การลงทุน

10 บริษัท Holding Company ตลาดหุ้นไทย

Holding Company

บริษัท Holding Company หรือบริษัทที่ทำธุรกิจโดยเน้นลงทุนในบริษัทอื่นถือเป็นอีกเสน่ห์การลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจากหุ้นบางตัวถือหุ้นในบริษัทอื่นอยู่ด้วย ทำให้เวลาประเมินมูลค่า บริษัทจะมีมูลค่าของสินทรัพย์ที่แฝงอยู่ซึ่งก็คือมูลค่าของหุ้นที่ถืออยู่นั่นเอง

 

หุ้นที่เป็น Holding Company มีหลายแบบ ทั้งที่ทำธุรกิจเองด้วยและถือหุ้นบริษัทอื่นด้วย หรือเน้นการถือหุ้นบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงหุ้นที่ถือก็มีแบบทั้งอยู่ในตลาดและอยู่นอกตลาด

 

รายชื่อหุ้นที่รวบรวมมา 10 บริษัทในวันนี้มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่ถือหุ้นซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน ที่จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการประเมินมูลค่า เพราะจะมีมูลค่าสินทรัพย์แฝงมาจากมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่นั่นเอง

 

10 บริษัท Holding Company ตลาดหุ้นไทย

 

1 INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : ลงทุนในบริษัทอื่น

 

หุ้นที่ถือ  1  ADVANC 1,202,712,000 หุ้น

หรือ 40.45% ของกิจการ

(ธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)

 

2  THCOM 450,870,934 หุ้น

หรือ 41.14% ของกิจการ

(ธุรกิจดาวเทียม)

 

2 PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : พลังงานต้นน้ำจรดปลายน้ำ

 

หุ้นที่ถือ  1  GPSC 338,266,861 หุ้น

หรือ 22.58% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงไฟฟ้า)

 

2  IRPC 9,819,694,600 หุ้น

หรือ 48.05% ของกิจการ

(ธุรกิจปิโตรเคมี)

 

3  PTTEP 2,591,860,489 หุ้น

65.29% ของกิจการ

(ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะพลังงาน)

 

4  PTTGC 2,172,460,915 หุ้น

48.18% ของกิจการ

(ธุรกิจปิโตรเคมี)

 

5  TIP 40,000,000 หุ้น

13.33% ของกิจการ

(ธุรกิจประกันภัย)

 

6  TOP 1,000,149,183 หุ้น

49.03% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน)

 

3 BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : โรงพยาบาล

 

หุ้นที่ถือ  1  BA 17,905,600 หุ้น

0.85% ของกิจการ

(ธุรกิจสายการบิน)

 

2  BH 149,660,706 หุ้น

20.54% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

 

3  KDH 6,673,043 หุ้น

34.43% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

 

4  RAM 4,588,424 หุ้น

38.24% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

 

5  SVH 95,763,634 หุ้น

95.76% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

 

4 VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : โรงพยาบาล

 

หุ้นที่ถือ 1  CMR 3,361,400,000 หุ้น

83.55% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

 

2  SKR 236,990,000 หุ้น

12.07% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

 

3  TNH 2,802,200 หุ้น

1.56% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

 

5 CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : รับเหมาก่อสร้าง

 

หุ้นที่ถือ 1  BEM 4,712,121,829 หุ้น

30.83% ของกิจการ

(ธุรกิจรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และทางด่วน)

 

2  CKP 2,020,275,478 หุ้น

27.41% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงไฟฟ้า)

 

3  TTW 774,077,400 หุ้น

19.4% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงน้ำประปา)

 

6 QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

 

หุ้นที่ถือ  1  HMPRO 2,613,023,098 หุ้น

19.87% ของกิจการ

(ธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้าน)

 

2  LHFG 2,910,199,375 หุ้น

13.74% ของกิจการ

(ธุรกิจธนาคารและการเงิน)

 

3  QHHR 105,280,000 หุ้น

31.33% ของกิจการ

(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

 

4  QHPF 204,512,000 หุ้น

25.66% ของกิจการ

(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

 

7 TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : ธนาคารและการเงิน

 

หุ้นที่ถือ  1  MBK 170,796,800 หุ้น

10% ของกิจการ

(ธุรกิจห้างสรรพสินค้าและอื่นๆ)

 

2  PRG 58,755,000 หุ้น

9.79% ของกิจการ

(ธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวสาร)

 

3  TCAP 41,350,000 หุ้น

3.43% ของกิจการ

(บริษัทตัวเอง)

 

8 BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : สายการบิน

 

หุ้นที่ถือ 1  BAFS 60,537,000 หุ้น

9.5% ของกิจการ

(ธุรกิจบริการเติมน้ำมันอากาศยาน)

 

2  BDMS 918,418,690 หุ้น

5.93% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

 

3  SPF 313,789,700 หุ้น

33.03% ของกิจการ

(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

 

9 THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : สายการบิน

 

หุ้นที่ถือ  1  BAFS 143,983,125 หุ้น

22.59% ของกิจการ

(ธุรกิจบริการเติมน้ำมันอากาศยาน)

 

2  NOK 495,390,721 หุ้น

21.8% ของกิจการ

(ธุรกิจสายการบิน)

 

3  ROH 22,500,000 หุ้น

24% ของกิจการ

(ธุรกิจโรงแรม)

 

10 JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจหลัก : ค้าปลีกโทรศัพท์มือถือ

 

หุ้นที่ถือ  1  J 324,626,826 หุ้น

67.51% ของกิจการ

(ธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่า)

 

2  JMT 495,593,474 หุ้น

55.81% ของกิจการ

(ธุรกิจติดตามหนี้สิน)

 

3  SINGER 67,499,900 หุ้น

25% ของกิจการ

(ธุรกิจค้าปลีก)

 

โดยปรกติ Holding Company หมายถึงธุรกิจที่ลงทุนในกิจการอื่นเป็นหลัก แต่ในบทความนี้สื่อถึงบริษัทของบริษัทที่ถือหุ้นอื่นในตลาดหลักทรัพย์ (เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในแง่การประเมินมูลค่า)

 

ข้อมูลการถือหุ้นแสดงเฉพาะรายการการถือหุ้นโดยตรง

อ้างอิงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 11 กันยายน 2561

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน