การลงทุน

ทำไมจึงควรลงทุนในดัชนี

ทำไมจึงควรลงทุนในดัชนี

ทำไมจึงควรลงทุนในดัชนี

 

การลงทุนนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีการ แน่นอนว่านักลงทุนควรต้องเลือกการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มลงทุนที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนมากนัก การลงทุนในดัชนีนับเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ดังคำกล่าวของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่เผยแพร่ในช่อง YouTube ของ FREENVESTING [1] ที่ได้แนะนำการลงทุนในดัชนีไว้ ดังนี้

 

ตามทรรศนะของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ การลงทุนในดัชนีนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนมากนัก สำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญแล้ว ความกังวลว่าทรัพย์สินที่ลงทุนนจะลดน้อยถอยลงไปตามเวลาที่เพิ่มขึ้นนับเป็นความกังวลใหญ่หลวง การลงทุนในดัชนีจะช่วยให้นักลงทุนกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหายไป และไม่ต้องสับสนกับคำแนะนำของคนที่ไถ่ถามเรื่องจังหวะการซื้อหรือขายเช่นเดียวกับหุ้นประเภทอื่น

 

หากพิจารณาถึงลักษณะการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีแล้ว จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวนั้นไม่เกินจริงแต่อย่างใด เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการบริหารจัดการการลงทุนแบบเชิงรับ (passive management) นับเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ประกอบเป็นดัชนี โดยหลักทรัพย์ที่ประกอบกันนั้นพยายามเลียนแบบให้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุด [2]

 

และเมื่อการลงทุนในกองทุนดัชนีนั้นมีลักษณะของการเลียนแบบให้ผลตอบแทนเกาะกลุ่มใกล้เคียงไปกับดัชนีอ้างอิง การลงทุนจึงมีความเสี่ยงเพียงแค่การผันผวนของดัชนีโดยรวมเท่านั้น ไม่มีความเสี่ยงจากการบริหารกองทุนผิดพลาด เช่น การเลือกลงทุนในหุ้นที่ได้รับผลตอบแทนไม่ดี จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการลงทุนในลักษณะนี้เหมาะสมสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีเวลาศึกษาด้านการลงทุนจนเชี่ยวชาญ [2]

 

นอกจากการลงทุนในดัชนีจะเหมาะสำหรับมือใหม่แล้ว ยังเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว เช่น ผู้ที่ต้องการเก็บออมเงินสำหรับวัยเกษียณ เพราะการลงทุนในดัชนีนั้นเหมาะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาว ยิ่งลงทุนยาวนานมาก ความเสี่ยงยิ่งต่ำ ผลตอบแทนก็ยิ่งสูงขึ้น เรียกได้ว่าการลงทุนในดัชนีนั้นมีการกระจายความเสี่ยง ทั้งในด้านทรัพย์สินและเวลา [2]

 

หากนักลงทุนมือใหม่สนใจลงทุนในดัชนี ปัจจัยหนึ่งที่ควรต้องคำนึงถึงในการลงทุนได้แก่ค่าใช้จ่าย โดยนักลงทุนควรเลือกลงทุนในดัชนีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ยิ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนที่นักลงทุนมีโอกาสได้รับก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนดัชนี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Fee in – out) ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio) หรือค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Turnover Rate Expense)

 

ผู้สนใจรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมดัชนี SET Index สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [3] เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง
[1] FREENVESTING. (July 6, 2021). Warren Buffett: Why Most People Should Invest In S&P 500 Index. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=SzKlsWsWRRY
[2] ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). (2564). กองทุนรวมดัชนี เข้าใจง่าย ใช้เงินลงทุนน้อย เก็บดอกผลกินยาว. สืบค้นจาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/index-fund.html
[3] ศรัณย์ พิมพ์งาม. (มปป). กองทุนรวมดัชนี ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด. สืบค้นจาก https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=6121&type=article

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน