร น้ำท่วมที่ทำลายทรัพย์สินอาคาร เฮอริเคนที่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ อย่างถนน พื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกทำลายเนื่องจากน้ำในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลของการละลายของน้ำแข็งอีกที

 

ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ว่าจะมีมาตรการมากมายมาควบคุมการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการที่อุตสาหกรรมหนึ่งต้องจ่ายภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้น การพยายามดำเนินงานที่ต้องระแวดระวังเรื่องการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การแข่งขันของบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องพยายามซื้อใจลูกค้าให้ได้ว่าองค์กรนั้นมีความพยายามจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเรื่องการลดภาวะโลกร้อน

 

ถามว่า แล้วนักลงทุนมีทางเลือกอะไรบ้างในบริบทที่แวดล้อมด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น คำตอบมีอยู่ 3 วิธี

  1. หลีกเลี่ยง เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจที่ทำลายป่าไม้ หลีกเลี่ยงการผลิตที่จะทำลายระบบนิเวศ พยายามไม่ข้องเกี่ยวกับบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่มีความตระหนักรู้ในการลดภาวะโลกร้อน
  2. สร้างประโยชน์ เช่น การยืนยันจะเข้าร่วมภารกิจระดับโลก เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) การยึดหลักการส่งรายงานไปยังคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน เหล่านี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท กลุ่มผู้ลงทุน ในฐานะองค์กรหรือนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม
  3. สร้างภารกิจในการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างกังหันลมเพื่อผลิตพลังงาน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผลโซลาร์เซล

 

แน่นอนว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง นักลงทุนที่ตระหนักและเท่าทันว่าในอนาคต ผลตอบรับจากการลงทุนจะลดลงเรื่อย ๆ เนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่มาจากปัญหาโลกร้อน ผู้ลงทุนที่ตระหนักได้ก่อน วางแผนรับมือ และพยายามหาโอกาสในปัญหา จะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบ ลดแรงกระแทก และบริหารการลงทุนของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
Nordea, How climate change will affect the return of your investments, Retrieved from https://www.nordea.com/en/news/how-climate-change-will-affect-the-return-on-your-investments#:~:text=How%20does%20climate%20change%20affect,return%20on%20many%20financial%20assets.%22
RusselInvestment, How climate change can impact investments, Retrieved from https://russellinvestments.com/us/blog/climate-change-impact-investments
Merril, What could climate change means for your investments, Retrieved from https://www.ml.com/articles/climate-change-investment-impacts.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน