การลงทุน

ACV = AOT เวียดนาม

สุดยอดหุ้นวีไออีกตัวหนึ่งแห่งประเทศไทยคือ AOT หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการสนามบินจำนวน 6 แห่งของประเทศไทย บริษัทถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลังถึง 70.00% และมีธุรกิจลักษณะกึ่งผูกขาด จากราคาไอพีโอที่ 4.2 บาท (ปรับการแตกพาร์แล้ว) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 จนสิ้นปี 2560 ราคาปิดมาอยู่ที่ 68.00 บาท หรือเทียบเท่ากับผลตอบแทน 1,519.05% หรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนประมาณ 24.77% ทบต้น

 

หุ้นสนามบินจึงกลายเป็นที่สนใจของนักลงทุนหลายคนจนเกิดคำถามว่าแบบ AOT ที่ประเทศอื่นอีกไหม คำตอบคือมีแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ACV ของประเทศเวียดนาม

 

ACV หรือ Airports Corporation of Vietnam เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด UPCOM ของเวียดนาม บริษัทถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลคิดเป็นสัดส่วน 95.40% ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสนามบินทั่วประเทศเวียดนามจำนวน 22 สนามบิน โดยมี 7 สนามบินที่เป็นสนามบินนานาชาติ สนามบินใหญ่ๆ ที่อยู่ในการดูแลของบริษัทคือ สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตที่เมืองโฮจิมินห์ และท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายที่เมืองฮานอย

 

รายได้และกำไรของ ACV ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีไม่แพ้ AOT ของไทยเลยทีเดียว

 

ปี 2012 รายได้ 8,060,914 ล้านดอง กำไร 1,507,222 ล้านดอง

ปี 2013 รายได้ 9,609,006 ล้านดอง (เติบโต 19.20% yoy) กำไร 2,297,073 ล้านดอง (เติบโต 52.40% yoy)

ปี 2014 รายได้ 10,583,813 ล้านดอง (เติบโต 10.14% yoy) กำไร 2,509,541 ล้านดอง (เติบโต 9.25% yoy)

ปี 2015 รายได้ 13,267,508 ล้านดอง (เติบโต 25.35% yoy) กำไร 1,712,230 ล้านดอง (หดตัว 31.77% yoy)

ปี 2016 รายได้ 14,709,557 ล้านดอง (เติบโต 10.87% yoy) กำไร 5,105,435 ล้านดอง (เติบโต 198.17% yoy)

 

ในขณะที่การท่องเที่ยวของเวียดนามก็โตอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศเวียดนามก็มีแนวโน้มเติบโต

 

ปี 2014 นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 7,874,312 คน

ปี 2015 นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 7,943,651 คน

ปี 2016 นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 10,012,735 คน

ปี 2017 ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 11,645,798 คน

 

แน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวย่อมมีประโยชน์ต่อ ACV โดยตรงเพราะบริษัทได้ค่าบริการจากนักท่องเที่ยวที่โดนทางโดยท่าอากาศยานที่บริษัทดูแล

 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2016 ACV มีราคาปิด 48.60 ล้านดอง จนกระทั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2017 ราคาปิดของ ACV อยู่ที่ 108.50 ล้านดอง หรือคิดเป็นผลตอบแทน 123.51% ในช่วงเวลาเพียงปีเดียว ในขณะที่ AOT ขึ้นจาก 39.8 บาท (ปรับการแตกพาร์แล้ว) ไปเป็น 68.0 บาท หรือเทียบเท่ากับผลตอบแทน 70.85% ในเวลา 1 ปี ขณะนี้ ACV มีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดอยู่ที่ 236,223.30 พันล้านดอง หรือเทียบกับค่าเงินไทยประมาณ 341,342.669 ล้านบาท ในขณะที่ AOT มีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดอยู่ที่ 971,427.60 ล้านบาท โดย AOT ของไทยมีค่าอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรสุทธิ (PE) อยู่ที่ 46.97 เท่า ในขณะที่ ACV อยู่ที่ 47.84 เท่า

 

การวิเคราะห์ ACV ไม่ต่างจาก AOT เท่าไหร่นัก สิ่งสำคัญคือแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าออกประเทศ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงสำคัญของทั้งสองบริษัทก็คือการที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งบางครั้งปัจจัยทางการเมืองก็อาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารกิจการได้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

 

ปล. เครดิตรูปภาพ Smile Magazine

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน